Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni hIKK2 İnhibitörlerinin Tasarımı, Sentezi ve Enzim İnhibisyon deneyleri", BAP Arastırma Projesi, hIKK2, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bilgisayar Destekli İlaç Keşif Yöntemleri ile Seçici Olarak hCA IX / XII Enzimlerini Hedef Alan Yeni Nesil Antikanser İlaçların Keşfi, Sentezi ve Biyoaktivite Çalışmaları", TÜBITAK Projesi, 118S580, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antikanser Adayı ve Potansiyel hEGFR İnhibitörü Olarak Yeni 1,2,4-Triazol Bileşiklerinin Sentezi ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 118Z187, Danışman, Devam Ediyor
"Yeşil Kimya Teknikleri ve Moleküler Docking Yöntemleri ile Yeni Florokinolon Hibrit Moleküllerin Sentezi, DNA Giraz, Topoizomeraz IV İnhibisyonu ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 217Z085, Danışman, Devam Ediyor
"Östrojenin Karsinojenik Etki Mekanizmalarının Antikanser İlaç Hedefi Olarak Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 117S065, Araştırmacı, Devam Ediyor
"1,2,4-triazol-3-on Halkası İçeren Yeni (tiyo)semikarbazid Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Trosinaz Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 216Z086, Danışman, 2018
"Pet Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Tümör Mikro-Çevresini Yüksek Seçicilik İle Hedefleyen Radyonüklid-Işaretli Moleküllerin Rasyonel Tasarımı Ve Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 116E644, Yönetici, Devam Ediyor
"Prostat kanseri tedavisi için yeni nesil sentetik ajanların geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 315S049, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bilgisayar-destekli ligand tasarım prosedürleri ile konlinesteraz inhibisyon gösteren yeni flavonoid türevlerinin elde edilişi", BAP Arastırma Projesi, 2014, Yönetici, 2014
"Nükleer Faktör KappaB inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve ilaç olma potansiyellerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Z694, Araştırmacı, 2017
"Multipl Skleroz (Ms) Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Fingolimod ve Kladribin Benzeri İlaçların Bilgisayarlı Tasarımı, Sentezi ve Biyoetkinliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Z141, Araştırmacı, 2016
"NeuroCypres project", AB Çerçeve Programı Projesi, HEALTH-F2-2007-202088; 2007, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü