Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN INVESTIGATION ON OCCUPATIONAL DISEASES AMONG TEACHERS IN SILIVRI, ISTANBUL

NOBEL MEDICUS, cilt.8, sa.1, ss.35-41, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hypertension in leather tanning workers working in Istanbul, Turkey

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL, cilt.49, sa.11, ss.874-878, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Biological hazards in tannery workers

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.16, sa.4, ss.349-357, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Respiratory problems in tannery workers in Istanbul

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.16, sa.2, ss.177-183, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of breast-feeding in contraception which is a method of natural family planning

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.36, sa.4, ss.12-19, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A definition of premenstrual complaints in adolescents (a preliminary study - Istanbul/Turkey)

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.18, sa.2, ss.83-90, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of family planning methods in an administrative district of Istanbul

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.8, sa.1, ss.21-26, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

food safety and food-borne illness approach of healthcare workers

international journal of food safety, nutrition, public health and technology, cilt.9, ss.7-19, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir tıp fakültesi hastanesinde gıda çalışanlarının periyodik sağlık taramalarının değerlendirilmesi

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.77, sa.4, ss.51-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Occupational accidents and forensic medicine in Turkey

Journal of Clinical Forensic Medicine, cilt.13, ss.326-330, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Genç kızlarda menstruel sikluslarda, davranış ve duygu değişşimlerine eğitimin etkinliği

Doğa Turkish Journal of Medical Science, cilt.13, sa.2, ss.166-172, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marriages Among Relatives and Malformations in Turkey

Med. Bull. Istanbul, sa.21, ss.55-60, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İntörnlerin Halk Sağlığı Stajı Geri bildirimlerinin Değerlendirme Raporu

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1027-1028

İlaçlama Çalışanlarında Hipertansiyon

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014

İlaçlama Çalışanlarında Solunum Fonksiyonları

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014

Bir Hastanede Temizlik Personelinde Biyolojik Risk Bilgi Düzeyi

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014

Evaluating the physical complaints and levels of lead in the blood of petrol station employees

8 th International Scientific Conference - Health, work and social responsibility, ROMA, İtalya, 28 Eylül - 02 Ekim 2010

Hearing loss in workers of concrete production

8 th International Scientific Conference - Health, work and social responsibility, ROMA, İtalya, 28 Eylül - 02 Ekim 2010

Hypertension İn solid waste storage workers working in İstanbul

8 th International Scientific Conference - Health, work and social responsibility, ROMA, İtalya, 28 Eylül - 02 Ekim 2010

Respiratory problems of workers ın factory producing concrete blocks İstanbul

8 th International Scientific Conference - Health, work and social responsibility, ROMA, İtalya, 28 Eylül - 02 Ekim 2010

Prevalence of Common Complaints Among School Teachers In Silivri Istanbul Turkey

XVIII World Congress on Safety and Health at Work, SEUL, Güney Kore, 29 Haziran - 02 Temmuz 2008

XVIII World CongressOn Safety And Health At Work

XVIII World CongressOn Safety And Health At Work, SEUL, Güney Kore, 29 Haziran - 02 Temmuz 2008

Breast Feedıng As A Way For Contraception

4 th Asia Pasific Occupational Therapy, Hong Kong, 23 - 26 Haziran 2007

Frequently seen health problems in agricultural laborers

4 th Asia Pasific Occupational Therapy Congress, Hong Kong, 23 - 26 Haziran 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN YAŞLANMA

HAYATIN EVRELERİ DİLİMİ DERS NOTLARI, GÜLBİN GÖKÇAY, LEYLA TAPUL, Editör, NOBEL KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.145-148, 2015

ÇEVRE VE AKCİĞER, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ

SOLUNUM DİLİMİ 1 DERS NOTLARI, A. ŞULE TAMER, ZEKİ KILIÇASLAN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.105-112, 2015