Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reliability and diagnostic performance of smartphone colposcopy

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Malignant Brenner Tumor Of The Ovary Invading The Sigmoid Colon

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.26, ss.46, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Family planning usage status in women aged 15-49 and the affecting factors: example of kahramanmaras province

Medicine Science International Medical Journal, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microglandular adenocarcinoma of the endometrium: Case report

Turkiye Klinikleri Gynecology Obstetrics, cilt.26, sa.2, ss.114-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmenopozal kadında az diferansiye SertolLeydig hücreli tümör

Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet, cilt.26, sa.2, ss.119-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mature cystic teratoma of the fallopian tube: Case report Fallop tüpünün matür kistik teratomu

Journal of Clinical Obstetrics Gynecology, cilt.25, sa.2, ss.134-137, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An intrauterine device detected in ovary during cesarean section: A case report

Journal of Women’xxs Health and Reproduction Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer nakli sonrası gebelik

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, cilt.10, sa.3, ss.201-205, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cesarean scar pregnancy treated with methotrexate and dilatation-currettage: Case report

Dicle Tıp Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.102-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plasenta akretanın konservatif tedavisi: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.119-122, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pelvik radyoterapi öncesi over transpozisyonu.VS-64

3. MİNİMAL İNVAZİF JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Şubat 2020