İntörnlerin Halk Sağlığı Stajı Geri bildirimlerinin Değerlendirme Rapor


BALCI YAPALAK A. N. , acar c., TÜRKOĞLU S. N. , ÖZYILDIRIM B.

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26 - 30 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text