Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Reba ve Rula Yöntemleriyle Ergonomik Risk Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ayvaz Ö., Özyıldırım B., İşsever H., Öztan G., Özel Yıldız S., Atak M.

8. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.261-268

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.261-268
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN REBA VE RULA YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Özkan AYVAZ1 , Bedia ÖZYILDIRIM2 , Halim İŞSEVER1 , Gözde ÖZTAN1 , Sevda ÖZEL1 , Muhammed ATAK1 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul / Türkiye 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Sağlık sektöründe yapılmış olan bu çalışmada amacımız, hemşirelerin çalışma duruşlarının ergonomik risklerini sadece anket uygulaması ile değil ilaveten mühendislik alanlarında kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinden REBA ve RULA analizlerinden de faydalanılarak yapmaktır. Böylece özgün, ölçülebilen, daha güvenilir, genellenebilir ve en önemlisi de düzeltici faaliyetlere imkân veren sonuçlara ulaşılmış oldu. Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. İlk olarak 384 hemşire anket yöntemi ile değerlendirilmiş ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının hangi oranlarda olduğu belirlenmiştir. Ardından servis, ameliyathane, acil servis, poliklinik, yoğun bakım, idari iş, laboratuvar ve girişimsel işlem bölümlerinde (lokasyon) çalışan hemşirelerin postür analizleri REBA ve RULA yöntemleriyle değerlendirilmiş ve bu bölümlerin ortalama risk skorları bulunmuştur. Anket formunda hemşirelerin %93'ü son bir yıl içinde kas-iskelet sisteminin en az bir bölümünde şikayetleri olduğunu belirtti. Hastane ağırlıklı ortalama puanı REBA 6.85 ve RULA 6.17 idi. REBA ve RULA ölçümleri değerlendirildiğinde hemşirelerin çalıştığı bölümlerdeki riskin genel olarak "Orta Risk" düzeyinde olduğu belirlendi. Anket yanıtlarındaki kasiskelet sistemi şikayetlerinin oranları, orta düzeyde hesaplanmış REBA ve RULA risk puanlarından daha yüksek bulundu. Fakat REBA ve RULA puanları da bize bazı ergonomik değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu açıdan hemşirelerin çalışma duruşlarının ergonomik risklerinin kantitatif risk analiz yöntemleri ile belirlenmesi önemlidir. Unutulmamalıdır ki fiziksel sağlığı iyi olan hemşireler, sağlık sistemini de ayakta tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Kas-İskelet Sistemi, REBA, RULA, Hemşire