Ameliyathanede Hasta Güvenliği Konusunda Türkiye'de Yaşanmış Olayları Bildiren Haberlerin Retrospektif Analizi


YILMAZ Y., Kandemir B., Gökçe S., Ergül T., DAĞCI M.

Artuklu International Journal of Health Sciences, 2022 (Peer-Reviewed Journal)