Dr.Öğr.Üyesi

ÖZCAN ERDOĞAN


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Doktora

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Meme kanserli hastaların doku örneklerinde human papillomavirus (HPV) Varlığının PCR yöntemi ile tespit edilmesi ve hibridizasyon yöntemi ile tiplendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1998

1998

Yüksek Lisans

Çocukluk yaş gruplarından izole edilen patojenlerin antibiyotik direnç paternlerinin NCCLS kriterlerine göre makrodilüsyon ve disk diffüzyon yöntemi kullanılarak araştırılması

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Sağlık ve Tıp

Cupping Therapy

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Temel UMKE Eğitimi

Sağlık Bakanlığı

2017

2017

Sağlık ve Tıp

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Bezmialem Vakıf Üniversitesi deneysel Uygulama Araştırma Merkezi

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğiticilerin Eğitimi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Türkiye Sosyal Medya Tabanlı Afet Yönetim Sistemi "SES Türkiye" eğitimi

MEF Üniversitesi

2016

2016

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

67.Dönem Başlangıç seviyesi Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Kalkınma Ajanslarına Proje Başvurusu

İstanbul Kalkınma Ajansı

2015

2015

Kalite Yönetimi

Stratejik Planlama

TÜBİTAK-TÜSSİDE

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KBRN Temel Eğitim Kursu

Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İleri Düzey Klinik Simülasyon Eğitimi

Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Fitoterapi Sertifikası

Bezmialem Fitoterapi Eğitim ve Uygulama Merkezi

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ISSOP Eğitim Kursu"Sağlam Çocuk İzlemi"

Sosyal Pediatri Sempozyumu

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğitici Formasyonu Eğitimi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Airway Management and Rapid Serial Intubation Application

International Disaster'14 Congress

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Trauma Management in Disaster and Disaster Surgery-Amputations

International Disaster'14 Congress

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Intraosseous and ITClampPractises

International Disaster'14 Congress

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Communication in Disaster

International Disaster'14 Congress

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Crush Syndrome and Fasciotomy

İntarnational Disaster'14 Congress

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Rapid ECG Evaluation

International Disaster'14 Congress

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Performans Yönetimi, Süreç İyileştirme Teknikleri ve Stratejik Yönetime Giriş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Temel Kalite Kavramları, Takım Olma, Süreç Yönetimi ve Özdeğerlendirme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

III. Yönetici Hemşire Kursu

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

1. DAS Okulu

Sağlık Bakanlığı-Hıfzısıhha-DAS Derneği

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon sertifikası

Sağlık Bakanlığı-Hıfzısıhha-DAS Derneği

2007

2007

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hastane Yönetimi, Oryantasyon ve Karargah Hizmetleri

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

2006

2006

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hemşirelik Hizmetleri Kalite Günleri

Koç Üniversitesi - SANERC -Sağlık Bakanlığı

2006

2006

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Zaman ve Toplantı Yönetimi

MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM)

2005

2005

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Yaratıcı Düşünce. Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri

MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM)

Araştırma Alanları

Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Hemşirelik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sks Kagem Koordinatörü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Kültür Ve Spor Direktörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Afet Yönetimi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Yaşlı Bakım Programı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

SAĞLIK YÖNETİMİ-EPİDEMİYOLOJİ

Lisans

Lisans

SEÇMELİ-AFET KÜLTÜRÜ

Lisans

Lisans

BESLENME-EPİDEMİYOLOJİ

Lisans

Lisans

HEMŞİRELİK-AFET HEMŞİRELİĞİ

Lisans

Lisans

HEMŞİRELİK-EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ VE BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HEMŞİRELİK YL.-ENFEKSİYON HASTALIKLARIVE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

Lisans

Lisans

SAĞLIK YÖNETİMİ-EPİDEMİYOLOJİ

Lisans

Lisans

MİKROBİYOLOJİ

Lisans

Lisans

BESLENME-GENEL MİKROBİYOLOJİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AFET YÖNETİMİ YL.-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ- II

Doktora

Doktora

AFET TIBBI-SAĞLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HEMŞİRELİK-ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

Lisans

Lisans

MİKROBİYOLOJİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Silahlar (KBRN)

Lisans

Lisans

HEMŞİRELİK-EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ VE BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

Doktora

Doktora

Afet Yönetimi

Doktora

Doktora

Sağlık Afet Planları ve Operasyon Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

TIBBİ LAB.-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Lisans

Lisans

EPİDEMİYOLOJİ

Lisans

Lisans

HEMŞİRELİK- AFET KÜLTÜRÜ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AFET YÖNETİMİ YL.-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ- I

