Reattachment of Complicated Crown Root Fractured Tooth Using Fiber Post.


TİFTİK A. , DİNÇER A. N. , GÜNEŞER M. B. , YUCA T., GÜNTAN ERDEMİR H.

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019