Paratiroit Nakli İmmünolojisi


Ayşan M. E., Göncü B. S., Yücesan E.

Türkiye Klinikleri, İmmünoloji ve Alerji, vol.12, no.1, pp.31-38, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Parathyroid transplantation is the only curable treatment option for permanent hypoparathyroidism. Donor and recipient compatibility is important for organ transplantation as well as parathyroid transplantation to increase graft survival. Besides, parathyroid transplantation (except for some special cases) has to be applied without immunosuppression, therefore, facilitating successful transplantations becomes difficult. To overcome this challenge, reliable parameters are necessary. The only determining criteria are ABO compatibility in hundred years from starting the first parathyroid transplantation until now. The current information about the donor and potential recipient criteria evidence still insufficient and the accuracy is also doubtful. Further studies are necessary in order to determine a decision. Improving high success rate and long-term graft survival in parathyroid allotransplantation seems difficult to manage without immunosuppression in spite of the complexity of the transplantation process.

Paratiroit nakli, kalıcı hipoparatiroidinin tek tedavi seçeneğidir. Diğer organ nakillerinde olduğu gibi greft fonksiyonunun artırılması için alıcı-verici uyumu paratiroit nakli için de çok önemlidir. Paratiroit nakli (bazı özel vakalar dışında) doğası gereği immünsupresyonsuz olarak gerçekleştirilmek zorunda olduğu için başarılı nakiller yapmak oldukça güçtür. Bu güçlüğü aşabilmek için elimizde güvenilir parametreler olmalıdır. İlk paratiroit naklinin yapılmasından günümüze kadar geçen yaklaşık 100 yıl içinde ne yazık ki A, B, 0 uyumu dışında üzerinde konsensus sağlanan bir kriter yoktur. Literatürde bu konudaki bilgi miktarı yetersiz olduğu gibi üstelik var olan bilgilerin doğruluğu da şüphelidir. Konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmalıdır. Bu gerçekleşene kadar paratiroitte immünsüpresyon yapılmaksızın yüksek başarı oranıyla ve uzun greft fonksiyonu gösteren allo-nakiller yapmak zor görünmektedir.