FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ


Arslan D., Güneşer M. B. , Kaplan F. , Üşümez A.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.139-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 27 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.17567/ataunidfd.381302
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.139-146

Özet

Amaç: Erbium:Yttrium Aluminium Garnet (Er:YAG) ve Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet (Nd:YAG) lazer kullanılarak hazırlanmış retrograd kavitelerde Biodentin dolgu materyeli kullanımının apikal sızıntı üzerine etkisinin boya penetrasyon testi kullanılarak incelenmesidir.

Gereç ve yöntem: Kuronları uzaklaştırılan 64 adet tek köklü çekilmiş insan dişi ProTaper eğe sistemi ile F4’e kadar ile şekillendirildi. Guta-perka ve AH plus kanal patı kullanılarak lateral kondensasyon yöntemi ile dolduruldu. Apikal 3 mm’ lik parçalar kökün uzun aksına 90° olacak şekilde kesilerek uzaklaştırıldı. Kökler rastgele 8 gruba ayrıldı. (n:8); Grup 1: Hiçbir işlem yapılmadı, Grup 2: Apikal kök yüzeyine Nd:YAG lazer uygulandı, Grup 3: Fissür frez ile Sınıf 1 kavite açıldı (KP), Grup 4: Fissür frez ile KP+Biodentin, Grup 5: Fissür frez ile  KP+Nd:YAG  lazer+Biodentin, Grup 6: Er:YAG lazer ile KP, Grup 7: Er:YAG lazer ile KP+Biodentin, Grup 8: Er:YAG lazer ile KP+Nd:YAG lazer+ Biodentin. Kök yüzeyleri apikal 1mm hariç iki kat tırnak cilası kaplandı ve 15 gün süre ile çini mürekkebinde bekletildi. Apikal sızıntı şeffaflaştırma yöntemi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Biodentin ile doldurulmuş gruplar (4,5,7,8) arasında boya sızıntısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Biodentin uygulanan tüm gruplar ile  (4,5,7,8) uygulanmayan diğer tüm gruplar (1,2,3,6) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Kavite açılımı olmadan apisektomi sonrası Nd:YAG lazer uygulanan grup 2 ile diğer tüm arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Uygulanan kavite açım prosedürlerinin farklılığına bakılmaksızın, Biodentin apikal szınıtıyı engellemiştir. Apisektomi sonrası Nd: YAG lazer uygulaması hiçbir işlem uygulanmamasına alternatif olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:    Biodentine, Er: YAG lazer, Nd: YAG lazer, retrograd tıkama