Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of antibacterial effects of contemporary orthodontic bonding materials

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, ss.2515-2523, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Push-out bond strength of a new post system after various post space treatments

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.35, ss.876-880, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fracture resistance of roots obturated with a novel calcium silicate-based endodontic sealer (BioRoot RCS)

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, ss.2420-2428, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are dentin posts biomechanically intensive?: A laboratory and FEA study

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, ss.2365-2377, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Survival of a hopeless tooth: A case report with 7 years of follow-up.

Turkish Endodontic Journal, cilt.4, ss.11-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using cone Beam, Micro- and Nano- Computed Tomography in endodontic Treatment

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, no.6, ss.19-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of fruit vinegars on root dentin microhardness and roughness.

Journal of conservative dentistry : JCD, cilt.22, ss.97-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Endodontik Tedavi Sırasında Sodyum Hipokloritin Yanlışlıkla Apikalden Yumuşak Dokulara Ekstrüzyonu: Olgu Bildirimi.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.167-172, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apical extrusion of debris during root canal preparation using a novel nickel-titanium file system: WaveOne gold.

Journal of conservative dentistry : JCD, cilt.20, ss.322-325, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Farklı irrigasyon aktivasyon tekniklerinin kök kanal dentin mikrosertliği üzerine etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.88-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök Kanallarının Şekillendirilmesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Türkiye Klinikleri J Endod Special Topics, cilt.3, ss.24-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periapikal enfeksiyonun sebep olduğu mental sinirin geçici parestezisi: Olgu sunumu

Selcuk Dental Journal, cilt.3, ss.135-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.139-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Various Gutta-percha Solvents on Root Canal Dentin Microhardness

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.22, ss.110-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulp tissue dissolution capacity of QMix 2in1 irrigation solution.

European journal of dentistry, cilt.9, ss.423-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Tissue Dissolution Effect of Octenidine Hydrochloride in Comparison with Conventional Irrigation Solutions

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.21, ss.117-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro Evaluation of Marginal Leakage Using Various Temporary Filling Materials

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.117-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Survival of Enterococcus faecalis in root canals after conventional and experimental intra canal medications

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.7-13, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ultrasonik alet yardımı ile kök kanalından kırık alet uzaklaştırılması: İki olgu sunumu.

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 04 September 2019 - 07 September 2919

Reattachment of Complicated Crown Root Fractured Tooth Using Fiber Post.

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Endodontic retreatment of symptomatic teeth with broken instruments: 2 case reports

The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 24 - 27 April 2019

The cytotoxicity of Biodentine modified with nanosized bioactive glass particles

The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 24 - 27 April 2019

Effect of universal adhesive systems on microhardness of ricalcium silicate-based endodontic cements

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 October 2018

Effect of Smear Removal Solutions on the Bond Strength of Silicate Based Sealers

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 12 - 14 September 2013

Kron Kök Kırıklı Bir Dişin Cerrahi Ekstrüzyon ile Konservatif Tedavisi

17. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 19 - 22 April 2012

Susceptibility of Enterococcus faecalis to different experimental and conventional intra canal medicaments

44th Meeting of the IADR-Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division, 9 - 12 September 2009

Farklı MTA Ürünleri ve Portland Simanlarının Antibakteriyel Aktivitesi

Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Türkiye, 23 - 26 April 2009