Ögrenim Bilgisi


Doktora
2004 - 2010
Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Molecular Pharmacology, Hollanda

Yüksek Lisans
2001 - 2004
Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Farmasötik Kimya, Hollanda

Lisans
1994 - 2000
Hogeschool Rotterdam & Omstreken, Kimya, Environmental Chemistry, Hollanda

Yabancı Diller

Flemenkçe, C2 Ustalık
İngilizce, C2 Ustalık

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğitici Eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2020
Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2011
Sağlık ve Tıp, 15th School on Medicinal Chemistry, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, 2006
Sağlık ve Tıp, 7th ULLA Postgraduate Summer School on pharmaceutical sciences, European University Consortium for Pharmaceutical Research, 2006
Sağlık ve Tıp, Introductory course on drug research, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, 2005
Sağlık ve Tıp, Radyoaktif maddeler ile çalışma sertifikası (level 5B), Vrije Universiteit Amsterdam, 2004

Yaptığı Tezler

Doktora, The acetylcholine binding protein as a template for the ligand binding domains of the homologous nicotinic receptors, Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Molecular Pharmacology, 2010
Yüksek Lisans, Nicotinic acetylcholine receptors: structure and ligands, Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Farmasötik Kimya, 2004
Yüksek Lisans, Human histamine H1-receptor mutants: molecular pharmacological characterisation and computational investigation, Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Farmasötik Kimya, 2003

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2021 - Devam Ediyor
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Doç.Dr.
2015 - 2021
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2015
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, Antikanser Adayı ve Potansiyel hEGFR İnhibitörü Olarak Yeni 1,2,4-Triazol Bileşiklerinin Sentezi ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - Devam Ediyor
 2. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, Bilgisayar Destekli İlaç Keşif Yöntemleri ile Seçici Olarak hCA IX / XII Enzimlerini Hedef Alan Yeni Nesil Antikanser İlaçların Keşfi, Sentezi ve Biyoaktivite Çalışmaları, 2018 - Devam Ediyor
 3. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, Yeşil Kimya Teknikleri ve Moleküler Docking Yöntemleri ile Yeni Florokinolon Hibrit Moleküllerin Sentezi, DNA Giraz, Topoizomeraz IV İnhibisyonu ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması, 2018 - Devam Ediyor
 4. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, Östrojenin Karsinojenik Etki Mekanizmalarının Antikanser İlaç Hedefi Olarak Değerlendirilmesi, 2017 - Devam Ediyor
 5. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, Prostat kanseri tedavisi için yeni nesil sentetik ajanların geliştirilmesi, 2016 - Devam Ediyor
 6. Alptürk O., Akdemir A., Esendağlı G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PET-Bilgisayarlı Tomografi ile Kanser Teşhisine Yönelik hFOLR1 Reseptörlerine Yüksek Seçicilikle Bağlanacak Peptit Temelli Görüntüleme Ajanlarının Geliştirilmesi, 2021 - 2023
 7. Dişli A., Özkan H., Yüksel Mayda P., Dinç H. Ö. , Akdemir A., Akdoğan N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antimikrobiyal Aktivite Potansiyeli Olan Fenotiyazin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, 2021 - 2023
 8. Akdemir A., Şenol H., Şen A., Topçu G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ülseratif Kolit ve Kolorektal Kanser Tedavisinde Çok Hedefli Yeni Hibrit Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: İnsan Bağırsak Organoidlerinde Biyoaktivitelerinin Saptanması, 2020 - 2022
 9. Akdemir A., Ünal M. A. , TÜBİTAK Projesi, Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19'a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi, 2020 - 2021
 10. Akdemir A., TÜBİTAK Projesi, Pet Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Tümör Mikro-Çevresini Yüksek Seçicilik İle Hedefleyen Radyonüklid-Işaretli Moleküllerin Rasyonel Tasarımı Ve Geliştirilmesi, 2018 - 2021
 11. Dincel D., Bütün B., Akdemir A., Topçu G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni hIKK2 inhibitörlerinin tasarımı, sentezi ve enzim inhibisyon deneyleri, 2018 - 2020
 12. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, 1,2,4-triazol-3-on Halkası İçeren Yeni (tiyo)semikarbazid Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Trosinaz Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Incelenmesi, 2017 - 2018
 13. Topçu G., Akdemir A., Seçen H., Erman M. B. , Öcal N., TÜBİTAK Projesi, Nükleer Faktör KappaB İnhibisyon Etkili Triterpenlerin Sentezi ve İlaç Olma Potansiyellerinin Araştırılması, 2014 - 2017
 14. Kartal M., Topçu G., Taşçı A. İ. , Sevgi E., Akdemir A., Bahadori F., Dincel D., Kuşman T., Ergin Kızılçay G., Çekin M. D. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Istanbul Fitoterapi Egitim, Arastırma ve Uygulama Merkezi Kurulması, 2014 - 2016
 15. AKDEMİR A., TÜBİTAK Projesi, Multipl Skleroz (Ms) Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Fingolimod ve Kladribin Benzeri İlaçların Bilgisayarlı Tasarımı, Sentezi ve Biyoetkinliklerinin İncelenmesi, 2014 - 2016
 16. AKDEMİR A., BÜTÜN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilgisayar-destekli ligand tasarım prosedürleri ile konlinesteraz inhibisyon gösteren yeni flavonoid türevlerinin elde edilişi, 2014 - 2014
 17. AKDEMİR A., AB Çerçeve Programları Destekli Proje, NeuroCypres project, 2007 - 2010

