Sağlık İşletmelerinde Altı Sigma Yaklaşımı: Sistematik Bir Derleme


Akbaş M., Etesaminia S.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, no.141, pp.271

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.271
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Altı Sigma daha sıkı çalışmak için değil ama daha akıllıca çalışmak için bir felsefe, bir işletme stratejisidir. Müşteri gereksinimlerinin yakından anlaşılması, gerçeklerin, verilerin ve istatistiksel analizlerin disiplinli bir şekilde kullanılması ile iş süreçlerinin yeniden keşfedilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Üretim sektöründe geniş kullanım alanı bulan Altı Sigma yöntemi, hizmet sektöründe de son yıllarda başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yaygın kullanıma sahip olan yöntem, hem dünyada hemde sağlık işletmelerinde de önemli kazanımlar elde ettiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, altı sigma yaklaşımını ve tanımını açıklamak, kurumdaki görev ve rolleri belirlemek ve bu bağlamda yapılan araştırmaları sistematik olarak incelemektir. Çalışma kapsamında 2000 – 2019 yılları arasında Türkiye’de altı sigma ile ilgili yapılmış olan 600 çalışma incelenmiştir. Çalışmadan sağlık sektörü dışında yapılan araştırmalar, ölçek geliştirme çalışmaları ve derlemeler kapsam dışı bırakılmıştır. “Altı Sigma” “Sağlık Sektörü” “Altı Sigma ve Hastane” anahtar kelimeleri kullanılarak; Google Akademik arama motoru ve Yök tez veri tabanında tarama yapılmıştır. Araştırma dahil edilme kriterlerine uygun olarak 6 makale, 2 doktora tezi, 2 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 10 yayın çalışma kapsamına alınmış ve sağlık sektörü açısından sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma, sistematik hataların ve yanlılığın önlenmesi ve böylece daha güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla, Becheikh vd. (2006) ve Karaçam (2013) tarafından kullanılan sistematik derleme aşamalarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Çalışmanın, sağlık çalışanları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi açısından konu ile ilgili ilk sistematik derleme olması önemini arttırmaktadır. Altı sigma kapsamında, hizmet kalitesini iyileştirme ve hastanelerde rekabet üstünlüğü sağlama açısından referans kaynak olarak ele alınması umut edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Hastane, Sağlık Sektörü, Sistematik Derleme