Afet Hazırlığında Planlamanın Temel İlkeleri


Creative Commons License

Sayın Y., Dağcı M.

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, vol.4, pp.8-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalenin amacı afet planlaması ilkeleri ve afete hazırlık planının ilkelerini tanıtmaktır. Afetler beklenmedik olaylardır, çünkü ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkacakları bilinmemektedir. Afetler yaralanma ya da hastalık risklerine, can ya da mal kayıplarına yol açarak kaos meydana getirirler. Afetlere hazırlık planlamasının beş önemli aşaması vardır: hazırlıklı olma, zararı azaltma, tepki, iyileştirme ve değerlendirme. Hazırlıklı olma:afet tepkisini oluşmadan önce yapılandırmak için planlanan çabalarıdır. Zararı azaltma: bir felaketin insan sağlığı, topluluk işlevleri ve ekonomik altyapı üzerindeki etkisini sınırlamaya çalışarak zararlı etkilerini azaltmak için alınan tedbirleri içerir. Yanıt: Afet planının gerçek uygulanmasıdır. Tepki evresi öncelikle acil yardıma odaklanmaktadır: Hayat kurtarmak, ilk yardım sağlamak, iletişim ve ulaşım gibi hasar görmüş sistemleri asgariye düşürmek ve onarmak ve mağdurlara bakım ve temel yaşam gereksinimleri sağlamak. İyileştirme: Topluluğun normal hale gelmesine yeniden istikrarın kazanılmasına odaklanır. Değerlendirmede: Afet sonrası çalışanlar, işe yaramayanlar nedir ve belirlenen sorunlar, konular ve zorluklar tanımlandığı değerlendirmelerin yapılması önemlidir. Sonuç olarak, afet planlaması olası zayıf noktaları ve afetin riskini değerlendirmeyi gerektirir.