Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2004
  Tıpta Uzmanlık

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1992 - 1998
  Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004
  Tıpta Uzmanlık

  Yoğun bakım ünitesi infeksiyonları, bu infeksiyonların ve diğer risk faktörlerinin prognoza etkisi.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Temel iyi klinik uygulamalar araştırmacı eğitimi
  , Kocaeli Üniversitesi

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Resertifikasyon Programı
  , ANKARA

 • 2009Sağlık ve Tıp

  5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
  , ANKARA

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticinin Eğitimi Kursu
  , KOCAELİ

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Hastane Enfeksiyonları – Enfeksiyon Hekimi Eğitimi
  , Sağlık Bakanlığı “Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Programı” (ANKARA)

 • 2007Sağlık ve Tıp

  4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
  , ANKARA

 • 2006Sağlık ve Tıp

  İnfeksiyon Kontrol Hekimliği Eğitim Programı
  , ANKARA

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Ortopedik İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı
  , İSTANBUL

 • 2004Sağlık ve Tıp

  Moleküler Biyoloji Yöntemleri Lisansüstü Uygulamalı Eğitim Kursu
  , Tübitak-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Gebze

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları ile Çalışma ve Klinik Epidemiyoloji Kursu
  , KOCAELİ

 • 2001Sağlık ve Tıp

  Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Eğitim Programı
  , Sağlık Bakanlığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2000Sağlık ve Tıp

  NosoLINE Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı
  , ANKARA