Burslar

Mozaiek Research Grant, Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları, 2004 - Devam Ediyor

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Ege Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), YL Tez Savunma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mart, 2019
Tez Savunma (Doktora), DR Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji AD, Haziran, 2016

Tasarladığı Dersler

Akdemir A., Moleküler Farmakoloji ve Moleküler Modelleme, Lisans, 2019 - 2020
Akdemir A., Molecular pharmacology and molecular modelling, Lisans, 2017 - 2018
Akdemir A., Introduction to Biochemistry and Pharmacology, Lisans, 2016 - 2017

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Orhan H., Akdemir A., Molecular modelling studies in toxicology, 2019 - 2019
Akdemir A., Moleküler modelleme çalışmaları ile yeni ilaç aday moleküllerinin keşfi ve tasarımı, 2019 - 2019
Akdemir A., Molecular modelling techniques in the quest of novel lead compounds, 2019 - 2019

Tasarlanan Programlar

Akdemir A., Yüksek Lisans-Tezli, Drug Discovery and Development, 2017 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Synthesis of new 1,2,4-triazole-(thio)semicarbazide hybrid molecules: Their tyrosinase inhibitor activities and molecular docking analysis
  Gultekin E., BEKİRCAN O., KOLCUOĞLU Y., AKDEMİR A.
  ARCHIV DER PHARMAZIE, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. <i>In vitro</i> evaluation of estrogenic, antiestrogenic and antitumor effects of amentoflavone.
  Aliyev A. T. , Ozcan-Sezer S., Akdemir A., Gurer-Orhan H.
  Human & experimental toxicology, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 3. Carbonic Anhydrase Inhibitors Targeting Metabolism and Tumor Microenvironment
  Angeli A., Carta F., Nocentini A., Winum J., Zalubovskis R., AKDEMİR A., Onnis V., Eldehna W. M. , Capasso C., De Simone G., et al.
  METABOLITES, cilt.10, sa.10, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Novel Indole-Based Hydrazones as Potent Inhibitors of the α-class Carbonic Anhydrase from Pathogenic Bacterium &lt;i&gt;Vibrio cholerae&lt;/i&gt;.
  Demir-Yazıcı K., Güzel-Akdemir Ö., Angeli A., Supuran C., Akdemir A.
  International journal of molecular sciences, cilt.21, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Development of Thiazolidinones as Fungal Carbonic Anhydrase Inhibitors.
  Güzel-Akdemir Ö., Carradori S., Grande R., Demir-Yazıcı K., Angeli A., Supuran C., Akdemir A.
  International journal of molecular sciences, cilt.21, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. The Synthesis, Anticancer Activity, Structure-Activity Relationships and Molecular Modelling Studies of Novel Isoindole-1,3(2H)-dione Compounds Containing Different Functional Groups.
  Tan A., Kizilkaya S., Kelestemur U., Akdemir A., Kara Y.
  Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 7. rac- and meso-Cyclohexanoids: Their alpha-, beta-glycosidases, antibacterial, antifungal activities, and molecular docking studies
  Karakilic E., Baran S., Ogutcu H., AKDEMİR A., Baran A.
  ARCHIV DER PHARMAZIE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Synthesis and biological evaluation of new chloro/acetoxy substituted isoindole analogues as new tyrosine kinase inhibitors.
  Köse A., Kaya M., Kishalı N., Akdemir A., Şahin E., Kara Y., Şanlı-Mohamed G.
  Bioorganic chemistry, cilt.94, ss.103421, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Anticholinesterase and Antioxidant Activities of Natural Abietane Diterpenoids with Molecular Docking Studies
  TOPÇU G., AKDEMİR A., Kolak U., Ozturk M., Boga M., BAHADORİ F., Cakmar S. D. H.
  CURRENT ALZHEIMER RESEARCH, cilt.17, sa.3, ss.269-284, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Design, synthesis and biological activity of selective hCAs inhibitors based on 2-(benzylsulfinyl)benzoic acid scaffold.
