Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip 0-6 Yaş Arası Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Planlanması: Preceed-Proceed Modeli Kapsamında Öneriler

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.551-562, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Sermaye ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Özel, Kamu ve Vakıf Hastanesi Karşılaştırması

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.155-173, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakıf Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, cilt.2, ss.99-126, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL SONUÇLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK BİR DERLEME

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.6, ss.94-107, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık İşletmelerinde Altı Sigma Yaklaşımı: Sistematik Bir Derleme

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, cilt.1, no.141, ss.271

Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakif Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştirma

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, cilt.1, no.142, ss.353

Sağlık İşletmelerinde Altı Sigma Yaklaşımı: Sistematik Bir Derleme

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, cilt.1, ss.725-745

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'deki Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yönetsel Bir Bakış: Örnek Olay Üzerinden Değerlendirme

Sağlık Bilimlerinden Teori ve Araştırmalar II, Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.105-118, 2020

Sağlık Bilimlerinde Fenomenolojik Araştırma Yöntemi

Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu Doç. Dr. Metin Ünlü, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.98-112, 2020

KONUŞMA

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GENEL İLETİŞİM, Doç. Dr. Nilay Gemlik,Dr. Öğr. Üyesi R. Özgür Çatar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.63-74, 2019

GERİ BİLDİRİM

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GENEL İLETİŞİM, Doç. Dr. Nilay Gemlik,Dr. Öğr. Üyesi R. Özgür Çatar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.95-111, 2019