Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Covid-19 Pandemisinde Tele-Sağlık Hizmetleri

Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2021

Terminal Dönemdeki Kanser Hastalarının Yaşadığı Sorunlar ve Bakım Gereksinimleri

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.98-110

Yaşlı Bireylerin “Algılar Çerçevesi ”ne Göre Kurum Bakımına Yönelik Deneyimleri

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1638-1641

Kurumda Kalan Yaşlıların Bakımında Bir Model: ALGILAR ÇERÇEVESİ

1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2018, ss.23-24