  Rotondi G., Guglielmi P., Carradori S., Secci D., De Monte C., De Filippis B., Maccallini C., Amoroso R., Cirilli R., Akdemir A., et al.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, cilt.34, ss.1400-1413, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 11. Synthesis of coumarin-sulfonamide derivatives and determination of their cytotoxicity, carbonic anhydrase inhibitory and molecular docking studies
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., ÖZTÜRK D., AKDEMİR A., Angeli A., Supuran C. T.
  European Journal Of Medicinal Chemistry, cilt.183, ss.111702, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. Fibrate-based N-acylsulphonamides targeting carbonic anhydrases: synthesis, biochemical evaluation, and docking studies.
  Ammazzalorso A., Carradorı S., Angelı A., Akdemir A., De Filippis B., Fantacuzzı M., Gıampıetro L., Maccallını C., Amoroso R., Supuran C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, cilt.34, ss.1051-1061, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 13. Novel 2-indolinones containing a sulfonamide moiety as selective inhibitors of candida β-carbonic anhydrase enzyme.
  Akdemir A., ANGELI A., GÖKTAŞ F., Eraslan E., KARALı N., SUPURAN C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, cilt.34, ss.528-531, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 14. Aromatase inhibition by 2-methyl indole hydrazone derivatives evaluated via molecular docking and in vitro activity studies.
  OZCAN-SEZER S., INCE E., Akdemir A., CEYLAN Ö., Suzen S., GURER-ORHAN H.
  Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, cilt.49, ss.549-556, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 15. Indole-Based Hydrazones Containing A Sulfonamide Moiety as Selective Inhibitors of Tumor-Associated Human Carbonic Anhydrase Isoforms IX and XII
  Demir-Yazici K., BUA S., Akgunes N. M. , Akdemir A., Supuran C. T. , Guzel-Akdemir O.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, cilt.20, sa.9, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Novel thiazolidinone-containing compounds, without the well-known sulphonamide zinc-binding group acting as human carbonic anhydrase IX inhibitors.
  Güzel-Akdemır Ö., Angelı A., Demır K., Supuran C., Akdemir A.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, cilt.33, ss.1299-1308, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 17. A Study On Synthesis, Biological Activities and Molecular Modelling of Some Novel Trisubstituted 1,2,4-Triazole Derivatives
  Gultekin E., KOLCUOĞLU Y., Akdemir A., Sirin Y., Bektas H., BEKİRCAN O.
  CHEMISTRYSELECT, cilt.3, sa.31, ss.8813-8818, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. Open saccharin-based secondary sulfonamides as potent and selective inhibitors of cancer-related carbonic anhydrase IX and XII isoforms.
  D'ASCENZIO M., GUGLIELMI P., CARRADORI S., SECCI D., FLORIO R., MOLLICA A., CERUSO M., Akdemir A., SOBOLEV A., SUPURAN C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, cilt.32, ss.51-59, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 19. Five- and Six-Membered Nitrogen-Containing Compounds as Selective Carbonic Anhydrase Activators
  Mollica A., Macedonio G., Stefanucci A., Carradori S., Akdemir A., ANGELI A., Supuran C. T.
  MOLECULES, cilt.22, sa.12, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Synthesis and Functional Investigations of Computer Designed Novel Cladribine-Like Compounds for the Treatment of Multiple Sclerosis
  Yavuz S., Cetin A., Akdemir A., Doyduk D., Disli A., Celik Turgut G., Sen A., Yildirir Y.
  ARCHIV DER PHARMAZIE, cilt.350, sa.11, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Novel sulfonamide-containing 2-indolinones that selectively inhibit tumor-associated alpha carbonic anhydrases.
  KARALı N., Akdemir A., GÖKTAŞ F., Eraslan E., ANGELI A., KıZıLıRMAK M., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.25, ss.3714-3718, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 22. Computer design, synthesis, and bioactivity analyses of drugs like fingolimod used in the treatment of multiple sclerosis.
