Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARIN ENDOTRAKEAL ASPİRAT ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN DAĞILIMI: 7 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ

Bezmialem Enfeksiyon Günleri-2: Olgularla Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 December 2018, ss.93

İNFLUENZA A (H1N1) VE B VİRUS’ÜN 2016-2018 YILLARI ARASINDA MEVSİMSEL DAĞILIMI

17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 May 2018, ss.502

2012-2017 Yılları Arasında Dispeptik Hastalarda Helicobacter pylori Antijen Prevalansı

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 May 2018, ss.204

Perineal Apseden İzole Edilen Actinomyces Neuii Subsp.Neuii; Olgu Sunumu

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 November 2017, ss.12

Raftlin, Presepsin Levels and ThioDisulfide Homeostasis in Acute Appendicitis

1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON CANCER AND ION CHANNELS, Şanlıurfa, Türkiye, 21 September 2017, ss.44

Kitap & Kitap Bölümleri

Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı

Genital Mikoplazmalrın Tanısı İçin Besiyeri, Başustaoğlu A, Us D, Editör, Hipokrat Kitabevi, Ankara, ss.0-52, 2017

Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji

Mikrobiyal Dünyaya Bakış, Baylan O, Erdoğan Ö, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.13-23, 2017

Otoimmun Hastalıkların Tanısında Floresan Mikroskopi Teknikleri

HEp-2 Motifleri, Çiftçi İH, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.35-42, 2016

Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı

Karbapenemaz Kodlayan Klepsiella pneumonia bla KPC Geninin Real Time PCR ile Tespiti, Başustaoğlu A, Yıldıran ŞT, Editör, Atlas Yayıncılık, Ankara, 2014