Lisans

Lisans

AFET YÖNETİMİ

Doktora

Doktora

Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetimi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Lisans

Lisans

AFET KÜLTÜRÜ

Lisans

Lisans

SAĞLIK YÖNETİMİ-AFET YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

HEMŞİRELİK-MİKROBİYOLOJİ

Ön Lisans

Ön Lisans

TIBBİ LAB.-ÖZEL MİKROBİYOLOJİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

ERDOĞAN Ö.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.4, ss.115-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bağımlı Gruplarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımı

ERDOĞAN Ö. , SEZGİN D., ÇAKIR s.

Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.149-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2017

2017

A Survey on Disaster Preparedness Knowledge and Attitudes of BAVU Nursing Department Students

ERDOĞAN Ö. , Dönmez A. M. , Asar G., Yılmaz D.

PREHOSPITAL AND DISASTER MEDICINE, cilt.32, ss.143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2014

2014

MILITARY HOSPITALS SERVICE QUALITY STANDARDS APPLICATION PROJECTS.

Mert G., Yarım A., Kızılaslan S., Erdoğan Ö. , Gürler S., Öztosun M.

Balkan Military Medical Review, cilt.17, ss.162, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

KİTLESEL OLAYLARDA LOJİSTİK HAZIRLIK VE SAĞLIK TEDBİRİ PLANLAMALARI

ERDOĞAN Ö. , Arabacı H.

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 June 2019, ss.1

2019

2019

KIYILARIMIZIN TEHLİKELERİ: ÇEKEN AKINTILAR VE BOĞULMALAR - OUR COASTAL HAZARDS: RİP CURRENTS AND DROWNİNGS

Ersoy Ş., Erdoğan Ö. , Katman F.

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 June 2019, ss.1

2019

2019

Disaster Education and Drills in Turkey: Do We Prepare Ourselves for Unexpected Disasters?

Ülker V., ERDOĞAN Ö.

WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Brisbane, Avustralya, 07 May 2019, cilt.34, no.1, ss.121
Link

2019

2019

Are We Ready for Bioterrorism? Health Personnel were Affected by Contaminated Meat Cooked at a Daily Routine Hospital Kitchen

Ülker V., ERDOĞAN Ö.

WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Brisbane, Avustralya, 07 May 2019, cilt.34, no.1, ss.102
Link

2019

2019

Üriner Kateterizasyona Bağlı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Hemşirelik Bakımı

ERDOĞAN Ö.

I.Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 02 May 2019, ss.1

2019

2019

Mikrobiyota ve Bağırsak İlişkisi

ERDOĞAN Ö.

I.Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 02 May 2019, ss.1

2019

2019

Health Tourısm and Infectıon Rısk

ERDOĞAN Ö.

International Health Society and Culture Symposium, Amasya, Türkiye, 07 March 2019, ss.41
Link

2018

2018

İnovasyon yolundaki hikayem

KARABUDAK H., ERDOĞAN Ö.

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 October 2018, ss.1

2018

2018

SAĞLIK TURİZMİ VE ENFEKSİYON

KARABUDAK H., ERDOĞAN Ö.

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 October 2018, ss.1

2018

2018

Radioactive Waste Management

ERDOĞAN Ö.

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities, Berlin, Almanya, 03 September 2018, ss.1

2018

2018

Psychology after CBRN Attacks

ERDOĞAN Ö.

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities, Berlin, Almanya, 03 September 2018, ss.1

2018

2018

Extraintestinal Role of Helicobacter pylori

ERDOĞAN Ö.

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Türkiye, 09 May 2018, ss.1

2018

2018

Steven-Johnsen Sendromu(SJS) ve Hemşirelik Bakımı

Temiz F., ERDOĞAN Ö.

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 February 2018, ss.18

2017

2017

Çocuklar İçin Biyolojik ve Kimyasal Tehdit Durumu ve Yaklaşımlar

YILDIZ D., ERDOĞAN Ö. , Abalı B.

ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 December 2017

2017

2017

Afetlerde Çocuk Sağlığını Korumaya Hazır mıyız?

YILDIZ D., ERDOĞAN Ö. , Abalı B.

ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 December 2017

2017

2017

KBRN TRİYAJI VE ÖNEMİ

Zeren H., BIÇAKÇI N., DEMİRBAŞ E., Özkar Y., ERDOĞAN Ö.

