Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Foot self-care in diabetes mellitus: Evaluation of patient awareness

PRIMARY CARE DIABETES, cilt.13, ss.515-520, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HIV care in Istanbul, Turkey: How far is it from the UNAIDS 90-90-90 targets?

INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS, cilt.30, ss.1298-1303, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

<i>Clostridium difficile</i> infection: Is there a change in the underlying factors? Inflammatory bowel disease and <i>Clostridium difficile</i>.

Saudi journal of gastroenterology : official journal of the Saudi Gastroenterology Association, cilt.25, ss.384-389, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of ventilator-associated pneumonia (VAP) caused by Acinetobacter: results of prospective and multicenter ID-IRI study.

European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Portraying infective endocarditis: results of multinational ID-IRI study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, ss.1753-1763, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Analysis of infectious spondylodiscitis: 7-years data.

Pakistan journal of medical sciences, cilt.34, ss.1445-1451, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Tetanus in adults: results of the multicenter ID-IRI study.

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, ss.1455-1462, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Infections in travellers returning to Turkey from the Arabian peninsula: a retrospective cross-sectional multicenter study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.35, ss.903-910, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of tularaemia courses: a multicentre study from Turkey

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effectivity of Daptomycin therapy in patients with febrile neutropenia

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.21, ss.198, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Erysipelothrix rhusiopathiae pneumonia in an immunocompetent patient

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.61, ss.450-451, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Case of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever with Long Incubation Period in Kocaeli, Turkey

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.46, ss.129-133, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tularaemia outbreaks in Sakarya, Turkey: case-control and environmental studies

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL, cilt.51, ss.655-659, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pseudo-outbreak of Serratia marcescens in a tertiary care hospital

NEW MICROBIOLOGICA, cilt.32, ss.273-276, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Water-borne Sphingomonas paucimobilis epidemic in an intensive care unit

JOURNAL OF INFECTION, cilt.58, ss.253-255, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An outbreak of oropharyngeal tularaemia linked to natural spring water.

Journal of medical microbiology, cilt.58, ss.112-6, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sphingomonas paucimobilis peritonitis: a case report and literature review.

Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, cilt.28, ss.547-50, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[A small water-borne tularemia outbreak].

Mikrobiyoloji bulteni, cilt.42, ss.49-59, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of clinical, laboratory, and therapeutic features of 145 tularemia cases: the role of quinolones in oropharyngeal tularemia.

APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, cilt.116, ss.66-73, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diffusion weighted MRI of primary pituitary abscess. Case report

Neuroradiology Journal, cilt.20, ss.282-286, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A case of intracranial abscess due to Brucella melitensis

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.8, ss.379-381, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hand Hygiene Compliance in Some Intensive Care Units of Turkey: Results of Multicentre Asklepeion Study

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is Nurse Workforce Sufficient in Intensive Care Units in Turkey. Results of the Multicenter Karia Study

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.6, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Brucellar spondylodiscitis in a case with spondylolisthesis

Eastern Journal of Medicine, cilt.17, ss.48-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmmunsupresif Tedavi alan hastalarda Hepatit B profilaksisi

7. TÜRKiYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU , Antalya, Türkiye, 3 - 07 April 2019, cilt.8, ss.159-160

İmmunsupresif Tedavi Alan Hastalarda Hepatit B Profilaksisi

7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Türkiye, 3 - 07 April 2019, cilt.8, ss.96-97

Are there enough nurses in Turkey? Results of the multicenter Karia study

27.ECCMID The European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 22 - 25 April 2017

Kronik ürtikerle seyreden strongloidiyaz: Olgu sunumu.

5. Ekmud Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 01 April 2015, ss.271

Sifiliz tarama algoritması değişiyor mu?

KLİMİK 2015, Antalya, Türkiye, 25 March 2015

Selüliti taklit eden diffüz büyük B hücreli lenfoma olgusu.

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 March 2013, ss.0-275

Son altı yılda çeşitli klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarında antimikrobiyal direnç.

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 March 2013, ss.0-187

Kocaeli’nde görülen ilk Kırım-Kongo kanamalı ateşi olgusu

15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 June 2011, ss.0-227

Erysipelothrix rhusiopathiae’nın neden olduğu pnömoni olgusu

15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 June 2011, ss.0-334

İmmunsuprese hasta grubunda H1N1 olgularının değerlendirilmesi

9. Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 25 February 2010

Gıda kaynaklı bir botulizm salgını

Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 March 2009

Febril Nötropeni ile seyreden uzamış hepatit B olgusu

III. Ulusal Viroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 09 December 2007

Bir yoğun bakım ünitesinde distile su kaynaklı Sphingomonas paucimobilis salgını

III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, Trabzon, Türkiye, 21 June 2007

Erişkin febril nötropenik hastalardan izole edilen etkenler ve antimikrobiklere duyarlılıkları

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 March 2007

1995-2005 yılları arasında ülkemizde izole edilen Salmonella ve Shigella türlerinin antibiyotik dirençlerinin irdelenmesi

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 March 2007

Hemodiyaliz ünitesindeki PPD deri testi sonuçlarının değerlendirilmesi

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 March 2007

Tularaemia outbreak due to consumption of natural spring water in Karamursel, Turkey

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Almanya, 31 March - 03 April 2007, cilt.29

Akut tonsillofarenjit ve servikal lenfadenit tablosu yaratabilen bir hastalık: Tularemi

28. Türk Ulusal Otorinolaringoloi ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 May 2005

Control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus outbreak in an intensive care unit

6th European Congress of Chemotherapy and Infection/24th Interdisciphinary Meeting of Chimiotherapie Anit-Infections, Paris, Fransa, 1 - 03 December 2004, cilt.24

Antimicrobial resistance of Gram-negative bacilli isolated from nosocomial infections: comparison of before and after national antimicrobial control program in hospitals

6th European Congress of Chemotherapy and Infection/24th Interdisciphinary Meeting of Chimiotherapie Anit-Infections, Paris, Fransa, 1 - 03 December 2004, cilt.24

Kocaeli Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitelerinde gözlenen nozokomiyal infeksiyonda izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 17 June 2004, cilt.2, no.2, ss.95-0

Fatal seyreden bir tetanoz olgusu.

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

EACS Guidelines Version 9.1 Türkçe

Fırsatçı enfeksiyonlar, Fehmi Tabak, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.88-99, 2019

Enfeksiyon Hastalıkları

Monobaktamlar, H. Kurt, S. Gündeş, M.F. Geyik, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul, ss.82-84, 2013

Hastane Enfeksiyonları

Antibiyotiklerin Uygun Kullanımı ve Antibiyotik Kullanım Politikaları, M. Doğanay, S. Ünal, Y. Çetinkaya, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, İstanbul, 2009

Francisella tularensis ve Tularemi

Aşı Çalışmaları, Ş. Gürcan, Editör, Francisella Tularensis Ve Tularemi, İstanbul, 2008

Enfeksion Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi

Kinolonlar, A. Willke Topçu, G. Söyletir, M. Doğanay, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.,, İstanbul, ss.341-355, 2008

İç Hastalıkları

Antibakteriyel Tedavi, Ç. Erol, Editör, Mn Medikal & Nobel Basım Yayın Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti., Ankara, ss.1067-1085, 2008

Organ Nakli ve İnfeksiyon

Transplantasyon Hastalarında Gastrointestinal İnfeksiyonlar, Yiğitler C., Aydoğan M.H., Dizer U., Editör, Organ Nakli Ve İnfeksiyon, İstanbul, 2008