Hematolojik maligniteli olgularda salmonella bakteriyemileri.


KIZMAZ Y., MERİÇ KOÇ M., TARKUN P.

EKMUD 2013 Platformu, Antalya, Turkey, 20 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes