Biography

Dr. Akdemir obtained his B.As. in Environmental Chemistry from Rotterdam University of Applied Sciences. Afterwards, he worked in the Environmental Toxicology laboratories of The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO). He obtained his MSc and his PhD degrees from the Department of Pharmaceutical Sciences (VU University Amsterdam, The Netherlands). Subsequently, he joined a drug discovery company as a computational chemist. In 2011, he joined Bezmialem Vakif University (Istanbul) where he is currently associate professor of pharmacology and vice-dean at the Faculty of Pharmacy.

His research interests are mainly molecular modelling and molecular pharmacology studies of various drug targets.

Learning Knowledge


Doctorate
2004 - 2010
Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Molecular Pharmacology, Netherlands

Post Graduate
2001 - 2004
Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Farmasötik Kimya, Netherlands

Under Graduate
1994 - 2000
Hogeschool Rotterdam & Omstreken, Kimya, Environmental Chemistry, Netherlands

Foreign Languages

Dutch, C2 Mastery
English, C2 Mastery

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Eğitici Eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2020
Health&Medicine, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2011
Health&Medicine, 15th School on Medicinal Chemistry, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, 2006
Health&Medicine, 7th ULLA Postgraduate Summer School on pharmaceutical sciences, European University Consortium for Pharmaceutical Research, 2006
Health&Medicine, Introductory course on drug research, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, 2005
Health&Medicine, Radyoaktif maddeler ile çalışma sertifikası (level 5B), Vrije Universiteit Amsterdam, 2004

Dissertations

Doctorate, The acetylcholine binding protein as a template for the ligand binding domains of the homologous nicotinic receptors, Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Molecular Pharmacology, 2010
Post Graduate, Nicotinic acetylcholine receptors: structure and ligands, Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Farmasötik Kimya, 2004
Post Graduate, Human histamine H1-receptor mutants: molecular pharmacological characterisation and computational investigation, Vrije Universiteit Amsterdam, Pharmaceutical Sciences, Farmasötik Kimya, 2003

Academic Titles / Tasks


Professor
2021 - Continues
Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Occupational Sciences Of Pharmacy

Associate Professor
2015 - 2021
Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Occupational Sciences Of Pharmacy

Assistant Professor
2011 - 2015
Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Occupational Sciences Of Pharmacy

Supported Projects

 1. AKDEMİR A., TUBITAK Project, Antikanser Adayı ve Potansiyel hEGFR İnhibitörü Olarak Yeni 1,2,4-Triazol Bileşiklerinin Sentezi ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - Continues
 2. AKDEMİR A., TUBITAK Project, Bilgisayar Destekli İlaç Keşif Yöntemleri ile Seçici Olarak hCA IX / XII Enzimlerini Hedef Alan Yeni Nesil Antikanser İlaçların Keşfi, Sentezi ve Biyoaktivite Çalışmaları, 2018 - Continues
 3. AKDEMİR A., TUBITAK Project, Yeşil Kimya Teknikleri ve Moleküler Docking Yöntemleri ile Yeni Florokinolon Hibrit Moleküllerin Sentezi, DNA Giraz, Topoizomeraz IV İnhibisyonu ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması, 2018 - Continues
 4. AKDEMİR A., TUBITAK Project, Östrojenin Karsinojenik Etki Mekanizmalarının Antikanser İlaç Hedefi Olarak Değerlendirilmesi, 2017 - Continues
 5. AKDEMİR A., TUBITAK Project, Prostat kanseri tedavisi için yeni nesil sentetik ajanların geliştirilmesi, 2016 - Continues
 6. Alptürk O., Akdemir A., Esendağlı G., Project Supported by Higher Education Institutions, PET-Bilgisayarlı Tomografi ile Kanser Teşhisine Yönelik hFOLR1 Reseptörlerine Yüksek Seçicilikle Bağlanacak Peptit Temelli Görüntüleme Ajanlarının Geliştirilmesi, 2021 - 2023
 7. Dişli A., Özkan H., Yüksel Mayda P., Dinç H. Ö. , Akdemir A., Akdoğan N., Project Supported by Higher Education Institutions, Antimikrobiyal Aktivite Potansiyeli Olan Fenotiyazin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, 2021 - 2023
 8. Akdemir A., Şenol H., Şen A., Topçu G., Project Supported by Higher Education Institutions, Ülseratif Kolit ve Kolorektal Kanser Tedavisinde Çok Hedefli Yeni Hibrit Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: İnsan Bağırsak Organoidlerinde Biyoaktivitelerinin Saptanması, 2020 - 2022
 9. Akdemir A., Ünal M. A. , TUBITAK Project, Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19'a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi, 2020 - 2021
 10. Akdemir A., TUBITAK Project, Pet Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Tümör Mikro-Çevresini Yüksek Seçicilik İle Hedefleyen Radyonüklid-Işaretli Moleküllerin Rasyonel Tasarımı Ve Geliştirilmesi, 2018 - 2021
 11. Dincel D., Bütün B., Akdemir A., Topçu G., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni hIKK2 inhibitörlerinin tasarımı, sentezi ve enzim inhibisyon deneyleri, 2018 - 2020
 12. AKDEMİR A., TUBITAK Project, 1,2,4-triazol-3-on Halkası İçeren Yeni (tiyo)semikarbazid Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Trosinaz Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Incelenmesi, 2017 - 2018
 13. Topçu G., Akdemir A., Seçen H., Erman M. B. , Öcal N., TUBITAK Project, Nükleer Faktör KappaB İnhibisyon Etkili Triterpenlerin Sentezi ve İlaç Olma Potansiyellerinin Araştırılması, 2014 - 2017
 14. Kartal M., Topçu G., Taşçı A. İ. , Sevgi E., Akdemir A., Bahadori F., Dincel D., Kuşman T., Ergin Kızılçay G., Çekin M. D. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Istanbul Fitoterapi Egitim, Arastırma ve Uygulama Merkezi Kurulması, 2014 - 2016
 15. AKDEMİR A., TUBITAK Project, Multipl Skleroz (Ms) Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Fingolimod ve Kladribin Benzeri İlaçların Bilgisayarlı Tasarımı, Sentezi ve Biyoetkinliklerinin İncelenmesi, 2014 - 2016
 16. AKDEMİR A., BÜTÜN B., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilgisayar-destekli ligand tasarım prosedürleri ile konlinesteraz inhibisyon gösteren yeni flavonoid türevlerinin elde edilişi, 2014 - 2014
 17. AKDEMİR A., EU Framework Program Project, NeuroCypres project, 2007 - 2010

Scholarships

Mozaiek Research Grant, Official Institutions of Foreign Countries, 2004 - Continues

Jury Memberships

Doctorate, Doctorate, Ege Üniversitesi, December, 2020
Post Graduate, YL Tez Savunma, İstanbul Teknik Üniversitesi, March, 2019
Doctorate, DR Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, April, 2018
Doctorate, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji AD, June, 2016

Designed Lessons

Akdemir A., Molecular pharmacology and molecular modelling, Under Graduate, 2019 - 2020
Akdemir A., Molecular pharmacology and molecular modelling, Under Graduate, 2017 - 2018
Akdemir A., Introduction to Biochemistry and Pharmacology, Under Graduate, 2016 - 2017

Taught Courses And Trainings

Orhan H., Akdemir A., Molecular modelling studies in toxicology, 2019 - 2019
Akdemir A., Moleküler modelleme çalışmaları ile yeni ilaç aday moleküllerinin keşfi ve tasarımı, 2019 - 2019
Akdemir A., Molecular modelling techniques in the quest of novel lead compounds, 2019 - 2019

Designed Programs

Akdemir A., Masters With Thesis, Drug Discovery and Development, 2017 - Continues

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Synthesis of new 1,2,4-triazole-(thio)semicarbazide hybrid molecules: Their tyrosinase inhibitor activities and molecular docking analysis
  Gultekin E., BEKİRCAN O., KOLCUOĞLU Y., AKDEMİR A.
  ARCHIV DER PHARMAZIE, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 2. <i>In vitro</i> evaluation of estrogenic, antiestrogenic and antitumor effects of amentoflavone.
  Aliyev A. T. , Ozcan-Sezer S., Akdemir A., Gurer-Orhan H.
  Human & experimental toxicology, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 3. Carbonic Anhydrase Inhibitors Targeting Metabolism and Tumor Microenvironment
  Angeli A., Carta F., Nocentini A., Winum J., Zalubovskis R., AKDEMİR A., Onnis V., Eldehna W. M. , Capasso C., De Simone G., et al.
  METABOLITES, vol.10, no.10, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 4. Novel Indole-Based Hydrazones as Potent Inhibitors of the α-class Carbonic Anhydrase from Pathogenic Bacterium &lt;i&gt;Vibrio cholerae&lt;/i&gt;.
  Demir-Yazıcı K., Güzel-Akdemir Ö., Angeli A., Supuran C., Akdemir A.
  International journal of molecular sciences, vol.21, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 5. Development of Thiazolidinones as Fungal Carbonic Anhydrase Inhibitors.
  Güzel-Akdemir Ö., Carradori S., Grande R., Demir-Yazıcı K., Angeli A., Supuran C., Akdemir A.
  International journal of molecular sciences, vol.21, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 6. The Synthesis, Anticancer Activity, Structure-Activity Relationships and Molecular Modelling Studies of Novel Isoindole-1,3(2H)-dione Compounds Containing Different Functional Groups.
  Tan A., Kizilkaya S., Kelestemur U., Akdemir A., Kara Y.
  Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 7. rac- and meso-Cyclohexanoids: Their alpha-, beta-glycosidases, antibacterial, antifungal activities, and molecular docking studies
  Karakilic E., Baran S., Ogutcu H., AKDEMİR A., Baran A.
  ARCHIV DER PHARMAZIE, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 8. Synthesis and biological evaluation of new chloro/acetoxy substituted isoindole analogues as new tyrosine kinase inhibitors.
  Köse A., Kaya M., Kishalı N., Akdemir A., Şahin E., Kara Y., Şanlı-Mohamed G.
  Bioorganic chemistry, vol.94, pp.103421, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 9. Anticholinesterase and Antioxidant Activities of Natural Abietane Diterpenoids with Molecular Docking Studies
  TOPÇU G., AKDEMİR A., Kolak U., Ozturk M., Boga M., BAHADORİ F., Cakmar S. D. H.
  CURRENT ALZHEIMER RESEARCH, vol.17, no.3, pp.269-284, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 10. Design, synthesis and biological activity of selective hCAs inhibitors based on 2-(benzylsulfinyl)benzoic acid scaffold.
  Rotondi G., Guglielmi P., Carradori S., Secci D., De Monte C., De Filippis B., Maccallini C., Amoroso R., Cirilli R., Akdemir A., et al.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, vol.34, pp.1400-1413, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 11. Synthesis of coumarin-sulfonamide derivatives and determination of their cytotoxicity, carbonic anhydrase inhibitory and molecular docking studies
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., ÖZTÜRK D., AKDEMİR A., Angeli A., Supuran C. T.
  European Journal Of Medicinal Chemistry, vol.183, pp.111702, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 12. Fibrate-based N-acylsulphonamides targeting carbonic anhydrases: synthesis, biochemical evaluation, and docking studies.
  Ammazzalorso A., Carradorı S., Angelı A., Akdemir A., De Filippis B., Fantacuzzı M., Gıampıetro L., Maccallını C., Amoroso R., Supuran C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, vol.34, pp.1051-1061, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 13. Novel 2-indolinones containing a sulfonamide moiety as selective inhibitors of candida β-carbonic anhydrase enzyme.
  Akdemir A., ANGELI A., GÖKTAŞ F., Eraslan E., KARALı N., SUPURAN C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, vol.34, pp.528-531, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 14. Aromatase inhibition by 2-methyl indole hydrazone derivatives evaluated via molecular docking and in vitro activity studies.
  OZCAN-SEZER S., INCE E., Akdemir A., CEYLAN Ö., Suzen S., GURER-ORHAN H.
  Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, vol.49, pp.549-556, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 15. Indole-Based Hydrazones Containing A Sulfonamide Moiety as Selective Inhibitors of Tumor-Associated Human Carbonic Anhydrase Isoforms IX and XII
  Demir-Yazici K., BUA S., Akgunes N. M. , Akdemir A., Supuran C. T. , Guzel-Akdemir O.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, vol.20, no.9, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 16. Novel thiazolidinone-containing compounds, without the well-known sulphonamide zinc-binding group acting as human carbonic anhydrase IX inhibitors.
  Güzel-Akdemır Ö., Angelı A., Demır K., Supuran C., Akdemir A.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, vol.33, pp.1299-1308, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 17. A Study On Synthesis, Biological Activities and Molecular Modelling of Some Novel Trisubstituted 1,2,4-Triazole Derivatives
  Gultekin E., KOLCUOĞLU Y., Akdemir A., Sirin Y., Bektas H., BEKİRCAN O.
  CHEMISTRYSELECT, vol.3, no.31, pp.8813-8818, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 18. Open saccharin-based secondary sulfonamides as potent and selective inhibitors of cancer-related carbonic anhydrase IX and XII isoforms.
  D'ASCENZIO M., GUGLIELMI P., CARRADORI S., SECCI D., FLORIO R., MOLLICA A., CERUSO M., Akdemir A., SOBOLEV A., SUPURAN C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, vol.32, pp.51-59, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 19. Five- and Six-Membered Nitrogen-Containing Compounds as Selective Carbonic Anhydrase Activators
  Mollica A., Macedonio G., Stefanucci A., Carradori S., Akdemir A., ANGELI A., Supuran C. T.
  MOLECULES, vol.22, no.12, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 20. Synthesis and Functional Investigations of Computer Designed Novel Cladribine-Like Compounds for the Treatment of Multiple Sclerosis
  Yavuz S., Cetin A., Akdemir A., Doyduk D., Disli A., Celik Turgut G., Sen A., Yildirir Y.
  ARCHIV DER PHARMAZIE, vol.350, no.11, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 21. Novel sulfonamide-containing 2-indolinones that selectively inhibit tumor-associated alpha carbonic anhydrases.
  KARALı N., Akdemir A., GÖKTAŞ F., Eraslan E., ANGELI A., KıZıLıRMAK M., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.25, pp.3714-3718, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 22. Computer design, synthesis, and bioactivity analyses of drugs like fingolimod used in the treatment of multiple sclerosis.
  TURGUT G., DOYDUK D., YıLDıRıR Y., YAVUZ S., Akdemir A., DIŞLI A., ŞEN A.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.25, pp.483-495, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 23. Target Recognition Molecules and Molecular Modeling Studies
  Çulhaoğlu B., Akdemir A.
  Current Topics In Medicinal Chemistry, vol.17, no.13, pp.1580-1587, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 24. Isatin analogs as novel inhibitors of Candida spp. β-carbonic anhydrase enzymes.
  Akdemir A., GÜZEL-AKDEMIR Ö., KARALı N., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.24, pp.1648-52, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 25. A novel library of saccharin and acesulfame derivatives as potent and selective inhibitors of carbonic anhydrase IX and XII isoforms.
  Carradorı S., Seccı D., De Monte C., Mollıca A., Ceruso M., Akdemir A., Sobolev A., Codıspotı R., De Cosmi F., Guglıelmı P., et al.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.24, pp.1095-105, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 26. A Divalent PAMAM-Based Matrix Metalloproteinase/Carbonic Anhydrase Inhibitor for the Treatment of Dry Eye Syndrome.
  RICHICHI B., BALDONESCHI V., BURGALASSI S., FRAGAI M., VULLO D., Akdemir A., DRAGONI E., LOUKA A., MAMUSA M., MONTI D., et al.
  Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), vol.22, pp.1714-21, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 27. Anti-Candida activity and cytotoxicity of a large library of new N-substituted-1,3-thiazolidin-4-one derivatives.
  De Monte C., Carradorı S., Bızzarrı B., Bolasco A., Caprara F., Mollıca A., Rıvanera D., Marı E., Zıcarı A., Akdemir A., et al.
  European journal of medicinal chemistry, vol.107, pp.82-96, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 28. Exploring new Probenecid-based carbonic anhydrase inhibitors: Synthesis, biological evaluation and docking studies.
  MOLLICA A., COSTANTE R., Akdemir A., CARRADORI S., STEFANUCCI A., MACEDONIO G., CERUSO M., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.23, pp.5311-8, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 29. New amide derivatives of Probenecid as selective inhibitors of carbonic anhydrase IX and XII: biological evaluation and molecular modelling studies.
  Carradorı S., Mollıca A., Ceruso M., D'ascenzıo M., De Monte C., Chımentı P., Sabıa R., Akdemir A., Supuran C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.23, pp.2975-81, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 30. Discovery of novel isatin-based sulfonamides with potent and selective inhibition of the tumor-associated carbonic anhydrase isoforms IX and XII.
  GÜZEL-AKDEMIR Ö., Akdemir A., KARALı N., SUPURAN C.
  Organic &amp; biomolecular chemistry, vol.13, pp.6493-9, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 31. Synthesis of a new series of dithiocarbamates with effective human carbonic anhydrase inhibitory activity and antiglaucoma action.
  Bozdag M., Carta F., Vullo D., Akdemir A., Isık S., Lanzı C., Scozzafava A., Masını E., Supuran C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.23, pp.2368-76, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 32. Computational investigation of the selectivity of salen and tetrahydrosalen compounds towards the tumor-associated hCA XII isozyme.
  Akdemir A., De Monte C., Carradorı S., Supuran C.
  Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, vol.30, pp.114-8, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 33. Selective inhibition of human carbonic anhydrases by novel amide derivatives of probenecid: synthesis, biological evaluation and molecular modelling studies.
  D'ASCENZIO M., CARRADORI S., SECCI D., VULLO D., CERUSO M., Akdemir A., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.22, pp.3982-8, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 34. Inhibition of tumor-associated human carbonic anhydrase isozymes IX and XII by a new class of substituted-phenylacetamido aromatic sulfonamides.
  Akdemir A., GÜZEL-AKDEMIR Ö., SCOZZAFAVA A., CAPASSO C., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.21, pp.5228-32, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 35. A class of sulfonamides with strong inhibitory action against the α-carbonic anhydrase from Trypanosoma cruzi.
  GÜZEL-AKDEMIR Ö., Akdemir A., PAN P., VERMELHO A., PARKKILA S., SCOZZAFAVA A., CAPASSO C., SUPURAN C.
  Journal of medicinal chemistry, vol.56, pp.5773-81, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 36. Xanthates and trithiocarbonates strongly inhibit carbonic anhydrases and show antiglaucoma effects in vivo.
  CARTA F., Akdemir A., SCOZZAFAVA A., MASINI E., SUPURAN C.
  Journal of medicinal chemistry, vol.56, pp.4691-700, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 37. o-Benzenedisulfonimido-sulfonamides are potent inhibitors of the tumor-associated carbonic anhydrase isoforms CA IX and CA XII.
  GÜZEL-AKDEMIR Ö., Akdemir A., ISIK S., VULLO D., SUPURAN C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.21, pp.1386-91, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 38. The extremo-α-carbonic anhydrase (CA) from Sulfurihydrogenibium azorense, the fastest CA known, is highly activated by amino acids and amines.
  Akdemir A., Vullo D., De Luca V., Scozzafava A., Cargınale V., Rossı M., Supuran C., Capasso C.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry letters, vol.23, pp.1087-90, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 39. Identification of novel α7 nicotinic receptor ligands by in silico screening against the crystal structure of a chimeric α7 receptor ligand binding domain.
  Akdemir A., Edınk E., Thompson A., Lummıs S., Kooıstra A., De Graaf C., De Esch I.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.20, pp.5992-6002, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 40. Structure-based design, synthesis and structure-activity relationships of dibenzosuberyl- and benzoate-substituted tropines as ligands for acetylcholine-binding protein.
  Edink E., Akdemir A., Jansen C., Van Elk R., Zuiderveld O., De Kanter F., Van Muijlwijk-Koezen J., Smit A., Leurs R., De Esch I.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry letters, vol.22, pp.1448-54, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 41. Acetylcholine binding protein (AChBP) as template for hierarchical in silico screening procedures to identify structurally novel ligands for the nicotinic receptors.
  Akdemir A., Rucktooa P., Jongejan A., Van Elk R., Bertrand S., Sixma T., Bertrand D., Smit A., Leurs R., De Graaf C., et al.
  Bioorganic &amp; medicinal chemistry, vol.19, pp.6107-19, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 42. Fragment growing induces conformational changes in acetylcholine-binding protein: a structural and thermodynamic analysis.
  Edınk E., Rucktooa P., Retra K., Akdemir A., Nahar T., Zuıderveld O., Van Elk R., Janssen E., Van Nierop P., Van Muijlwijk-Koezen J., et al.
  Journal of the American Chemical Society, vol.133, pp.5363-71, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 43. Use of acetylcholine binding protein in the search for novel alpha7 nicotinic receptor ligands. In silico docking, pharmacological screening, and X-ray analysis.
  Ulens C., Akdemir A., Jongejan A., Van Elk R., Bertrand S., Perrakıs A., Leurs R., Smıt A., Sıxma T., Bertrand D., et al.
  Journal of medicinal chemistry, vol.52, pp.2372-83, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 44. A G(q/11)-coupled mutant histamine H(1) receptor F435A activated solely by synthetic ligands (RASSL).
  BRUYSTERS M., JONGEJAN A., Akdemir A., BAKKER R., LEURS R.
  The Journal of biological chemistry, vol.280, pp.34741-6, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Design and synthesis of novel peptidomimetics for cancer immunotherapy
  Kose C., Uysal E., Yazici B., Tugay Z., Dingis-Birgul S. I. , Yanik H., Tavukcuoglu E., Gulyuz S., AKDEMİR A., ESENDAĞLI G., et al.
  ORGANIC COMMUNICATIONS, vol.13, no.3, pp.89-102, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 2. Evaluation of new 2-hydroxy-N-(4-oxo-2-substituted phenyl-1,3- thiazolidin-3-yl)-2-phenylacetamide derivatives as potential antimycobacterial agents
  Guzel-Akdemir O., DEMİR YAZICI K., Trawally M., Dingis-Birgul S. I. , AKDEMİR A.
  ORGANIC COMMUNICATIONS, vol.13, no.2, pp.33-50, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Books & Book Chapters

 1. Chapter 7. The structure, physiological role and potential medicinal applications of Carbonic Anhydrase V
  AKDEMİR A., Güzel-Akdemir Ö.
  in: Carbonic Anhydrases as Biocatalysts: From Theory to Medical and Industrial Applications, G. De Simone & C.T. Supuran, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Waltham, pp.125-138, 2015
 2. Chapter 3. The acetylcholine binding protein as a template for the ligand binding domains of the homologous nicotinic receptors
  AKDEMİR A., Leurs R., de Esch I. J.
  in: Pharmacology of nicotinic acetylcholine receptors from the basic and therapeutic perspectives, Hugo R. Arias, Editor, Research Signpost, Kerala, pp.45-70, 2011

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Computer Aided Design and Synthesis of New Ursane Triterpenoids with Nuclear Factor Kappa B Inhibition Effect
  Şenol H., Akdemir A., Topçu G.
  7th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.159-160
 2. The application of molecular modelling studies to understand the selectivity and potency of several novel carbonic anhydrase inhibitors
  Akdemir A.
  the 4th International Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase, Parma, Italy, 14 - 17 November 2019
 3. Molecular docking and in vitro bioactivity of 5-fluoroindole derivatives on ER, aromatase and CYP1B1 activity in breast cancer cells
  Ince E., Fatullayev H., AKDEMİR A., Suzen S., Gurer-Orhan H.
  55th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX) - Toxicology - Science Providing Solutions, Helsinki, Finland, 8 - 11 September 2019, vol.314
 4. Hit Identification Against DNA Topoisomerases Using Virtual Screenings
  Akdemir A.
  7. uluslararası ilaç kimyası kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 March 2019
 5. Cytotoxic Effect of Novel 1-Ethyl and 2-Methyl Indole Derivatives on Breast Cancer Cells: ER and Aromatase as Their Potential Therapeutic Targets
  İNCE E., TAŞCIOĞLU ALİYEV A., AKDEMİR A., DURGUN K., SÜZEN S., GÜRER ORHAN H.
  6th International BAU Drug Design Congress, 13 - 15 December 2018
 6. Inhibition of Canavalia ensiformis urease with new 1,2,4-triazole compounds
  KOLCUOĞLU Y., GÜLTEKİN E., BEKİRCAN O., AKDEMİR A.
  1. EBAT CONGRESS, 27 - 30 October 2018
 7. Evaluation of Anti-inflammatory Effect of Novel Fingolimod Based Compound F1-12h in SH-SY5Y, SK-N-SH and U-118MG Cells for the Efficancy in Multiple Sclerosis
  ÇELİK TURGUT G., DOYDUK D., YILDIRIR Y., YAVUZ S., AKDEMİR A., DİŞLİ A., ŞEN A.
  5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 8 - 10 September 2018
 8. Design and discovery of novel melatonin analogues as CYP1B1 inhibitors
  İNCE E., KARAASLAN Ç., AKDEMİR A., SÜZEN S., GÜRER ORHAN H.
  2nd international Gazi Pharma Synposium Series (GPSS-2017), 11 - 13 October 2017
 9. Evaluation of Anti-inflammatory Effect of Novel Fingolimod Based Compound F1-12h in SH-SY5Y, SK-N-SH and U-118 MG Cells for the Efficacy in Multiple Sclerosis
  ÇELİK TURGUT G., DOYDUK D., YILDIRIR Y., YAVUZ S., AKDEMİR A., DİŞLİ A., ŞEN A.
  5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 8 September - 10 December 2017, pp.31
 10. Molecular modelling studies to guide sythesis programs of new thiourea compounds as putative inhibitors of hCA IX/XII and VcCA
  GÜZEL AKDEMİR Ö., Demir K., KARALI N. L. , AKDEMİR A.
  3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase ’xx’xx New Trends in Carbonic Anhydrases Research’xx’xx, Montecatini Terme, ITALYA, Italy, 24 - 27 May 2017
 11. Structurally novel thiazolidinone-containing compounds that do not contain sulfonamide groups display antifungal activity
  GÜZEL AKDEMİR Ö., CARREDORİ S., RİVANERA D., ÇAPAN G., AKDEMİR A.
  3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase. New Trens in Carbonic Anhyrases Research, 24 - 27 May 2017
 12. Molecular modelling studies to guide synthesis programs of new thiourea compounds as putative inhibitors of hCA IX/XII and VcCA
