Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

New Treatment Modality in Management of Anxiety in Endodontic Treatment

The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 April 2019, ss.1

Periapikal Lezyonlu Alt Azı Dişlerin Endodontik-Restoratif Tedavisi: Olgu Bildirimi

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 September 2018, ss.1

İnvaziv Servikal Rezorpsiyon: Olgu Bildirimi

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, ss.241

Microhardness evaluation of root dentin after use of resin sealer solvents

FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 August - 01 September 2017, ss.48-67