Geriatrik Olgularda Karpal Tünel Sendromunun Elektrofizyolojik Özellikleri


GÜRSOY A. E. , KOLUKISA M. , KOCAMAN G., ÇELEBİ A., KOÇER A.

Journal of Geriatrıcs and Geratric Neuropyschıatry, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Journal of Geriatrıcs and Geratric Neuropyschıatry