Survival of a hopeless tooth: A case report with 7 years of follow-up.


AKBULUT M. B. , Arıcıoğlu C., GÜNEŞER M. B. , ÜNVERDİ ELDENİZ A.

Turkish Endodontic Journal, vol.4, no.1, pp.11-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.14744/tej.2019.97752
  • Title of Journal : Turkish Endodontic Journal
  • Page Numbers: pp.11-15

Abstract

ron-kök kırığı genellikle diş eti seviyesinin altında diş kronunun kaybıyla sonuçlanır ve tedavisinde pek çok problemle karşılaşılabilir. Bu vaka raporunda komplike kron-kök kırıklı bir dişin tedavisinde, kronun cerrahi olarak uzatılması, kök kanal tedavisi ve kompozit kron restorasyonu aşamalarını içeren multidisipliner tedavi yaklaşımı anlatılmaktadır. 23 yaşındaki erkek hasta Endodonti Kliniği’ne sağ üst lateral kesici dişindeki komplike kron-kök kırığı nedeniyle başvurdu. Ağız içi periapikal radyografik değerlendirmede koronal diş yapısının kaybı, oblik uzanan üç farklı kron-kök kırık hattı ve periapikal lezyon saptandı. Öncelikle kök kanalı prepare edildi, temizlendi ve kalsiyum hidroksit ile geçici olarak dolduruldu, sonrasında kırık parçalar kompozit rezin ile sabitlendi. Bir sonraki seansta, cerrahi ekstrüzyon gerçekleştirildi ve dişler Ribbond ile splintlendi. Splint 8 hafta sonra söküldü ve kök kanal dolgusu tamamlandı. Son olarak, diş fiber post-kor sistem ve kompozit rezin ile restore edildi. Yedi yıllık takip sonunda, ankiloz, marjinal kemik kaybı ya da periapikal hastalığın hiçbir radyografik ve klinik işaretine rastlanmadı ve tatmin edici fonksiyonel ve estetik sonuçlar gözlendi.