Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Xenotransplantation of Microencapsulated Parathyroid Cells as a Potential Treatment for Autoimmune-Related Hypoparathyroidism.

Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

The Effect of Intravenously Paratyroid Cell Xenotransplantation in Sheep: As an Animal Model

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.6, pp.765-770, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

HLA Class I Expression Changes in Different Types of Cultured Parathyroid Cells.

Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

PARATHYROID ALLOTRANSPLANTATION FROM CADAVERIC DONOR: CASE STUDY

TRANSPLANT INTERNATIONAL, vol.30, pp.377, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

NEW TRANSPORT SOLUTION FOR PARATHYROID ALLOTRANSPLANTATION

TRANSPLANT INTERNATIONAL, vol.30, pp.396-397, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Antibacterial Activity of the Seeds of Hyoscyamus niger L. (Henbane)

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, no.9, pp.6879-6883, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Parathyroid Transplantation Waiting Duration of Hypoparathyroidism Patients

Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Derisi, vol.5, no.2, pp.48-52, 2021 (National Refreed University Journal)

COVID-19 Tanısında Protein Temelli Yaklaşımlar

Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol.3, no.1, pp.31-39, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.5-12, 2020 (National Refreed University Journal)

HT29 Hücre Hattında Sirkadiyen Ritme Bağlı Gen İfadesinin Kontrolünde Referans Gen Farklılığının Senkronizasyondaki Rolü

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1370-1380, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

HT-29 Kolon Kanser Hücre Hattında Senkronizasyon Başlatıcıların Sirkadiyen Ritimdeki Rolü

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Paratiroit Nakli İmmünolojisi

Türkiye Klinikleri, İmmünoloji ve Alerji, vol.12, no.1, pp.31-38, 2019 (National Refreed University Journal)

Efficacy of xenotransplantation without immunosuppression in rats

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.44, no.3, pp.782-787, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Akdeniz Tıp Dergisi / Akdeniz Medical Journal , pp.1122, 2018 (National Refreed University Journal)

Parathyroid Allotransplantation Without Continuous Immunosupression: Prospective Clinical Series on 44 Cases

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.61-69, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CCD-1079Sk Hücre Hattında Referans Gen Değişiminin Pasaj Süresince Takibi

9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2020, pp.45-46

Bi-allelic Variant in NALCN Cause Autosomal Recessive Neurodevelopmental Disorder

"Uluslararası Katılımlı" 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 20 - 22 November 2020

Alfa-L-Gluronik Asit İçeren Ultrasaf Aljinat Kullanılarak Mikroenkapsüle Edilen Paratiroit Hücrelerinin Zenotransplantasyonu

20. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.105

Minor histocompatibility antigen sp110: an evolutionary trace for parathyroid tissue

Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), 19th Annual Meeting, Kobenhavn, Denmark, 15 - 18 September 2019, vol.32, pp.353

HLA class II protein and mRNA expression profiles in cultured parathyroid tissues

51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG), Milan, Italy, 16 - 19 June 2018, vol.27, pp.907-908 identifier

Sülforafanın İnsan Böbrek Kanser Hücre Hattında Apoptotik etkisi

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.197 Sustainable Development

Paratiroit Hücrelerinin Mükroenkapsülasyonu ve Nakil Yöntemi

10. Aziz Sancar DETAE Günleri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2018

Paratiroit Hücrelerinin Mikroenkapsülasyonu ve Nakil Yöntemi

10. Aziz Sancar DETAE Günleri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.1

Kriyopreserve Edilen Paratiroid Hücrelerinin Ototransplantasyonu

17. Medikal Cerrahi Endokrinolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Paratiroit Allo Naklinde İmmünolojik Değerlendirme Testlerinin Önemi Var Mı?

Transplantasyon ’18. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.1

Paratiroit Hücrelerinin İn Vitro Mikroenkapsülasyonu

19.Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017

Diz osteoartritlerinde sitokinlerin rollerinin belirlenmesi ve aday biyobelirteç araştırılması

XV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.130-131

NEW TRANSPORT SOLUTION FOR PARATHYROIDALLOTRANSPLANTATION (FR) (NFR)

18th Congress of theEuropean Society for Organ Transplantation, Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, pp.396-397 Creative Commons License

Parathyroid Allotransplantation From Cadaveric Donor: Case Study

Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), 18th Annual Meeting, Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.377

Magnetic nanoparticle mediated gene transfer to induce apoptosis in cancer cells

19th IUPAB Congress / 11th EBSA Congress, Edinburgh, Saint Helena, 16 - 20 July 2017, vol.46 Sustainable Development identifier identifier identifier

Yanlış Katlanmayla Ölüm: Prion Hastalıkları

13. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.50

Zar Lipitlerinin Anormal birikmesi Sonucu Olan Kalıtsal İnsan Hastalıkları

13. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.48 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Organ-Organoid Kültürleri ve Güncel Yaklaşımlar

in: Moleküler Biyoloji Güncel Araştırma Teknikleri, Sinem Fırtına, Editor, Ema Tıp Kitabevi, Ankara, pp.199-222, 2022

Microencapsulation and its clinical applications by using different alginates

in: Nano- and Micro-Encapsulation Techniques and Applications, Prof. Nedal Abu-Thabit, Editor, IntechOpen, London, pp.1-12, 2021