  TURGUT G., DOYDUK D., YıLDıRıR Y., YAVUZ S., Akdemir A., DIŞLI A., ŞEN A.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.25, ss.483-495, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 23. Target Recognition Molecules and Molecular Modeling Studies
  Çulhaoğlu B., Akdemir A.
  Current Topics In Medicinal Chemistry, cilt.17, sa.13, ss.1580-1587, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 24. Isatin analogs as novel inhibitors of Candida spp. β-carbonic anhydrase enzymes.
  Akdemir A., GÜZEL-AKDEMIR Ö., KARALı N., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.24, ss.1648-52, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 25. A novel library of saccharin and acesulfame derivatives as potent and selective inhibitors of carbonic anhydrase IX and XII isoforms.
  Carradorı S., Seccı D., De Monte C., Mollıca A., Ceruso M., Akdemir A., Sobolev A., Codıspotı R., De Cosmi F., Guglıelmı P., et al.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.24, ss.1095-105, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 26. A Divalent PAMAM-Based Matrix Metalloproteinase/Carbonic Anhydrase Inhibitor for the Treatment of Dry Eye Syndrome.
  RICHICHI B., BALDONESCHI V., BURGALASSI S., FRAGAI M., VULLO D., Akdemir A., DRAGONI E., LOUKA A., MAMUSA M., MONTI D., et al.
  Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), cilt.22, ss.1714-21, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 27. Anti-Candida activity and cytotoxicity of a large library of new N-substituted-1,3-thiazolidin-4-one derivatives.
  De Monte C., Carradorı S., Bızzarrı B., Bolasco A., Caprara F., Mollıca A., Rıvanera D., Marı E., Zıcarı A., Akdemir A., et al.
  European journal of medicinal chemistry, cilt.107, ss.82-96, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 28. Exploring new Probenecid-based carbonic anhydrase inhibitors: Synthesis, biological evaluation and docking studies.
  MOLLICA A., COSTANTE R., Akdemir A., CARRADORI S., STEFANUCCI A., MACEDONIO G., CERUSO M., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.23, ss.5311-8, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 29. New amide derivatives of Probenecid as selective inhibitors of carbonic anhydrase IX and XII: biological evaluation and molecular modelling studies.
  Carradorı S., Mollıca A., Ceruso M., D'ascenzıo M., De Monte C., Chımentı P., Sabıa R., Akdemir A., Supuran C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.23, ss.2975-81, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 30. Discovery of novel isatin-based sulfonamides with potent and selective inhibition of the tumor-associated carbonic anhydrase isoforms IX and XII.
  GÜZEL-AKDEMIR Ö., Akdemir A., KARALı N., SUPURAN C.
  Organic &amp; biomolecular chemistry, cilt.13, ss.6493-9, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 31. Synthesis of a new series of dithiocarbamates with effective human carbonic anhydrase inhibitory activity and antiglaucoma action.
  Bozdag M., Carta F., Vullo D., Akdemir A., Isık S., Lanzı C., Scozzafava A., Masını E., Supuran C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.23, ss.2368-76, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 32. Computational investigation of the selectivity of salen and tetrahydrosalen compounds towards the tumor-associated hCA XII isozyme.
  Akdemir A., De Monte C., Carradorı S., Supuran C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, cilt.30, ss.114-8, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 33. Selective inhibition of human carbonic anhydrases by novel amide derivatives of probenecid: synthesis, biological evaluation and molecular modelling studies.
  D'ASCENZIO M., CARRADORI S., SECCI D., VULLO D., CERUSO M., Akdemir A., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.22, ss.3982-8, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 34. Inhibition of tumor-associated human carbonic anhydrase isozymes IX and XII by a new class of substituted-phenylacetamido aromatic sulfonamides.
