Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A SINGLE CENTER EXPERIENCE AND SYSTEMIC ANALYSIS OF CASES IN TURKEY

IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.73, ss.177-184, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Craniocervical Dissections: Radiologic Findings, Pitfalls, Mimicking Diseases: A Pictorial Review

CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, cilt.14, sa.2, ss.207-222, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

From Clinical Misdiagnosis to Electrophysiological Diagnosis: Two Male Asystole Cases

CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE, cilt.46, sa.3, ss.230-234, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuromuscular transmission impairment in transient global amnesia

NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.34, sa.10, ss.1835-1836, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ogilvie's syndrome in an elderly patient with multi-system atrophy

CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH, cilt.23, sa.3, ss.155-156, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of isolated neurosarcoidosis associated with psychosis

NEUROSCIENCES, cilt.18, sa.1, ss.70-73, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Restless legs syndrome responsive to rasagiline treatment: a case report.

Clinical neuropharmacology, cilt.35, ss.88-9, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral Thalamic Infarction

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.3, sa.1, ss.18-20, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Both Legs and Arms are Restless Restless Extremities Syndrome

Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, cilt.17, ss.6-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole Aksiller Sinir Tutulumu Olgu Sunumu Isolated Axillary Nerve Involvement Case Report

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Geriatrik Olgularda Karpal Tünel Sendromunun Elektrofizyolojik Özellikleri

Journal of Geriatrıcs and Geratric Neuropyschıatry, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nitroz oksit Anestezisinin İndüklediği B12 Vitamin Eksikliğine Bağlı Miyelonöropati

Türk Nöroloji Dergisi, cilt.11, ss.402-406, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Numb chin syndrome- The first finding in metastatic malignancy

World Congress of Neurology (WCN), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 27 - 31 Ekim 2019, cilt.405 identifier

EVDE TAKİP EDİLEN HEMİPLEJİK HASTALARIN YAKINLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

25.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA İSTİRAHATİN F YANITLARI ÜZERİNE ETKİSİ

30. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KOMGRESİ, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2014

BİLATERAL TALAMİK ENFARKT OLGU SUNUMU

49.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2013

Endovascular Therapy of Acute Ischemic Stroke by Interventional Cardiologists: National Initial Experience

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62 identifier identifier

COST: Cognitive state test, a brief screening battery for Alzheimer's disease in illiterate and literate patients

16th Congress of the European-Federation-of-Neurological-Societies (EFNS), Stockholm, İsveç, 8 - 11 Eylül 2012, cilt.19, ss.533 identifier

HEMİFASYAL SPAZM İLE PREZANTE OLAN PICA ANEVRİZMASI

47.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011

Pituitary Insufficiency A Cause Of Hypoglycemia In An Elderly Diabetic

7. Congress Of The European Geriatric Medicine Society, 28 Eylül 2012 - 30 Eylül 2011 identifier identifier identifier

DIFFERENCES BETWEEN FAMILIAL AND SPORADIC ESSANTIAL TREMOR

9. ULUSAL PARKİNSON VE JAREKET BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

A FOUR GENERATION TURKISH FAMILY WITH RESTLESS LEGS SYNDROME

9.ULUSAL PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLARI KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

THE USE OF RASAGİLİN IN THE TREATMENT OF RESTLESS LEGS SYNDROME

9.ULUSAL PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLARI KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

PERSONAGE TURNER SENDROMU İZOLE AKSİLLER SİNİR TUTULUM

26 ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KONGRESİ, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010

AKUT MİYELOPATİLERDE F YANITI KAYBI

26 ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KONGRESİ, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010

OLGU SUNUMU HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

26 ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KONGRESİ, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010 identifier

TRİGEMİNAL SİSTEMDE AĞRI İLE İLİŞKİLİ LASER UYARILMIŞ POTANSİYELLER

5.ULUSLARARASI KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2001

İSKEMİK İNMELERDE KAROTİS OKLÜZYONU

3.BEYİN DAMAR HASTALIKLARI SEMPOZYUMU, Türkiye, 21 - 25 Nisan 1999

HEMİPAREZİSİZ GLOBAL AFAZİ

32.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 13 - 18 Ekim 1996

A CASE REPORT DYSLEXY AND EPILEPSY

3RD MEDITERRANEAN EPILEPSY CONFERENCE, 24 - 26 Ekim 1994 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

KAROTİS ARTER HASTALIĞI

GERİATRİ PRATİĞİNDE İLAÇ TEDAVİSİ, AHMET TURAN IŞIK,TURGAY ÇELİK, Editör, O TIP KITABEVİ, ss.421-433, 2015

NÖROLOJİ UZMANI GÖZÜYLE DELİRİUM

GERİATRİK OLGULARDA DELİRYUM, AHMET TURAN IŞIK, Editör, GÜVEN KİTABEVİ, İzmir, ss.60-70, 2014

STROKE

NEW HORIZONS IN GERIATRIC MEDICINE VOLUME 2, AHMET TURAN IŞIK,M.REFİK MAS,M.AKİF KARAN,GEORGE T.GROSSBERG, Editör, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New-York, ss.221-235, 2013