Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

New Treatment Modality in Management of Anxiety in Endodontic Treatment

The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1

Periapikal Lezyonlu Alt Azı Dişlerin Endodontik-Restoratif Tedavisi: Olgu Bildirimi

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.1

EVALUATION OF ALVEOLAR BONE DEHISCENCES ON MESIOBUCCAL ROOT REGION OF UPPER FIRST MOLAR TEETH

Türk Endodonti Derneği 8. Bilimsel Sempozyumu , Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.1-2

İnvaziv Servikal Rezorpsiyon: Olgu Bildirimi

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.241

Microhardness evaluation of root dentin after use of resin sealer solvents

FDI World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017, pp.48-67

PHYSICAL PROPERTIES OF TRICALCIUM SILICATE-BASED CEMENT MIXED WITH ANTI-WASHOUT GEL OR PROPYLENE GLYCOL

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.245-246

Books & Book Chapters

Dental Pulpada Yaşam Döngüsü

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sevim Gülmez, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.193-211, 2021

Geriatrik Endodonti

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz Yoldaş, Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.77-88, 2020