Propilen Glikol Veya Yıkamaya Dirençli Jel İle Karıştırılmış Trikalsiyum Silikat-Bazlı Simanın Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi


Akyüz Ekim Ş. N. , Nalcı G. , Alp C. K. , Güven N.

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.245-246

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.245-246

Özet

Amaç:
Bu çalışmanın amacı farklı oranlarda kullanılan propilen glikol (pg) ve yıkama
-
dirençli jelin,
MTA
plus’ın (
MTA
p; avalon biomed ınc, bradenton, fl) fiziksel özelliklerine etkisini araştı
rmaktır.
Gereç ve Yöntem
: Deney grupları, g1 (%100 distile su (ds) ile karıştırılmış
MTA
p), g2 (yıkama dirençli
jel ile karıştırılmış
MTA
p), g3 (%50 ds ve %50 pg ile karıştırılmış
MTA
p), g4 (%20 ds ve %80 pg ile
karıştırılmış
MTA
p) ve g5 (%100 pg ile karı
ştırılmış
MTA
p)’dir. Örnekler, 4,500 rpm de 30 saniye
boyunca mekanik karıştırma yöntemiyle karıştırılmıştır. Silindirik kalıpların içerisine yerleştirilen
örneklere 1 dakika boyunca 3.22 mpa kondansasyon basıncı uygulanmıştır. 7 gün sonra, her bir
gruptan
12 örneğe basma dayanımı ve yüzey mikrosertliği testleri uygulanmıştır.
Bulgular:
Tek
-
yönlü varyans analizi ve
Post
-
Hoc
Tukey
karşılaştırma testi ile analiz edilmiştir. Bulgular
%100 distile su (ds) ile karıştırılmış olan
MTA
p’ın basma dayanımı ve mikros
ertlik değerleri, %20
DW
-
%80 pg ve %100 pg ile karıştırılmış olan gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir
(p<.05) ve g1 ve g2 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>.05).
MTA
p’ın %50 ds
-
%50 pg ile karıştırıldığı gr
up, g1 ve g2 ile benzer basma dayanımı ve mikrosertlik değerlerine sahiptir
(p>.05). Basma dayanımı yönünden, jel ile karıştırılan
MTA
p ve diğer gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Sonuçlar:
Yıkama dirençli jel ve %
100
DW
ile karıştırılan
MTA
p grupları basma dayanımı ve
mikrosertlik yönünden benzerlik göstermektedir. % 50
DW
ve %50 pg,
MTA
p’ın karıştırılması için
uygun ve alternatif bir taşıyıcıdır