Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2017 - 2019 Araştırma Görevlisi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme projesi

 • Lisans Ameliyathane Hemşireliği

 • Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Programı

 • Lisans Sağlık Tanılaması

 • Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Lisans İlk Yardım (Teorik)

 • Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği (Klinik Uygulama)