Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

<i>Clostridium difficile</i> infection: Is there a change in the underlying factors? Inflammatory bowel disease and <i>Clostridium difficile</i>.

Saudi journal of gastroenterology : official journal of the Saudi Gastroenterology Association, cilt.25, ss.384-389, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between serum histon levels and the severity of acute pancreatitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.30, ss.807-810, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Raftlin, presepsin levels and thiol-disulphide homeostasis in acute appendicitis: A pilot study.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.68, ss.1660-1665, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perforated appendicitis in children: antimicrobial susceptibility and antimicrobial stewardship

JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE, cilt.16, ss.159-161, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of 257 extra pulmonary tuberculosis cases at the Tuberculosis Control Dispensary, Van, Turkey.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.68, ss.764-767, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Beyond anti-microbial properties: The role of cathelicidin in allergic rhinitis.

Allergologia et immunopathologia, cilt.44, ss.297-302, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Candida albicans outbreak associated with total parenteral nutrition in the neonatal unit

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.34, ss.202-207, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Can D-dimer levels predict the treatment outcome in a patient with tuberculosis?

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, ss.833-836, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of cases with tuberculous peritonitis: A single-center experience

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, ss.72-78, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Distribution of bla(OXA) Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.47, ss.592-602, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A catastrophic leptospirosis case with multisystemic involvement

Journal of Surgery and Medicine, cilt.2, ss.181-183, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarının GSBL Genlerinin Araştırılması

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.23, ss.116-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of nasal fluid beta-defensin 2 levels in children with allergic rhinitis

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.52, ss.79-84, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An old enemy not to be forgotten during PET CT scanning of cancer patients: tuberculosis

WSPOLCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY, cilt.20, ss.188-191, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı

Abant Tıp Dergisi, cilt.4, ss.54-58, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A case of Budd-Chiari syndrom associated with alveolar echinococcosis

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, ss.465-467, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Helicobacter pylori seroprevalance in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Eastern Journal of Medicine, cilt.19, ss.13-15, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Epidemiology of the hepatitis C infection in Van’s region

Eastern Journal of Medicine, cilt.18, ss.123-126, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Portal Hipertansiyon ile İlişkili Erişkin Form Gaucher Hastalığı: Olgu Sunumu

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.4, ss.205-207, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çeşitli Nedenlerle Başvuran Hastalarda HBsAg Sıklığı

TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ, cilt.3, ss.38-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerde Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.42, ss.16-20, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelerde Grup B Streptokok Kolonizastonu ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.3, ss.71-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Yenidoğan Servislerinde Yatan Hastaların Boğaz Kültürlerinin Değerlendirilmesi

TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ, cilt.2, ss.53-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARIN ENDOTRAKEAL ASPİRAT ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN DAĞILIMI: 7 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ

Bezmialem Enfeksiyon Günleri-2: Olgularla Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 December 2018, ss.93

Anestezi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Dağılımı: 7 Yıllık Retrospektif Analiz

Bezmialem Enfeksiyon Günleri-2: Olgularla Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 December 2018

2012-2017 Yılları Arasında Dispeptik Hastalarda Helicobacter pylori Antijen Prevalansı

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 May 2018, ss.204

İNFLUENZA A (H1N1) VE B VİRUS’ÜN 2016-2018 YILLARI ARASINDA MEVSİMSEL DAĞILIMI

17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 May 2018, ss.502

İnfluenza A (H1n1) ve B Virus’ün 2016-2018 Yılları Arasında Mevsimsel Dağılımı

17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 May 2018

Perineal Apseden İzole Edilen Actinomyces Neuii Subsp.Neuii; Olgu Sunumu

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 November 2017, ss.12

Raftlin, Presepsin Levels and ThioDisulfide Homeostasis in Acute Appendicitis

1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON CANCER AND ION CHANNELS, Şanlıurfa, Türkiye, 21 September 2017, ss.44

Kitap & Kitap Bölümleri

Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı

Genital Mikoplazmalrın Tanısı İçin Besiyeri, Başustaoğlu A, Us D, Editör, Hipokrat Kitabevi, Ankara, ss.0-52, 2017

Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji

Mikrobiyal Dünyaya Bakış, Baylan O, Erdoğan Ö, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.13-23, 2017

Otoimmun Hastalıkların Tanısında Floresan Mikroskopi Teknikleri

HEp-2 Motifleri, Çiftçi İH, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.35-42, 2016

Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı

Karbapenemaz Kodlayan Klepsiella pneumonia bla KPC Geninin Real Time PCR ile Tespiti, Başustaoğlu A, Yıldıran ŞT, Editör, Atlas Yayıncılık, Ankara, 2014