Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of antibacterial effects of contemporary orthodontic bonding materials

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, sa.22, ss.2515-2523, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Push-out bond strength of a new post system after various post space treatments

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.35, sa.6, ss.876-880, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fracture resistance of roots obturated with a novel calcium silicate-based endodontic sealer (BioRoot RCS)

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, sa.22, ss.2420-2428, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are dentin posts biomechanically intensive?: A laboratory and FEA study

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, sa.24, ss.2365-2377, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Survival of a hopeless tooth: A case report with 7 years of follow-up.

Turkish Endodontic Journal, cilt.4, sa.1, ss.11-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of fruit vinegars on root dentin microhardness and roughness.

Journal of conservative dentistry : JCD, cilt.22, ss.97-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Endodontik Tedavi Sırasında Sodyum Hipokloritin Yanlışlıkla Apikalden Yumuşak Dokulara Ekstrüzyonu: Olgu Bildirimi.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.3, ss.167-172, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Cone Beam, Micro- And Nano- Computed Tomography in Endodontic Treatment

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.6, ss.19-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı retrograt Kavite açma Tekniklerinin ve Retrograd Dolgu Biodentinin Apikal Sızıntı Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.139-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apical extrusion of debris during root canal preparation using a novel nickel-titanium file system: WaveOne gold.

Journal of conservative dentistry : JCD, cilt.20, ss.322-325, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Farklı İrrigasyon Aktivasyon Tekniklerinin Kök Kanal Dentin Mikrosertliği Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.88-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök Kanallarının Şekillendirilmesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Türkiye Klinikleri J Endod Special Topics, cilt.3, sa.1, ss.24-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periapikal enfeksiyonun sebep olduğu mental sinirin geçici parestezisi: Olgu sunumu

Selcuk Dental Journal, cilt.3, ss.135-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.139-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prevalence of Bilateral Symmetry in Root and Root Canal Anatomy of Mandibular Premolars: A Cone Beam Computed Tomography Study

Clinical Dentistry and Research, cilt.40, sa.2, ss.11-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök Kanal Dentinin Mikrosertliğine Çeşitli Gütaperka Çözücülerinin Etkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.22, sa.2, ss.110-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulp tissue dissolution capacity of QMix 2in1 irrigation solution.

European journal of dentistry, cilt.9, ss.423-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Tissue Dissolution Effect of Octenidine Hydrochloride in Comparison with Conventional Irrigation Solutions

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.21, ss.117-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro Evaluation of Marginal Leakage Using Various Temporary Filling Materials

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.117-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Survival of Enterococcus faecalis in root canals after conventional and experimental intra canal medications

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.7-13, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ultrasonik alet yardımı ile kök kanalından kırık alet uzaklaştırılması: İki olgu sunumu.

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 04 Eylül 2019 - 07 Eylül 2919

Reattachment of Complicated Crown Root Fractured Tooth Using Fiber Post.

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Endodontic retreatment of symptomatic teeth with broken instruments: 2 case reports

The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 24 - 27 Nisan 2019

The cytotoxicity of Biodentine modified with nanosized bioactive glass particles

The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 24 - 27 Nisan 2019

Effect of universal adhesive systems on microhardness of ricalcium silicate-based endodontic cements

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Effect of Universal Adhesive Systems on Microhardness of Tricalcium Silicate-Based Endodontic Cements

International Association of Pediatric Dentistry Regional Meeting & 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2018

Effect of Smear Removal Solutions on the Bond Strength of Silicate Based Sealers

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 12 - 14 Eylül 2013

Kron Kök Kırıklı Bir Dişin Cerrahi Ekstrüzyon ile Konservatif Tedavisi

17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2012

Susceptibility of Enterococcus faecalis to different experimental and conventional intra canal medicaments

44th Meeting of the IADR-Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division, 9 - 12 Eylül 2009

Farklı MTA Ürünleri ve Portland Simanlarının Antibakteriyel Aktivitesi

Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2009