  Demir K., GÜZEL AKDEMİR Ö., KARALI N. L. , AKDEMİR A.
  3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase, 24 - 27 May 2017, pp.62
 13. Eraslan Elma P., Akdemir A., Göktaş F., Karali N.L., Angeli A. , Kızılırmak M. , et al., ”Synthesis, biological evaluation and docking studies of structurally novel 1H-indole-2,3-dion 3-(N-phenylthiosemicarbazones) as potential hCA IX and XII inhibitors
  ERASLAN P., AKDEMİR A., GÖKTAŞ F., KARALI N. L. , Kızılırmak M., Supuran C. T.
  3.İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 - 29 April 2017, pp.871-872
 14. Bazı Uvaol Türevlerinin Sentezi ve in vitro Biyokaitivitelerininİncelenmesi
  ŞENOL H., TUNCAY S., GÜLER E. M. , SEÇEN H., ÖCAL SUNGUROĞLU Z. N. , AKDEMİR A., KOÇYİĞİT A., TOPÇU G.
  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul., 26 April - 29 January 2017
 15. Nükleer Faktör Kappa-B İnhibisyon Etkili Ursan Türevi Triterpenlerin Sentezi
  Şenol H., Tuncay S., Seçen H., Öcal N., Akdemir A., Topçu G.
  Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 30 March - 02 April 2017, pp.131
 16. Nükleer Faktör Kappa-B İnhibisyon Etkili Ursan Türevi Triterpenlerin Sent
  ŞENOL H., TUNCAY S., SEÇEN H., ÖCAL SUNGUROĞLU Z. N. , AKDEMİR A., TOPÇU G.
  Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017
 17. Design, synthesis and investigation of dual benefits of 2-methyl indole derivatives in hormone-dependent breast cancer: Aromatase inhibitory and antioxidant activity
  Ozcan Sezer S., İnci E., Öztürk Ceylan O., AKDEMİR A., Suzen S., Gurer Orhan H.
  EUROTOX 2016, Seville, Italy, 04 September 2016
 18. In vitro and in silico evaluation of aromatase inhibitory activity of apigenin and amentoflavone; dual benefit of St. John's Wort in postmenopausal women
  Tascioglu A., Ozcan S., AKDEMİR A., Gurer Orhan H.
  EUROTOX 2016, Seville, Italy, 04 September 2016
 19. Structurally novel isatin derivatives as putative anticancer and antifungal agents
  AKDEMİR A.
  7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), İstanbul, Turkey, 01 July 2016, pp.1
 20. Bilgisayar-destekli Antikolinesteraz 3-Hidroksiflavon Türevlerinin Sentezi ve in vitro Aktivite Çalışmaları.
  BÜTÜN B., Akdemir A., TOPÇU G., Öztürk T.
  2. Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursu (Uygulamalı), İstanbul, Turkey, 16 May 2016, pp.163
 21. Molecular modelling studies to understand the effects of bioactive compounds on DNA and gene expression
  AKDEMİR A.
  TURKHELTOX Toxicology Congress, 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with participation of the Hellenic Society of Toxicology, İzmir, Turkey, 21 November 2015, pp.1
 22. The Search for Novel 3-hydroxyflavones with Anticholinergic Activity.
  BÜTÜN B., Akdemir A., Öztürk T., TOPÇU G.
  Royal Society of Chemistry, Medicinal Chemistry Residential School, Loughbrough, United Kingdom, 11 June 2015, pp.232
 23. Docking studies to investigate ligand-protein binding interactions in pharmaceutically important carbonic anhydrases
  AKDEMİR A.
  10th international carbonic anhydrase conference, Maastricht, Netherlands, 12 May 2015, pp.1
 24. Abietane diterpenoids as butyrylcholinesterase inhibitors from Salvia species
  Topcu G., Akdemir A., Öztürk M. S. , Boğa M., Kola U.
  International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural Products and Human Health/8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF, New-York, United States Of America, 28 July - 01 August 2012, vol.78, pp.1229
 25. Potent inhibitors of mitochondrial carbonic anhydrase isozymes CA-VA and CA-VB and brain-associated CA-VII
  AKDEMİR A., Güzel Ö., Supuran C.
  9th International conference on Carbonic Anhydrases (CA), İstanbul, Turkey, 11 April 2012, pp.1
 26. The quest for nicotinic receptor ligands by using AChBP as a template
  AKDEMİR A., Jongejan A., Smit A., Smit T., Leurs R., de Esch I.
  XIXst International Symposium on Medicinal Chemistry, İstanbul, Turkey, 29 August 2006, pp.25