INTERNATIONAL CBRN CONGRESS 2017 ANKARA, 5 - 07 December 2017

2017

2017

Çernobil Faciasının Çevreye Etkileri

Özkar Y., BIÇAKÇI N., Zeren H., DEMİRBAŞ E., ERDOĞAN Ö.

INTERNATIONAL CBRN CONGRESS 2017 ANKARA, 5 - 07 December 2017

2017

2017

Toksikolojik Afetlerde Risk Yönetimi

DEMİRBAŞ E., DÖKMECİ A. H. , Özkar Y., Zeren H., ERDOĞAN Ö.

International CBRN Congress, 5 - 07 December 2017
Link

2017

2017

Psychosocial Problems and Approaches in Asylum

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö.

. International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 November 2017, ss.1

2017

2017

General Overview of Disaster Nursing Education in Turkey

ERDOĞAN Ö. , IŞIL Ö. , DAĞCI M.

GeneraI. international Health Sciences Congress,, Edirne, Türkiye, 23 November 2017, ss.95
Link

2017

2017

Are we ready to protect children's health in disasters?

Baklacıoğlu Yıldız D., ERDOĞAN Ö. , Abalı B.

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.62

2017

2017

Risk management in toxicological disasters

Demirbaş E., Dökmeci A. H. , Özkar Y., Zeren H., ERDOĞAN Ö.

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.37

2017

2017

CBRN triage and importance

Zeren H., Bıçakcı N., Demirbaş E., Özkar Y., ERDOĞAN Ö.

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.39

2017

2017

The effects of the Chernobyl disaster on the environment

Özkar Y., Bıçakcı N., Zeren H., Demirbaş E., ERDOĞAN Ö.

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.38

2017

2017

Approach and Significance of Biological and Chemical Threats Event for Children

Baklacıoğlu Yıldız D., Abalı B., ERDOĞAN Ö.

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.61

2017

2017

Glutensiz Diyetin Mikrobiyota Üzerine etkisi

Ortasarı E., Erçevik B., Balkan G. S. , Aksoy A. N. , Erdoğan Ö.

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 October 2017, ss.1

2017

2017

Savaş ve Doğurganlık

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 June 2017, ss.1

2017

2017

İrritabl Bağırsak Sendromu İle Mikrobiyota Ve Psikosoyal Durum İlişkisi

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 June 2017, ss.4

2017

2017

Hasta ve Yakınlarının Cerrahi Operasyon Öncesi Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö.

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 March 2017

2017

2017

Hemşirelerdeki Tükenmişliğin Cerrahi Girişimler Sonrasında Gelişen Hastane Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö.

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 March 2017

2017

2017

Cerrahi Hemşireliğinde Öğrencilerin İlaç Uygulama Hataları

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö. , Sarı Ş.

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 March 2017

2016

2016

Displaced population'shelter and their effect in scope infectious diseases

ERDOĞAN Ö. , Dönmez A. M.

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Türkiye, 17 November 2016, ss.178-181

2016

2016

İnfections in addicted individuals and nursing care

Çakır S., ERDOĞAN Ö.

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 November 2016, ss.1431

2016

2016

A life in purgatory: The impact os placelessness on the psychology of defectors

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 November 2016

2016

2016

Placelessness effect on asylum seekers' psychology

ERDOĞAN Ö. , IŞIL Ö. , Dönmez A. M.

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Türkiye, 17 November 2016, ss.117-120

2016

2016

Mültecilere ellerini uzatanlar ve Gönüllerini Açanlar

Dönmez A. M. , ERDOĞAN Ö.

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 May 2016

2015

2015

Infectıous Dıseases In Dısasters

ERDOĞAN Ö. , Dönmez A. M.

DIMIMED-International Conference on Disaster and Military Medicine-2015, Düsseldorf, Almanya, 17 November 2015, ss.12

2015

2015

Turkey’s Struggle With Syria Heart Wrenching Human Tragedy While Someone Sheding Crocodile Tears

Dönmez A. M. , ERDOĞAN Ö.

DIMIMED-International Conference on Disaster and Military Medicine-2015, Düsseldorf, Almanya, 17 November 2015, ss.13

2015

2015

Mikrobiyotanın böbrek hastalıkları ile ilgisi var mı? Hipokrat: "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" (MÖ 450)

ERDOĞAN Ö. , Bülbül E.

25th National Congress of Kidney Diseases,Dialysis and Transplantation Nursing, Antalya, Türkiye, 21 October 2015, cilt.24, no.3, ss.309

2015

2015

Çocuklarda Hpv Aşısı

ERDOĞAN Ö.

