Solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’in mevsimlere göre dağılımı


SÜMBÜL B. , DURDU B. , CEYLAN A., BOLUKCU S., OKAY G., AKKOYUNLU M. E.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey