HT29 Hücre Hattında Sirkadiyen Ritme Bağlı Gen İfadesinin Kontrolünde Referans Gen Farklılığının Senkronizasyondaki Rolü


Creative Commons License

Göncü B. S., Öztürk D.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1370-1380, 2020 (Peer-Reviewed Journal)