3. Uluslararası Katılımlı Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 May 2015, ss.2

2015

2015

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Ve Sinaktif Teori

BAYRAKTAR S. , ERDOĞAN Ö.

3. Uluslararası Katılımlı Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 May 2015, ss.1

2015

2015

Çocuğa Yönelik Kötü Muamele: İhmal Ve İstismar

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015

2015

2015

Engelli Çocuklarda Görülen Enfeksiyonlar

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

2015

2015

Zihinsel Engelli Çocuklarda Öz-Bakım Becerileri Ve Öğretimi

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

2015

2015

Türkiye’de Engelli Gerçeği

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015

2015

2015

Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı

IŞIL Ö. , ERDOĞAN Ö. , Temiz G.

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

2015

2015

Engelli Çocuk ve Palyatif Bakım

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

2015

2015

Çalışan Güvenliği Açısından Acil Servislerde Enfeksiyon

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

2015

2015

Acil Serviste Hasta Güvenliği

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

2015

2015

Acil Serviste Tükenmişlik

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

2015

2015

Hasta Güvenliği Açısından Acil Servislerde Enfeksiyon

IŞIL Ö. , Temiz G., ERDOĞAN Ö.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

2012

2012

Detection and calssification of Human papillomavıruses in human breast cancer by PCR and Hybridization

Rota S., ERDOĞAN Ö.

15th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology snd Joint Meeting With the European Society for Veterinary Virology, Madrid, İspanya, 04 September 2012, ss.57

2012

2012

Psikiyatride hasta güvenliğinde hemşirenin rolü ve sorumlulukları: Bir intihar girişimi vakası

ERDOĞAN Ö. , Sağlam G., Yiğit S.

VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 May 2012

2012

2012

Ön çapraz bağ tamir ameliyatları ve hasta güvenliği uygulamaları

ERDOĞAN Ö. , Kekeç T., TAŞATAN E.

VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 May 2012

1997

1997

GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalına gelen kan kültürlerinin retrospektif değerlendirilmesi

Özyurt M., Albay A., ERDOĞAN Ö. , Başustaoğlu A., Gün H.

8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 06 October 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Palyatif Bakım ve Tıp

Erdoğan Ö.

Palyatif Bakımda Enfeksiyon ve Hemşirelik Bakımı, Prof. Dr. Adem Akçakaya, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.1, 2019
Link

2018

2018

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

ERDOĞAN Ö.

Afet Hemşireliği Eğitimi, Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.115-120, 2018

2018

2018

Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği

ERDOĞAN Ö.

Helicobacter pylori’nin ekstraintestinal rolü, Sibel Akyol, Editör, Berikan Yayınevi, ss.501-521, 2018
Link

2017

2017

Burton-Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji (Burton’s Microbiology for the Health Sciences)

ERDOĞAN Ö.

Sağlık Hizmeti Epidemiyolojisi, Orhan Baylan, Özcan Erdoğan, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri (Wolters Kluwer Health), ss.215-240, 2017

2016

2016

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ERDOĞAN Ö.

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ, BAŞUSTAOĞLU AHMET, AVCI MEHMET ZEKİ, Editör, HİPOKRAT YAYINEVİ, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Hemşirelik Eğitim ve araştırma Dergisi HEAD

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

İnovatif Hemşirelik Derneği

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Acil ve Afet Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra

İstanbul

Temmuz 2019

Temmuz 2019

AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-2

Hatay

Haziran 2019

Haziran 2019

AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-1

Sinop

Mayıs 2019

Mayıs 2019

ı. Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi

Ankara

Nisan 2019

Nisan 2019

AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Çalıştayı

İstanbul

Mart 2019

Mart 2019

International Health Society and Culture Symposium

Amasya

Şubat 2019

Şubat 2019

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı

Eskişehir

Kasım 2018

Kasım 2018

1. Sağlıkta Bilgi Belge Yönetimi Sempozyumu

İstanbul

Ekim 2018

Ekim 2018

Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Çalıştayı

Antalya

Ekim 2018

Ekim 2018

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

İstanbul

Eylül 2018

Eylül 2018

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities

Berlin

Haziran 2018

Haziran 2018

Suda Boğulmalar Çalıştayı

İstanbul

Mayıs 2018

Mayıs 2018

International Scientific Researches Congress(UBAK)