Professional Experience

2019 - Continues Head of Department Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Deaprtment Of Basic Pharmaceutical Sciences
2018 - Continues Head of Department Bezmialem Vakıf University, Health Sciences Institute
2014 - 2020 Vice Dean Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy
2011 - 2016 Erasmus Coordinator Bezmialem Vakıf University, Uluslararası Ofis

Courses

Biyoinformatiğe Giriş , Post Graduate, 2019 - 2020
Design and Discovery of Oncological Drugs, Doctorate, 2020 - 2021
Bitirme Projesi I, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Molecular Modelling Studies in Drug Design, Doctorate, 2020 - 2021
Temel Farmakoloji , Post Graduate, 2019 - 2020
Introduction to Biochemistry and Pharmacology, Under Graduate, 2020 - 2021
Research and Publication Ethics, Doctorate, 2020 - 2021
Bitirme Projesi II, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
The Drug Discovery Process, Doctorate, 2020 - 2021
Introduction to Biochemistry and Pharmacology, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Molecular modeling and molecular pharmacology, Under Graduate, 2019 - 2020
Biological Activity and its Applications, Doctorate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Molecular Modelling, Under Graduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Antitümör/Antikanser Doğal İlaç Araştırmaları , Doctorate, 2017 - 2018
Temel Nörofarmakoloji, Post Graduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Farmakoloji, Doctorate, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Antitümör/Antikanser Doğal İlaç Araştırmaları, Doctorate, 2016 - 2017
Computer-aided drug design and discovery, Under Graduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Temel Farmakoloji ve Toksikoloji, Post Graduate, 2016 - 2017
Farmakoloji, Under Graduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Farmakoloji III, Under Graduate, 2016 - 2017
İlaç-Gıda Etkileşimi, Under Graduate, 2016 - 2017
Pharmacology II, Under Graduate, 2016 - 2017
Introduction to Pharmacology, Under Graduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017

Advising Theses

Küçükgüzel İ., Akdemir A., Antitüberküler Etkili Enzim İnhibitörü Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Doctorate, S.İpek(Student), Continues
Akdemir A., Güzel Akdemir Ö., Tümör-ilişkili İnsan Karbonik Anhidraz hCA IX ve hCA XII enzimlerini hedef alan antikanser etki gösterebilecek benzensülfonamid artığı taşıyan yeni 4-tiyazolin türevleri üzerinde çalışmalar, Doctorate, M.Trawally(Student), Continues
Akdemir A., The rational design of peptide-based PET-ligands against the hFRα target protein, Post Graduate, E.İşleyen(Student), Continues
Güzel Akdemir Ö., Akdemir A., Tümör-ilişkili insan karbonmik anhidraz hCA IX ve XII enzim inhibisyonu gösterebilecek 3-fenil-5-sülfamoil-1H-indol artığı taşıyan yeni moleküllerin moleküler modellemesi, sentezi, yapı tayini ve enzim inhibisyon deneylerinin incelenmesi, Doctorate, K.DEMİR(Student), Continues
Karalı N. L. , Akdemir A., 3-sülfamoilfenl artığı taşıyan 1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevleri: SEntez, yapı tayini, moleküler modelleme ve biyolojik aktivite tayini, Doctorate, P.Eraslan(Student), 2017