  Akdemir A., GÜZEL-AKDEMIR Ö., SCOZZAFAVA A., CAPASSO C., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.21, ss.5228-32, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 35. A class of sulfonamides with strong inhibitory action against the α-carbonic anhydrase from Trypanosoma cruzi.
  GÜZEL-AKDEMIR Ö., Akdemir A., PAN P., VERMELHO A., PARKKILA S., SCOZZAFAVA A., CAPASSO C., SUPURAN C.
  Journal of medicinal chemistry, cilt.56, ss.5773-81, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 36. Xanthates and trithiocarbonates strongly inhibit carbonic anhydrases and show antiglaucoma effects in vivo.
  CARTA F., Akdemir A., SCOZZAFAVA A., MASINI E., SUPURAN C.
  Journal of medicinal chemistry, cilt.56, ss.4691-700, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 37. o-Benzenedisulfonimido-sulfonamides are potent inhibitors of the tumor-associated carbonic anhydrase isoforms CA IX and CA XII.
  GÜZEL-AKDEMIR Ö., Akdemir A., ISIK S., VULLO D., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.21, ss.1386-91, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 38. The extremo-α-carbonic anhydrase (CA) from Sulfurihydrogenibium azorense, the fastest CA known, is highly activated by amino acids and amines.
  Akdemir A., Vullo D., De Luca V., Scozzafava A., Cargınale V., Rossı M., Supuran C., Capasso C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry letters, cilt.23, ss.1087-90, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 39. Identification of novel α7 nicotinic receptor ligands by in silico screening against the crystal structure of a chimeric α7 receptor ligand binding domain.
  Akdemir A., Edınk E., Thompson A., Lummıs S., Kooıstra A., De Graaf C., De Esch I.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.20, ss.5992-6002, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 40. Structure-based design, synthesis and structure-activity relationships of dibenzosuberyl- and benzoate-substituted tropines as ligands for acetylcholine-binding protein.
  Edink E., Akdemir A., Jansen C., Van Elk R., Zuiderveld O., De Kanter F., Van Muijlwijk-Koezen J., Smit A., Leurs R., De Esch I.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry letters, cilt.22, ss.1448-54, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 41. Acetylcholine binding protein (AChBP) as template for hierarchical in silico screening procedures to identify structurally novel ligands for the nicotinic receptors.
  Akdemir A., Rucktooa P., Jongejan A., Van Elk R., Bertrand S., Sixma T., Bertrand D., Smit A., Leurs R., De Graaf C., et al.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, cilt.19, ss.6107-19, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 42. Fragment growing induces conformational changes in acetylcholine-binding protein: a structural and thermodynamic analysis.
  Edınk E., Rucktooa P., Retra K., Akdemir A., Nahar T., Zuıderveld O., Van Elk R., Janssen E., Van Nierop P., Van Muijlwijk-Koezen J., et al.
  Journal of the American Chemical Society, cilt.133, ss.5363-71, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 43. Use of acetylcholine binding protein in the search for novel alpha7 nicotinic receptor ligands. In silico docking, pharmacological screening, and X-ray analysis.
  Ulens C., Akdemir A., Jongejan A., Van Elk R., Bertrand S., Perrakıs A., Leurs R., Smıt A., Sıxma T., Bertrand D., et al.
  Journal of medicinal chemistry, cilt.52, ss.2372-83, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 44. A G(q/11)-coupled mutant histamine H(1) receptor F435A activated solely by synthetic ligands (RASSL).
  BRUYSTERS M., JONGEJAN A., Akdemir A., BAKKER R., LEURS R.
  The Journal of biological chemistry, cilt.280, ss.34741-6, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Design and synthesis of novel peptidomimetics for cancer immunotherapy
  Kose C., Uysal E., Yazici B., Tugay Z., Dingis-Birgul S. I. , Yanik H., Tavukcuoglu E., Gulyuz S., AKDEMİR A., ESENDAĞLI G., et al.
  ORGANIC COMMUNICATIONS, cilt.13, sa.3, ss.89-102, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Evaluation of new 2-hydroxy-N-(4-oxo-2-substituted phenyl-1,3- thiazolidin-3-yl)-2-phenylacetamide derivatives as potential antimycobacterial agents
