Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perioperative Precautions for Novel Coronavirus Outbreak

Bezmialem Science, cilt.8, ss.58-62, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Surgical Nursing Postgraduate Theses Between The Years 1991-2019 in Turkey

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.160-169, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Model and Theory Based Nursing Researches Between the Years 2008-2018 in Turkey: A Systematic Review

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2017, sa.9, ss.929-943, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afet Hazırlığında Planlamanın Temel İlkeleri

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, cilt.4, ss.8-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Flip-Over Technique for Fitting the Surgical Gloves to the Desired Hand

International Nursing Care and Research Congress 2019, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.384-389 Creative Commons License

Artroskopik Cerrahi ile İlişkili Cilt Yanıklarının Önlenmesi: Ameliyathane Hemşireleri Neler Yapabilir?

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

One of the Occupational Hazards in the Operating Room: Bone Cement

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Türkiye’de 1991-2018 Yılları Arasında Yapılan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezlerinin İncelenmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019

Türkçe Web Sitelerindeki Diyabet İle İlgili Bilgilerin Kalite Analizi: Pilot Çalışma

İstanbul Gelişim Üniversitesi I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019

Needlestick and sharps injuries among operating room nurses, reasons and precautions

9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Hollanda, 16 Mayıs 2019, ss.22 Creative Commons License

Current Approaches to Preoperative Skin Preparation: Literature Review

9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Hollanda, 16 Mayıs 2019 Creative Commons License

Toxic Effects of Bone Cement on The Operating Room Health Workers: A Systematic Review

9th Congress Of European Operating Room Nurses Association, Den Haag (Lahey), Hollanda, 16 Mayıs 2019, ss.58 Creative Commons License

Türkiye’de Hemşire İle İlgili Yapılan İnternet Aramalarının İncelenmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.384 Creative Commons License

Koroner Arter Bypass Grefti Cerrahisi Geçirmiş Hastanın Hipotermi Yönetimi

1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, ss.130

Yatağa Bağımlı Hastalarda Oluşan Basınç Yaralanmalarının Bakımında Transkültürel Hemşirelik Yaklaşımı

1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, ss.64

General Overview of Disaster Nursing education in Turkey

I. international Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Simülasyon Kullanımına Bir Örnek: CPR Uygulaması

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2017