YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATMAKTA OLAN VE OKSİJEN DESTEĞİ ALAN YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNİN STRES VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ


Güney G., Bayraktar S., Aştı T.

2. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 July 2021, pp.466

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.466
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Doğum süreci, ebeveynler açısından yeni bir başlangıcın olduğu, eşsiz bir zamandır. Bu süreçte.

Ebeveynler hissettiği pek çok duygu ile birlikte psikolojik bir geçiş süreci yaşar. Yenidoğanlarda

sık görülen solunum sıkıntısı sebebiyle doğum sonrası bebeğin yoğun bakıma alınması,

ebeveynlerde panik, belirsizlik, korku, kaygı ve sürekli bir şey olacakmış endişesi yaratabilir.

Hemşireler, bu noktada önemli roller üstlenmektedirler. Bu çalışma, yenidoğan yoğun bakım

ünitesinde yatmakta olan ve oksijen desteği alan yenidoğanların ebeveynlerinin stres ve kaygı

düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ağustos 2020- Mayıs 2021 tarihleri

arasında özel bir vakıf üniversitesi hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde

uygulanmıştır. Çalışma örneklemini 123 ebeveyn oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında

“Ebeveyn Bilgi Formu”, “Bebek Bilgi Formu”, “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği”, “YYBÜ

Anne Baba Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler

alınmıştır. Araştırma sonucunda ebeveynlerin durumluk kaygı puanı ortalamaları “48,26±10,21”

ve sürekli kaygı puanı ortalamaları “47,52±8,46” olarak her ikisinde de algılanan “orta düzeyde

kaygı” olduğu belirlenmiştir. YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği toplamından aldıkları puan

ortalamaları “104,38±31,58”; ölçeğin alt boyutlarından görüntü ve sesler puan ortalaması

“16,21±6,12”; bebeğin görünümü ve davranışları puan ortalaması “52,53±19,19”; bebeğinizle

Ilişkiniz puan ortalaması “35,62±13,42” bulunmuştur. Ebeveynlerin sahip olduğu çocuk sayısı,

çalışma durumu, bebeğin cinsiyeti, doğum şekli, yoğun bakım ortamının özellikleri, ebeveynlerin

sağlık personelleriyle iletişimi, bebeğin sağlık durumu ailelerin stres ve kaygı ölçeklerinin alt

boyutlarından etkilendiği bulunmuştur. Bu süreçte aile merkezli yaklaşım ile yenidoğanların en

değerlileri olan ebeveynlere destek olunması önerilmektedir.