Mardin

Mayıs 2018

Mayıs 2018

V. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu

İzmir

Kasım 2017

Kasım 2017

1st International Health Science Congress

Edirne

Ekim 2017

Ekim 2017

International CBRN Congress

Ankara

Eylül 2017

Eylül 2017

1st Middle East Disaster and Pre-hospital Management Congress

İstanbul

Haziran 2017

Haziran 2017

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Aydın

Nisan 2017

Nisan 2017

WADEM Congress on Disaster and emergency Medicine

Toronto

Mart 2017

Mart 2017

1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel yaklaşımlar

Karabük

Kasım 2016

Kasım 2016

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Manisa

Kasım 2016

Kasım 2016

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis

İstanbul

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi

Ankara

Mart 2016

Mart 2016

3. Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi

Ankara

Ocak 2016

Ocak 2016

1. International Simulation Symposium in Nursing Education

İstanbul

Ocak 2016

Ocak 2016

İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu

İstanbul

Kasım 2015

Kasım 2015

Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu

İstanbul

Kasım 2015

Kasım 2015

Sağlıkta Hukuk Sempozyumu

Ekim 2015

Ekim 2015

Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

Eylül 2015

Eylül 2015

Halk sağlığı Günleri-2015 Sağlık Okur Yazarlığı

Ankara

Nisan 2015

Nisan 2015

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

Antalya

Nisan 2015

Nisan 2015

Kadın Sağlığını Etkileyen Enfeksiyonlar Sempozyumu

Nisan 2015

Nisan 2015

VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi"Uluslararası katılımlı"

İstanbul

Haziran 2014

Haziran 2014

Konsensus'14 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme

İstanbul

Mayıs 2012

Mayıs 2012

TSK VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

İstanbul

Nisan 2012

Nisan 2012

Hastane Enfeksiyonları Sempozyumu

Eskişehir

Nisan 2010

Nisan 2010

1. Ulusal HPV ve Kanser Sempozyumu

Ankara

Kasım 2009

Kasım 2009

TSK IV. Ulusal Askeri Hemşirelik Kongresi

İzmir

Eylül 2009

Eylül 2009

X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

İzmir

Mayıs 2007

Mayıs 2007

TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

Erzurum

Ekim 2006

Ekim 2006

II. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu

İstanbul

Ekim 2002

Ekim 2002

30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Antalya

Mayıs 1998

Mayıs 1998

VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ankara

Nisan 1998

Nisan 1998

Enfeksiyon Hastalıklarında Klinisyen Mikrobiyolog İşbirliğinin Önemi Sempozyumu

Eylül 1997

Eylül 1997

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Mayıs 1997

Mayıs 1997

First World Congress on Leishmaniosis

Kasım 1996

Kasım 1996

III. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu

Ekim 1995

Ekim 1995

1. Ulusal Toksoplazma Kongresi

Ankara

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Resilience

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

avrasyaİSG Zirvesi

Bildiri (Özet)

Şubat 2019

Şubat 2019

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” Çalıştayı

Diğer Dergiler

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ FEDERASYONU + CNR

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Çalıştayı

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

AFAD-Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Sistemi

2018 - 2019

2018 - 2019

Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

AFAD-Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Teknik Üniversitesi - Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” Çalıştayı

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programı

Ders Verme

Universidade de Aveiro, Portekiz

Ödüller

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Hemşirelikte İnovasyon yarışması üçüncülüğü

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Sözel Bildiri Üçüncülüğü

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) DerneğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-2

Davetli Konuşmacı

Hatay-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-1

Davetli Konuşmacı

Sinop-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Gaziantep-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” Çalıştayı

Moderatör

Eskişehir-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Evde Hasta Bakımı Eğitim Programı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Suda Boğulmalar Çalıştayı

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

International Scientific Researches Congress (UBAK)

Oturum Başkanı

Mardin-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Laboratuvarda Preanalitik Süreç Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Hemşirelikte Bilim ve Kariyer Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Preanalitik Evre Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

İnternational Disaster'14 Congress

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

IX.Yönetici Hemşire Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

Davetli Konuşmacı

Erzurum-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Doktora)

Afet Tıbbı Doktora Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Afet Tıbbı Doktora Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Afet Tıbbı Doktora Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Afet Tıbbı Doktora Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Tez Savunma - Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Türkiye’deki Az Ve Orta Risk Seviyeli İş Yerlerinde Mobbing Farkindaliği Ve İş Sağliği Ve Güvenliğine Etkisi - İstanbul Aydın Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Afet Tıbbı-Doktora Yeterlik Sınavı - BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Afet Tıbbı-Doktora Yeterlik Sınavı - BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

YAŞLI DOSTU HASTANE ÇALIŞMA GRUBU

YOK

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Turkey