  Guzel-Akdemir O., DEMİR YAZICI K., Trawally M., Dingis-Birgul S. I. , AKDEMİR A.
  ORGANIC COMMUNICATIONS, cilt.13, sa.2, ss.33-50, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Chapter 7. The structure, physiological role and potential medicinal applications of Carbonic Anhydrase V
  AKDEMİR A., Güzel-Akdemir Ö.
  Carbonic Anhydrases as Biocatalysts: From Theory to Medical and Industrial Applications, G. De Simone & C.T. Supuran, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Waltham, ss.125-138, 2015
 2. Chapter 3. The acetylcholine binding protein as a template for the ligand binding domains of the homologous nicotinic receptors
  AKDEMİR A., Leurs R., de Esch I. J.
  Pharmacology of nicotinic acetylcholine receptors from the basic and therapeutic perspectives, Hugo R. Arias, Editör, Research Signpost, Kerala, ss.45-70, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Computer Aided Design and Synthesis of New Ursane Triterpenoids with Nuclear Factor Kappa B Inhibition Effect
  Şenol H., Akdemir A., Topçu G.
  7th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.159-160
 2. The application of molecular modelling studies to understand the selectivity and potency of several novel carbonic anhydrase inhibitors
  Akdemir A.
  the 4th International Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase, Parma, İtalya, 14 - 17 Kasım 2019
 3. Molecular docking and in vitro bioactivity of 5-fluoroindole derivatives on ER, aromatase and CYP1B1 activity in breast cancer cells
  Ince E., Fatullayev H., AKDEMİR A., Suzen S., Gurer-Orhan H.
  55th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX) - Toxicology - Science Providing Solutions, Helsinki, Finlandiya, 8 - 11 Eylül 2019, cilt.314
 4. Hit Identification Against DNA Topoisomerases Using Virtual Screenings
  Akdemir A.
  7. uluslararası ilaç kimyası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019
 5. Cytotoxic Effect of Novel 1-Ethyl and 2-Methyl Indole Derivatives on Breast Cancer Cells: ER and Aromatase as Their Potential Therapeutic Targets
  İNCE E., TAŞCIOĞLU ALİYEV A., DURGUN K., AKDEMİR A., SÜZEN S., GÜRER ORHAN H.
  6th International BAU Drug Design Congress, 13 - 15 Aralık 2018
 6. Inhibition of Canavalia ensiformis urease with new 1,2,4-triazole compounds
  KOLCUOĞLU Y., GÜLTEKİN E., BEKİRCAN O., AKDEMİR A.
  1. EBAT CONGRESS, 27 - 30 Ekim 2018
 7. Evaluation of Anti-inflammatory Effect of Novel Fingolimod Based Compound F1-12h in SH-SY5Y, SK-N-SH and U-118MG Cells for the Efficancy in Multiple Sclerosis
  ÇELİK TURGUT G., DOYDUK D., YILDIRIR Y., YAVUZ S., AKDEMİR A., DİŞLİ A., ŞEN A.
  5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 8 - 10 Eylül 2018
 8. Design and discovery of novel melatonin analogues as CYP1B1 inhibitors
  İNCE E., KARAASLAN Ç., AKDEMİR A., SÜZEN S., GÜRER ORHAN H.
  2nd international Gazi Pharma Synposium Series (GPSS-2017), 11 - 13 Ekim 2017
 9. Evaluation of Anti-inflammatory Effect of Novel Fingolimod Based Compound F1-12h in SH-SY5Y, SK-N-SH and U-118 MG Cells for the Efficacy in Multiple Sclerosis
  ÇELİK TURGUT G., DOYDUK D., YILDIRIR Y., YAVUZ S., AKDEMİR A., DİŞLİ A., ŞEN A.
  5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 8 Eylül - 10 Aralık 2017, ss.31
 10. Molecular modelling studies to guide sythesis programs of new thiourea compounds as putative inhibitors of hCA IX/XII and VcCA
  GÜZEL AKDEMİR Ö., Demir K., KARALI N. L. , AKDEMİR A.
  3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase ’xx’xx New Trends in Carbonic Anhydrases Research’xx’xx, Montecatini Terme, ITALYA, İtalya, 24 - 27 Mayıs 2017
 11. Structurally novel thiazolidinone-containing compounds that do not contain sulfonamide groups display antifungal activity
  GÜZEL AKDEMİR Ö., CARREDORİ S., RİVANERA D., ÇAPAN G., AKDEMİR A.
  3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase. New Trens in Carbonic Anhyrases Research, 24 - 27 Mayıs 2017
