Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitiminde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Toplumu Tanıma Program Uygulamalarının Değerlendirilmesi


Özçelik S., Acar C., Özyıldırım B.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Kongresi(TEGED), İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitiminde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Toplumu Tanıma Program Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Semra Özçelik

semraozcelik@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Fatih, İstanbul

Ceyda Acar

cacar@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Fatih, İstanbul

Bedia Ayhan Özyıldırım

bozyildirim@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Fatih, İstanbul

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları, hekim adaylarının yaşadıkları toplumun sağlık sorunlarını ve sağlık sistemini görebilecekleri, tanıyabilecekleri ortamlarda da eğitim almaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Amaç: Çalışmada Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programımızda yer alan topluma dayalı tıp eğitimi ve toplumu tanıma program uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:  Topluma dayalı tıp eğitimi ve toplumu tanıma program uygulamaları için tıp eğitimimizin ilk döneminden itibaren; Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Sosyal Hizmet Kurumlarından Çocuk Evleri, Darülaceze, Verem Savaş Dispanseri ziyaretleri yanı sıra toplum içinde eğitim ve hizmet projesi olarak  “Bezmialem Halk Sağlığı Günleri”ve Adli Tıp Kurumu, uygulama alanları olarak planlanmıştır. Tüm uygulamalar eğitim programında önceden belirlenen tarihlerde yapılmış ve öğrencilerden alınan yazılı geri bildirimleri içeren raporlar tematik olarak değerlendirilmiştir. Raporlar her bir program için ayrı ayrı alınmış olup, her bir program farklı bir kategori olarak değerlendirilmiştir. Raporlardaki içerikler; uygulama ve gözlemlerin içerik açısından verimliliği, uygulama ve gözlemlerin öğreticiliği açısından amaca uygunluk, organizasyonun yeterliliği başlıklarında temalandırılmıştır.

Bulgular: Öğrenciler, yapılan topluma dayalı eğitim programlarında ziyaret ettikleri kurumların işleyişlerine,  hasta-hekim ilişkisine,  sosyal sorumluluk kazanabilmelerine, toplumsal sorunlara duyarlılık kazanabilmelerine, ekip çalışması beceri ve farkındalıklarını geliştirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin beceri ve farkındalıklarının geliştirilmesi tıp eğitimi açısından, topluma yönelik tıp eğitimi uygulamaları öğrenim hedefi olarak çok önemlidir. Öğrenciler programın verimli olduğunu, ziyaret sırasında öğrendikleri bilgilerin fazlalığı ile ifade etmişlerdir.

Öğrenciler, mesleki yaşamları içinde faydalanacakları bilgiler edindiklerini düşündüklerinden stajın daha verimli olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler, staj sırasındaki eğiticilerin tutumları ve bilgileri açısından da eğitimi değerlendirmişlerdir. Eğitimin verimliliğini etkileyen unsurlardan olan eğitici öğrenci ilişkisi ile eğiticinin konuya hakimiyetinin stajların verimliliğini arttırdığı görülmektedir. Öğrenciler organizasyona yönelik geri bildirimlerinde, envanter ve planlamaya yönelik bazı eleştirilerle, katılımcı bir eğitim gerçekleştirildiğini göstermektedirler.

Sonuç: Topluma dayalı tıp eğitimi programlarında amaçlanan başlıklar genel olarak, öğrencilerin kurumların işleyişlerini öğrenmesini, toplumda sık görülen sağlık sorunlarını bilmesini, öğrencilerin hasta-hekim ilişkisine dair becerilerini geliştirmesini, toplumsal sorumluluk ve duyarlılık geliştirmesini, ekip çalışması becerilerini geliştirmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Bu bağlamda öğrencilerin geri bildirimlerinden amaçlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

Çalışmamızda öğrencilerin eğitimin motivasyonlarını dolayısıyla eğitimin etkinliğini arttıran öğeler de eğiticilerin olumlu tavrı ve konuya hakimiyetleri, öğrencilerin mesleki yaşantılarında karşılaşacaklarını düşündükleri alanlarla ilgili bilgilerin verilmesi, eğitimde öğrenci katılımının sağlanması olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi, Toplumu tanıma programları, Toplum ziyaretleri