Activities in Scientific Journals

Current Enzyme Inhibition, Committee Member, 2015 - Continues
Turkish Journal of Biology, Editor, 2019 - 2020
Turkish Journal of Biology, Editor, 2018 - 2018

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türk Toksikoloji Derneği, Member, 2018 - Continues
Türk Farmakoloji Derneği, Member, 2016 - Continues

Scientific Refereeing

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, April 2021
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, Journal Indexed in SCI-E, April 2021
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, April 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, April 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Infrastructure, Gazi University, Turkey, April 2021
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, National Scientific Refreed Journal, March 2021
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Journal, March 2021
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Ankara University, Turkey, March 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, National Scientific Refreed Journal, February 2021
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Ankara University, Turkey, January 2021
ORGANIC COMMUNICATIONS, National Scientific Refreed Journal, December 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Journal, December 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, December 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, December 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Koc University, Turkey, December 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Journal, November 2020
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, National Scientific Refreed Journal, September 2020
Current Enzyme Inhibition, Other Indexed Journal, September 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, August 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Journal, August 2020
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Journal, August 2020
BEZMİÂLEM SCİENCE, National Scientific Refreed Journal, August 2020
TURKİSH JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, National Scientific Refreed Journal, August 2020
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, August 2020
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Koc University, Turkey, August 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, July 2020
Turkey Institutes of Health Administration Project, Koc University, Turkey, July 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, June 2020
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, National Scientific Refreed Journal, May 2020
CHEMISTRYSELECT, Journal Indexed in SCI-E, May 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, May 2020
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, National Scientific Refreed Journal, May 2020
BEZMİÂLEM SCİENCE, National Scientific Refreed Journal, May 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, March 2020
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Journal, March 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Erciyes University, Turkey, March 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, February 2020
Current Enzyme Inhibition, Other Indexed Journal, February 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, February 2020
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, January 2020
ORGANIC COMMUNICATIONS, National Scientific Refreed Journal, January 2020
TURKİSH JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, National Scientific Refreed Journal, January 2020
ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, SCI Journal, January 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, January 2020
ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, SCI Journal, December 2019
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Journal, December 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, October 2019
BIOORGANIC CHEMISTRY, SCI Journal, October 2019
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Bezmialem Vakıf University, Turkey, October 2019
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, National Scientific Refreed Journal, July 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, July 2019
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Bezmialem Vakıf University, Turkey, July 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, June 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, June 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, June 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, June 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey, June 2019
Current Enzyme Inhibition, Other Indexed Journal, May 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, April 2019
Anti-Infective Agents, Other Indexed Journal, March 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, February 2019
Anti-Infective Agents, Other Indexed Journal, February 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, February 2019
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, January 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, January 2019
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, National Scientific Refreed Journal, November 2018
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, November 2018
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, May 2018
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, December 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, September 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, March 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, February 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, January 2017
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, August 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, August 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, July 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, April 2016
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, February 2016
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, National Scientific Refreed Journal, September 2015
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, National Scientific Refreed Journal, September 2015
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, National Scientific Refreed Journal, February 2015
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, National Scientific Refreed Journal, September 2014
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, National Scientific Refreed Journal, February 2014

Scientific Consultations

Abdi İbrahim, Scientific Consultancy, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Occupational Sciences Of Pharmacy, Turkey, 2018 - 2019

Edit Congress and Symposium Activities

the 4th International Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase, Working Group, Parma, Italy, 2019
7. İlaç Kimyası Kongresi, Working Group, Antalya, Turkey, 2019
7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2016
7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2016
9th congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology (TURKHELTOX2015), Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2015
10th international carbonic anhydrase conference, Maastricht, Invited Speaker, Maastricht, Netherlands, 2015
The 9th international conference on carbonic anhydrase (CA), Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2012

Citations

Total Citations (WOS):740
h-index (WOS):17

Invited Talks

Development of peptide-based drugs using molecular modelling procedures, Seminar, Ankara Üniversitesi, Turkey, January 2021
EUROTOX - MOLECULAR TOXICOLOGY SPECIALITY SECTION, Workshop, Ege Üniversitesi, Turkey, June 2019
Molecular modelling techniques in the quest of novel lead compounds, Seminar, Anadolu Üniversitesi, Turkey, April 2019
Computer-aided drug design and discovery procedures, Seminar, Ege Üniversitesi, Turkey, June 2016

Research Areas

Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics, Professional Sciences, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry, Chemistry, Physical Chemistry, Computational Chemistry, Natural Sciences

Non Academic Experience

Business Organization (private), Pyxis Discovery
State Agency, TNO