 12. Molecular modelling studies to guide synthesis programs of new thiourea compounds as putative inhibitors of hCA IX/XII and VcCA
  Demir K., GÜZEL AKDEMİR Ö., KARALI N. L. , AKDEMİR A.
  3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase, 24 - 27 Mayıs 2017, ss.62
 13. Eraslan Elma P., Akdemir A., Göktaş F., Karali N.L., Angeli A. , Kızılırmak M. , et al., ”Synthesis, biological evaluation and docking studies of structurally novel 1H-indole-2,3-dion 3-(N-phenylthiosemicarbazones) as potential hCA IX and XII inhibitors
  ERASLAN P., AKDEMİR A., GÖKTAŞ F., KARALI N. L. , Kızılırmak M., Supuran C. T.
  3.İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 - 29 Nisan 2017, ss.871-872
 14. Bazı Uvaol Türevlerinin Sentezi ve in vitro Biyokaitivitelerininİncelenmesi
  ŞENOL H., TUNCAY S., GÜLER E. M. , SEÇEN H., ÖCAL SUNGUROĞLU Z. N. , AKDEMİR A., KOÇYİĞİT A., TOPÇU G.
  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul., 26 Nisan - 29 Ocak 2017
 15. Nükleer Faktör Kappa-B İnhibisyon Etkili Ursan Türevi Triterpenlerin Sentezi
  Şenol H., Tuncay S., Seçen H., Öcal N., Akdemir A., Topçu G.
  Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.131
 16. Nükleer Faktör Kappa-B İnhibisyon Etkili Ursan Türevi Triterpenlerin Sent
  ŞENOL H., TUNCAY S., SEÇEN H., ÖCAL SUNGUROĞLU Z. N. , AKDEMİR A., TOPÇU G.
  Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017
 17. Design, synthesis and investigation of dual benefits of 2-methyl indole derivatives in hormone-dependent breast cancer: Aromatase inhibitory and antioxidant activity
  Ozcan Sezer S., İnci E., Öztürk Ceylan O., AKDEMİR A., Suzen S., Gurer Orhan H.
  EUROTOX 2016, Seville, İtalya, 04 Eylül 2016
 18. In vitro and in silico evaluation of aromatase inhibitory activity of apigenin and amentoflavone; dual benefit of St. John's Wort in postmenopausal women
  Tascioglu A., Ozcan S., AKDEMİR A., Gurer Orhan H.
  EUROTOX 2016, Seville, İtalya, 04 Eylül 2016
 19. Structurally novel isatin derivatives as putative anticancer and antifungal agents
  AKDEMİR A.
  7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), İstanbul, Türkiye, 01 Temmuz 2016, ss.1
 20. Bilgisayar-destekli Antikolinesteraz 3-Hidroksiflavon Türevlerinin Sentezi ve in vitro Aktivite Çalışmaları.
  BÜTÜN B., Akdemir A., TOPÇU G., Öztürk T.
  2. Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursu (Uygulamalı), İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.163
 21. Molecular modelling studies to understand the effects of bioactive compounds on DNA and gene expression
  AKDEMİR A.
  TURKHELTOX Toxicology Congress, 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with participation of the Hellenic Society of Toxicology, İzmir, Türkiye, 21 Kasım 2015, ss.1
 22. The Search for Novel 3-hydroxyflavones with Anticholinergic Activity.
  BÜTÜN B., Akdemir A., Öztürk T., TOPÇU G.
  Royal Society of Chemistry, Medicinal Chemistry Residential School, Loughbrough, İngiltere, 11 Haziran 2015, ss.232
 23. Docking studies to investigate ligand-protein binding interactions in pharmaceutically important carbonic anhydrases
  AKDEMİR A.
  10th international carbonic anhydrase conference, Maastricht, Hollanda, 12 Mayıs 2015, ss.1
 24. Abietane diterpenoids as butyrylcholinesterase inhibitors from Salvia species
  Topcu G., Akdemir A., Öztürk M. S. , Boğa M., Kola U.
  International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural Products and Human Health/8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Temmuz - 01 Ağustos 2012, cilt.78, ss.1229
 25. Potent inhibitors of mitochondrial carbonic anhydrase isozymes CA-VA and CA-VB and brain-associated CA-VII
  AKDEMİR A., Güzel Ö., Supuran C.
  9th International conference on Carbonic Anhydrases (CA), İstanbul, Türkiye, 11 Nisan 2012, ss.1
 26. The quest for nicotinic receptor ligands by using AChBP as a template
  AKDEMİR A., Jongejan A., Smit A., Smit T., Leurs R., de Esch I.
  XIXst International Symposium on Medicinal Chemistry, İstanbul, Türkiye, 29 Ağustos 2006, ss.25

