Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2013 Tıpta Yandal Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1980 - 1984 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1968 - 1974 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Duruşlarının Reba ve Rulo Yöntemleri ile Ergonomik Risk Değerlendirilmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2019 Yüksek Lisans

  Okul öncesi dönemdeki 5-6 yaş grubundaki çocukların özgül öğrenme güçlüğü belirti tarama çalışması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2019 Yüksek Lisans

  KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2018 Tıpta Uzmanlık

  Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların aile sağlığı merkezlerini atlama sebepleri ve bunu etkileyen faktörler

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul İlinde Engelli Bireylerin Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilgi, Tutum ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 Yüksek Lisans

  Bir Üniversite Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Refakatçilerinin Bakım Yükünün Belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2016 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesinde Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 Yüksek Lisans

  Sağlık Çalışanlarının Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Saptanması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 Doktora

  Hiperlipidemili Kadınlarda Çekirdekli Kuru Üzüzm ve Fındık Eklenen Farklı Diyetlerin Bazı Kardiyovasküler Risk Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi

  Diğer , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2019Eğitici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • 2015İşyeri Hekimliği Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Etik kurul üyelerine ve üye adaylarına yönelik klinik araştırmalar eğitimi

  Diğer , Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2012İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi

 • 2011Tütün kontrolü ve sigara bırakma tedavisi kursu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Tabip Odası

 • 2005Eğitim becerileri geliştirme kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi