Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prolonged Tp-e Interval and Tp-e/QT Ratio in Children with Mitral Valve Prolapse

PEDIATRIC CARDIOLOGY, cilt.37, ss.1169-1174, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac Function in Newborns with Congenital Hypothyroidism: Association with Thyroid-Stimulating Hormone Levels

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.307-311, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A giant coronary aneurysm on the right coronary artery in a 16-year-old patient

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.15, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carinal trifurcation associated with isolated partial anomalous pulmonary venous return

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.23, ss.544-548, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Foetal mediastinal cavernous haemangioma: A case report

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.35, ss.852-853, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sphingomonas paucimobilis bacteraemia and shock in a patient with rheumatic carditis

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.32, ss.451-454, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Non-obstructive supracardiac total anomalous pulmonary venous return in a 3-year-old patient who was admitted with complaint of mild cyanosis.

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, cilt.41, ss.669, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Unexpected Aortic Valve in Trisomy 21

AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A, cilt.161, ss.2670-2671, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cor triatriatum sinister with non-fenestration in a seven-month-old patient.

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, cilt.41, ss.671, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Giant aneurysm with thrombosis refractory to medical therapy due to Kawasaki disease

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.13, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diclofenac-Induced Intrauterine Ductal Closure

FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY, cilt.34, ss.133-134, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac Autonomic Imbalance in Children with Allergic Rhinitis

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.219, ss.187-191, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Threshold value of subepicardial adipose tissue to detect insulin resistance in obese children

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, cilt.33, ss.440-446, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HEPATOBLASTOMA METASTATIC TO THE RIGHT ATRIUM RESPONDING TO CHEMOTHERAPY ALONE

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.26, ss.583-588, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A 13-Year-Old Boy Who Has Kawasaki Disease Shock Syndrome Presents with Parotitis

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, cilt.9, ss.60-63, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Brom Technique for Congenital Supravalvular Aortic Stenosis: A Report of Two Cases

Koşuyolu Kalp Dergisi, cilt.19, ss.195-198, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fetal Kalp Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Duktus Venosus Kan Akımının Kullanımı

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, cilt.26, ss.141-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ile birlikte karinal trifurkasyon

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.23, ss.544-548, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vazovagal senkoplu hastaların orta dönem izlemleri

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.4, ss.160-166, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Left pulmonary artery agenesis and right aortic arch presenting with pulmonary artery hypertension: Original image

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.25, ss.130-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Fetal supraventriküler taşikardi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.3, ss.127-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An unusual presentation of kawasaki disease hepatobiliary ınvolvement: Report of two cases

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, cilt.7, ss.118-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of close follow-up in the fetus with premature atrial contractions accompanied by atrial septal aneurysm: a case report.

Case reports in obstetrics and gynecology, cilt.2013, ss.391085, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Aortik atrezi: Olgu sunumu

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.3, ss.75-76, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antrasiklin uygulanmış çocuk hastaların miyokardiyal performanslarının değerlendirilmesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.3, ss.191-197, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ani gelişen izole hipokalemiye bağlı ”torsades de pointes”: Olgu sunumu

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.51, ss.186-189, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer sistemik karnitin eksikliğine bağlı dilate kardiyomiyopatili iki kardeş

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.50, ss.209-212, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ailesel özellik gösteren ve tekrarı kolşisin ile baskılanan bir rekürren perikardit olgusu

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.49, ss.183-186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilate kardiyomiyopatili bir olguda tanımlanan Bland-White-Garland sendromu

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.49, ss.187-190, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner arter ”bypass graft” uygulaması ile tedavi edilen Kawasaki hastalıklı bir olgu

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.49, ss.114-117, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağ atriyal dev trombüs ile komplike restriktif kardiyomiyopati: Bir olgu sunumu

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.48, ss.241-243, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğumsal pulmoner ven stenozu ve kor triatriyatum: birlikteliği ender olan bir anomali

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.48, ss.232-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beta talasemi major olgularının miyokard fonksiyonlarının pulsed wave doppler doku görüntüleme yöntemi ile değerlendirilmesi

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.11, ss.279-285, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal dönemde tanısı konulan intrakardiyak tümörlü bir infant

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.10, ss.675-679, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağ ventrikül hacminin yaşa ve ağırlığa göre normal değerlerinin ekokardiyografik olarak belirlenmesi

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.10, ss.428-433, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut lenfoblastik lösemili olgularımızın retrospektif analizi

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.42, ss.35-40, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A RARE CASE REPORT ARTERIAL TORTUOSITY SYNDROME

FIRST CONGRESS OF SOUTHEAST EUROPEANPEDIATRICIANS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sarajevo, Bosna-Hersek, 4 - 06 Ekim 2019, ss.29-30

Tek Pulmoner Arter ve Akciğerli Bebekte Glenn Prosedürü

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

hafif kistik fibrozisli çocuk hastalarda sağ kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi

türk toraks derneği 21. yıllık kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, ss.365

Echocardiographic evaluation of cardiac functions innewborns of mildly preeclamptic pregnant women withinpostnatal 24-48 hours

51st Annual Meeting of the Association for European Paediatric and CongenitalCardiology (AEPC), 29 Mart - 01 Nisan 2017, cilt.27, ss.1-148

Transient Dilated Cardiomyopathy due to Ventricular Bigeminy in a Newborn

3rd World Heart Failure Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2012, cilt.30, ss.83