Mesleki Deneyim

2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2014 - 2020 Dekan Yardımcısı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
2011 - 2016 Erasmus Koordinatörü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Uluslararası Ofis

Verdiği Dersler

Biyoinformatiğe Giriş , Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Design and Discovery of Oncological Drugs, Doktora, 2020 - 2021
Bitirme Projesi I, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Molecular Modelling Studies in Drug Design, Doktora, 2020 - 2021
Temel Farmakoloji , Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Introduction to Biochemistry and Pharmacology, Lisans, 2020 - 2021
Research and Publication Ethics, Doktora, 2020 - 2021
Bitirme Projesi II, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
The Drug Discovery Process, Doktora, 2020 - 2021
Introduction to Biochemistry and Pharmacology, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Moleküler Farmakoloji ve Moleküler Modelleme, Lisans, 2019 - 2020
Biyolojik Aktivite Testleri ve Uygulamaları, Doktora, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Molecular modeling and molecular pharmacology, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Antitümör/Antikanser Doğal İlaç Araştırmaları , Doktora, 2017 - 2018
Temel Nörofarmakoloji, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Farmakoloji, Doktora, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Antitümör/Antikanser Doğal İlaç Araştırmaları, Doktora, 2016 - 2017
Computer-aided drug design and discovery, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Temel Farmakoloji ve Toksikoloji, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Farmakoloji, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Farmakoloji III, Lisans, 2016 - 2017
İlaç-Gıda Etkileşimi, Lisans, 2016 - 2017
Pharmacology II, Lisans, 2016 - 2017
Introduction to Pharmacology, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Küçükgüzel İ., Akdemir A., Antitüberküler Etkili Enzim İnhibitörü Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Doktora, S.İpek(Öğrenci), Devam Ediyor
Akdemir A., Güzel Akdemir Ö., Tümör-ilişkili İnsan Karbonik Anhidraz hCA IX ve hCA XII enzimlerini hedef alan antikanser etki gösterebilecek benzensülfonamid artığı taşıyan yeni 4-tiyazolin türevleri üzerinde çalışmalar, Doktora, M.Trawally(Öğrenci), Devam Ediyor
Akdemir A., hFRα hedef proteinlerine karşı peptit-bazlı PET-ligandların rasyonel tasarımı, Yüksek Lisans, E.İşleyen(Öğrenci), Devam Ediyor
Güzel Akdemir Ö., Akdemir A., Tümör-ilişkili insan karbonmik anhidraz hCA IX ve XII enzim inhibisyonu gösterebilecek 3-fenil-5-sülfamoil-1H-indol artığı taşıyan yeni moleküllerin moleküler modellemesi, sentezi, yapı tayini ve enzim inhibisyon deneylerinin incelenmesi, Doktora, K.DEMİR(Öğrenci), Devam Ediyor
Karalı N. L. , Akdemir A., 3-sülfamoilfenl artığı taşıyan 1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevleri: SEntez, yapı tayini, moleküler modelleme ve biyolojik aktivite tayini, Doktora, P.Eraslan(Öğrenci), 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Current Enzyme Inhibition, Editörler Kurulu Üyesi, 2015 - Devam Ediyor
Turkish Journal Of Biology, Editör, 2021 - 2021
Turkish Journal Of Biology, Editör, 2019 - 2020
Turkish Journal Of Biology, Editör, 2018 - 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Toksikoloji Derneği, Üye, 2018 - Devam Ediyor
Türk Farmakoloji Derneği, Üye, 2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2021
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Alt Yapı, Gazi Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2021
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Ankara Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Ankara Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021
ORGANIC COMMUNICATIONS, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Koç Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2020
Current Enzyme Inhibition, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
BEZMİÂLEM SCİENCE, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
TURKİSH JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2020
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2020
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Koç Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Projesi, Koç Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2020
CHEMISTRYSELECT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2020
BEZMİÂLEM SCİENCE, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Mart 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
Current Enzyme Inhibition, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
ORGANIC COMMUNICATIONS, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
TURKİSH JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2019
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
Current Enzyme Inhibition, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2019
Anti-Infective Agents, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
Anti-Infective Agents, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2018
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2016
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2015
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2015
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2015
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2014
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2014

Bilimsel Danışmanlıklar

Abdi İbrahim, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2018 - 2019

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

the 4th International Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase, Çalışma Grubu, Parma, İtalya, 2019
7. İlaç Kimyası Kongresi, Çalışma Grubu, Antalya, Türkiye, 2019
7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2016
7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2016
9th congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology (TURKHELTOX2015), Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2015
10th international carbonic anhydrase conference, Maastricht, Davetli Konuşmacı, Maastricht, Hollanda, 2015
The 9th international conference on carbonic anhydrase (CA), Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2012

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):740
h-indeksi (WOS):17

Davetli Konuşmalar

Moleküler modelleme yöntemleriyle peptit-yapılı ilaçların geliştirilmesi, Seminer, Ankara Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021
EUROTOX - MOLECULAR TOXICOLOGY SPECIALITY SECTION, Çalıştay, Ege Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
Molecular modelling techniques in the quest of novel lead compounds, Seminer, Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2019
Bilgisayar destekli ilaç keşif ve tasarım yöntemleri, Seminer, Ege Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2016

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Kimya, Fizikokimya, Hesapsal Kimya, Temel Bilimler

Akademi Dışı Deneyim

Ticari Kuruluş (özel), Pyxis Discovery
Kamu Kurumu, TNO