ENDODONTİK TEDAVİ SIRASINDA SODYUM HİPOKLORİTİN YANLIŞLIKLA APİKALDEN YUMUŞAK DOKULARA EKSTRÜZYONU: OLGU BİLDİRİMİ


Alim B. A., Güneşer M. B., Yuca Öztürk T.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.46, no.3, pp.167-172, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kök kanal tedavisi sırasında en çok kullanılan irrigasyon solüsyonu sodyum hipoklorittir. Sodyum hipokloritin antimikrobiyal özelliğine ek olarak en önemli avantajı iyi bir organik doku çözücü olmasıdır. Endodontide %0.5–6 konsantrasyon aralığında kullanılmaktadır ve yüksek konsantrasyonlarda, canlı dokular için son derece toksiktir. Dikkatsiz kullanımı ya da hastada mevcut olan anatomik/patolojik değişiklikler sonucu sodyum hipoklorit apikalden ekstrüze olabilir. Toksik etkisi nedeniyle dokuda ülserasyon, sinir hasarı, nekroz ve bazen geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir. Bu nedenle hastanın klinik ve radyolojik muayenesini detaylı yapmak, irrigasyon aşamasında dikkatli olmak ve oluşabilecek bir komplikasyonu yönetebilmek önemlidir.