Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nursing Students' Technological Equipment Usage and Individual Innovation Levels

CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING, vol.37, no.6, pp.298-305, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Association between attitudes towards Internet usage and health practices in high-school students in 2 schools in Turkey: a cross-sectional study.

Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, vol.22, pp.824-831, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Reliability and validity of the Turkish version of the Gastrointestinal Symptom Rating Scale

Gastroenterology Nursing, vol.40, no.1, pp.47-55, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effect of Abdominal Massage on Constipation and Quality of Life

GASTROENTEROLOGY NURSING, vol.39, no.1, pp.48-59, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of relaxation techniques and back massage on pain and anxiety in Turkish total hip or knee arthroplasty patients.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.14, pp.143-54, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The feelings of guilt and shame experienced by Nursing and Midwifery students.

Nurse education today, vol.32, pp.630-5, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Postoperative constipation risk assessment in Turkish orthopedic patients.

Gastroenterology nursing : the official journal of the Society of Gastroenterology Nurses and Associates, vol.35, pp.106-13, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Postoperative pain characteristics in Turkish orthopedic patients.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.11, pp.76-84, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Effect of education on self-efficacy of Turkish patients with chronic obstructive pulmonary disease

PATIENT EDUCATION AND COUNSELING, vol.55, no.1, pp.114-120, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Training Provided to the Relatives of Stroke Patients on the Life Quality, Anxiety and Depressive Symptom Levels of Patients and Their Relatives

The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing, vol.7, no.2, pp.56-63, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Self-Efficacy Level and Patient Satisfaction with Healthcare in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.7, no.7, pp.1-9, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Bağırsak Yönetim Sistemi ve Hemşirenin Rolu

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.6, pp.34-39, 2017 (National Refreed University Journal)

Comparison of Nursing and Mechanical Engineering Students' Codependency Levels

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.4, no.1, pp.63-74, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Konstipasyon ve Hemşirelik Bakımı

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.14, no.1, pp.73-78, 2016 (National Refreed University Journal)

Lise son sınıf öğrencileri sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahipler mi?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.24, pp.16-23, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Do Senior High School Students Have Health-Promoting Lifestyles?

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.24, no.1, pp.16-23, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Determine the relationship between perceived social support and depression level of patients with diabetic foot

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, vol.14, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier identifier

Toplumsal Cinsiyet Ve Hemşirelik

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.4, pp.167-73, 2011 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımına Ilişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.16, pp.83-9, 2008 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına Ilişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.1, pp.21-29, 2008 (National Refreed University Journal)

Öğrenci Gözlemlerine Göre Hasta Haklarının Uygulanma Durumu

Türkiye Klinikleri J Med Ethics, vol.14, pp.140-144, 2006 (National Refreed University Journal)

Hemşire Öğrencilerin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, pp.1-11, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATMAKTA OLAN VE OKSİJEN DESTEĞİ ALAN YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNİN STRES VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

2. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 July 2021, pp.466

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Sağlık Okur-Yazarlığı İle Hastalık Öz Bakımı Arasındaki İlişki

6.Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.173 Sustainable Development

The effect on the healthy lifestyle behaviors of e-health literacy in nursing students

2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 12 May 2017, pp.1 Sustainable Development

Sağlık ve hemşirelik bilişim sistemi.

XII. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı, Sivas, Turkey, 20 November 2016, vol.1, pp.178

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımında Etik Dışı Davranışlar ve Çözüm Önerileri

3.Uluslararsı Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 03 May 2016, pp.45

İnternet Kullanımı ve Etik Sorunlar

3.Uluslararsı Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 03 May 2016, pp.32

EFFECTS OF CAREGIVER TRAINING ON QUALITY OF LIFE, ANXIETY AND DEPRESSIVE SYMPTOMS OF STROKE PATIENTS AND THEIR CAREGIVERS

15th Congress of the European-Federation-of-Neurological-Societies (EFNS), Budapest, Hungary, 10 - 13 September 2011, vol.18, pp.444 identifier

Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde terapötik dokunmanın önemi

VI. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 May 2010, vol.20, pp.254

Caregiver training in stroke rehabilitation

13th Congress of the European-Federation-of-Neurological-Societies, Florence, Italy, 12 - 15 September 2009, vol.16, pp.313 identifier identifier identifier

Nursing diagnoses of rehabilitation phase in stroke patients

6 th World Stroke Congress, Wien, Australia, 24 September 2008, vol.1, pp.1

Hemşirelik ve hasta güvenliği

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Turkey, 21 October 2007, vol.1, pp.126

Sağlık bakımında bilgisayarlara yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 05 September 2007, vol.1, pp.65

Recent developments in health care technologies

2nd International&9th National Nursing Congress Proceedings, Antalya, Turkey, 01 January 2003, vol.1, pp.1

The comparing a study concerning the evaluate course of the health care technology

1st International & 8st National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October 2000, vol.1, pp.121-124

The role of nursing in the rehabilitation of acute stroke patients

1st International & 8st National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October 2000, vol.1, pp.1

İlaç hatalarının önlenmesinde strateji belirleme

Uluslararası Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 01 January 1998, vol.1, pp.1

Diyabetik hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası bakımın önemi

90. Uluslararası Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 January 1990, vol.1, pp.1-2 Sustainable Development

Foley sondaların cinsine göre mesanede kalış süreleri

8. Uluslararası Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 January 1989, vol.1, pp.1-2

Books & Book Chapters

Palliative Care and Medicine

in: Palyatif Bakım ve Tıp, Adem AKÇAKAYA, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1-810, 2019 Sustainable Development

Teknoloji ile ilişkili konular

in: Çağdaş Hemşirelikte Etik, Ecevit A,Bahçecik N,Karabacak Ü , Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.230-267, 2013

Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi

İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2012

Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı

Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2012

Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2011

Ektoparazitik Enfeksiyonlar

in: Toplumda İnfeksiyon Kontrolü, Özdem A., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.213-223, 2011

Hemşirelik Esasları

Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 1996

Şeker Hastalığının Yönetimi

Kaya Yayınları, İstanbul, 1995 Sustainable Development

Other Publications