Hücre Mikroenkapsülasyonunda Manuel ve Kapsülasyon Sisteminin Hücre İzolasyon Tipi ve Aljinat Yüzdesine Bağlı Verimliliğinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Düzenli Ö. F., Göncü B. S., Yücesan E., Salepçioğlu Kaya H., Ersoy Y. E., Akçakaya A.

Experimed, vol.11, no.3, pp.162-169, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/experimed.2021.942737
  • Journal Name: Experimed
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.162-169
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Many industrial sectors in the health sciences are using polymeric materials for different processes. One of these processes is the encapsulation system mainly preferred in therapeutic applications including cell transplantation. Depending on the main approach, the polymer type and sphere properties differ by the encapsulation method. Alginate is one of the natural polymers that show structural changes depending on different polymer ratios. In this study, our aim is to determine the ideal micro-encapsulation procedures by evaluating different alginate concentrations for the capsulation process of parathyroid cells.

Materials and Methods: In this study, cell isolation of single parathyroid hyperplasia tissue from a patient with secondary hyperparathyroidism was performed by using two methods including mechanical and enzymatic isolation. Two different alginate percentages were used for micro-encapsulation which was created manually, and a capsulation system was made with two different flow rates. Parathormone levels of micro-encapsulated cells were followed for 64-79 days in vitro.

Results: Morphological stability was observed for 2% alginate concentration with a flow rate of 2 mL/min used group from the micro-encapsulation system. However, parathyroid hormone release showed similar results between cell isolation type and alginate percentages.

Conclusion: Increasing the long-term micro-encapsulation efficiency, certain criteria should be determined from structural and functional aspects. In this study, the micro-encapsulation of parathyroid cells obtained by the enzymatic isolation, method formed a more stable structure at an increasing flow rate by using the capsulation system.

Amaç: Birçok endüstriyel sektörde kullanılan polimer malzemeler sağlık bilimlerinde de farklı işlemlerde kullanılmaktadır. Bu işlemlerden biri olan enkapsülasyon sistemi hücre nakli gibi terapötik uygulamalarda tercih edilmektedir. Enkapsülasyon çalışmalarında uygulanacak yaklaşıma göre kapsül yapısında kullanılacak polimer malzeme ve oluşan kapsül boyutu değişmektedir. Aljinat, kahverengi alglerden elde edilen, içeriğindeki farklı polimerik blok oranlarına bağlı olarak değişiklik gösteren doğal polimerlerden biridir. Bu çalışmada, kapsülasyon aşaması için kullanılacak olan değişik aljinat yüzdeleri uygulanarak paratiroid hücrelerinde ideal mikroenkapsülasyon prosedürlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada sekonder hiperparatiroidi hastasından alınan bir adet paratiroid hiperplazi dokusundan mekanik ve enzimatik izolasyon yöntemleriyle hücre eldesi gerçekleştirilmiştir. İki farklı aljinat yüzdesi kullanarak hem manuel olarak hem de kapsülasyon cihazında otomatize olarak iki farklı akış hızı değerlendirilmiştir. Mikroenkapsüle edilen hücreler 64-79 gün boyunca in vitro olarak parathormon miktarları ölçülerek takip edilmiştir.

Bulgular: Değerlendirilen aljinat yüzdelerinden %2’lik konsantrasyona sahip mikroenkapsüllerin oluşturulmasında kapsülasyon cihazında kullanılan 2 mL/dk akış hızıyla morfolojik stabilite gözlenmiştir. Ayrıca parathormon salınımı açısından hücre izolasyon tipi ve aljinat yüzdeleri arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç: Uzun süreli mikroenkapsülasyon verimliliğinin arttırılması için yapısal ve fonksiyonel açıdan birçok parametrenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile enzimatik izolasyon metoduyla elde edilen paratiroid hücrelerinin kapsülasyon sistemi kullanılarak artan akış hızında daha stabil bir yapı oluşturdukları belirlenmiştir.