Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2021 Sağlık Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerde Kültürel Farkındalığı Geliştirme Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 HEPDAK‐HEMED WEBINAR IV Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz?

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 HEPDAK‐HEMED WEBINAR 3 HEMŞİRELİKTE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİNE GEÇİŞ: AMERİKA ÖRNEĞİ

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 HEPDAK-HEMED WEBINAR 2 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: HEMŞİRELİK PROGRAMLARINDA UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLAMALAR

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 HEPDAK-HEMED WEBİNAR 1: COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 1. Ulusal Dijital Hemşirelik Kongresi

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Geriatrik Aciller Sempozyumu

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

  İzleyici / Dinleyici

  Malatya, Türkiye

 • 2019 Yaşlı Dostu Hastane ve Sağlık Uygulamaları Sempozyumu

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Haftası Sempozyumu

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Türkiye Travmatik Stres Kongresi

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  İzleyici / Dinleyici

  Antalya, Türkiye

 • 2018 1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Dünya Böbrek Hastaları ve Obezite

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Temmuz 2019 Yüksek Onur Ödülü

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • Ekim 2018 Mansiyon Ödülü

  1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

Burslar

 • 2016 - 2018 Akademik Başarı Bursu

  Üniversite