Bir Sağlık Bilimleri Fakültesinin X ve Y Kuşağı Akademisyenlerinin Rol Model Özellikleri, Birbirine Bakış Açıları ve Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

Akbaş M. , Gemlik N., Arslanoğlu A.

2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.1, no.1483, pp.1483-1496

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1483-1496

Abstract

Özet

Kuşak kavramı, aynı zaman diliminde doğan, aynı dönemin şartlarını paylaşan ve buna bağlı olarak ortak özelliklere sahip bireylerden oluşan bir topluluk olarak ifade edilmektedir. Kuşak kavramı pek çok farklı alan (sosyoloji, ekonomi, yönetim) tarafından irdelenmekte ve çalışma hayatında güncelliğini korumaktadır. Günümüzde iş yaşamında, X ve Y kuşağı çalışanların sayıca fazla olması, beraber çalışmaları ve farklı kuşakların çalışma hayatında gösterdikleri davranışların analizi örgütün başarısı için önemlidir. Bu çalışmada kuşak kavramı ve beş farklı kuşak sınıflandırmasına yönelik bilgilerin yanı sıra, X ve Y kuşağı akademisyenlerin rol model özellikleri, benzer ve farklı yönleri ve çalışma yaşamından beklentilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Mevcut çalışma, İstanbul’da bir Vakıf Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesinde çalışan X ve Y kuşağına dahil olan 8 akademisyen ile birlikte nitel araştırma yöntemi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuşak, X Kuşağı, Y Kuşağı, Beklenti