Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Zengin Kurt B., Gazioğlu I., Sevgi E., Sonmez F., "Anticholinesterase, antioxidant, antiaflatoxigenic activities of ten edible wild plants from Ordu area, Turkey", IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol.17, pp.1047-1056, 2018
Tecimen H.B., Sevgi O., Akkaya M., Sevgi E., Kizilarslan Hançer C., Altundag Çakir E., "Comparison of Species Richness and Diversity at Natural Stands and Plantations of Stone Pine (Pinus pinea L.)", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, no.5, pp.1743-1748., 2017
Sevgi O., Cobanoglu G., Sevgi E., "Effect of Forest Habitat on the Distribution of Lichen Species in Şerif Yüksel Research Forest (Bolu, Turkey)", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, no.2, pp.581-588, 2016
Kizilarslan C., Sevgi E., "Ethnobotanical uses of genus Pinus L. (Pinaceae) in Turkey", INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.12, pp.209-220, 2013
Tecimen H.B., Sevgi O., Yurtseven H., Sevgi E., Öztürk M. , "Net Nitrogen Mineralization and Nitrification Rates in Different Land Uses: An in Situ Incubation ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.4a, pp.1173-1178, 2013
Altundag E., Sevgi E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Studies on the chorology, ecology, morphology and conservation strategies of Orchis anatolica Boiss (Orchidaceae)", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.33, pp.325-333, 2012
Altundag E., Sevgi E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Comparative Morphological, Anatomical and Habitat Studies on Dactylorhiza romana (Seb.) Soo subsp. romana and Dactylorhiza romana (Seb.) Soo subsp. georgica (Klinge) Soo ex Renz & Taub. (Orchidaceae) in Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, pp.143-152, 2012
Sevgi E., Altundağ E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Studies on the Morphology, Anatomy and Ecology of Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (Orchidaceae) in Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, no.44, pp.135-141, 2012
Sevgi E., Altundag E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Morphological, anatomical and ecological studies on some Orchis (Orchidaceae) taxa of Mediterranean region, Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.33, pp.343-353, 2012
Sevgi O., Cobanoglu G., Sevgi E., "Investigation of lichen populations and their similarity analysis in Serif Yuksel Forest, Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.135-139, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sevgi E., Kizilarslan Hançer Ç., Akkaya M., Altundağ Çakir E., "Biga’da (Çanakkale) Geleneksel Kullanımı Olan Bitkilerin Yöresel Adları ve Adlandırma Yaklaşımları", Avrasya Terim Dergisi , no.1, ss.35-47, 2018
Tecimen B., Sevgi O., Akkaya M., Sevgi E., Kizilarslan Hançer Ç., Altundağ Çakir E., "Some soil physical and chemical properties of natural stands and plantations at different ages of stone pine in Biga (Çanakkale-Turkey)", Eurasian Journal of Forest Science , vol.6, pp.42-47, 2018 (Link)
Sevgi E., Kizilarslan Hançer Ç., Yılmaz H., Akkaya M., "A new alien species record for the flora of Turkey: Proboscidea louisianica (Miller) Thell. ", Eurasian Journal of Forest Science, no.2, pp.19-25, 2017
Kartal M. , Sevgi E., "Doğal İlaçlarla Sağlığı Korumak", Bezmialem Aktüel Dergisi, ss.38-41, 2014
Sevgi E., Kizilarslan Ç., "Bir isim çok bitki-Mayasıl otu", Avrasya Terim Dergisi, cilt.1, ss.17-29, 2013 (Link)
Kizilarslan Ç., Sevgi E., "Türkiye Çamlarının Geleneksel Kullanımı", Sağlık Çevre Kültürü Dergisi, ss.14-17, 2013
Sevgi E., Küçüker O., "Morpho Anatomical Observations on Colchicum boissieri Orph in Turkey", IUFS Journal of Biology, no.2, ss.53-61, 2011
Cobanoglu G., Sevgi E., Sevgi O., Tecimen H.B., Yilmaz O.Y., Açıkgöz B., "Alaçam Dağları Karaçam Ormanlarının Epifit Likenleri (Balıkesir - Kütahya)", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , no.1, ss.33-38, 2011
Sevgi O., Tecimen H.B., Cobanoglu G., Sevgi E., Yilmaz O.Y., "Alaçam Dağları Karaçam Ormanlarının Liken ölü örtü pH'sının İrdelenmesi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, no.2, ss.57-64, 2011
Tecimen H.B., Sevgi O., Kara O., Sevgi E., Altundag E., Bolat I., "Türkiye Salep Türlerinin Sorunları ve Öneriler, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Dergisi", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Dergisi, no.2, ss.1-30, 2010
Cobanoglu G., Sevgi E., Sevgi O., "Lichen Mycota Along Uludağ Fir (Abies bornmuelleriana MATTF.)", University of Craiova Seria: Biologie, Horticultura, Tehnologia prelucrarii produselor agricole, no.XLIX, pp.15-19, 2008
Cobanoglu G., Sevgi E., Sevgi O., "Epiphytic lichen mycota of, and new records from, Şerif Yüksel Research Forest, Bolu, Turkey.", Mycologa Balcanica, pp.129-134, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sevgi E., Kizilarslan Hançer Ç., Altundağ E., Akkaya M., "Wild Edible Plants of Biga (Çanakkale)", BEWS, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, pp.193-193
Sevgi O., Tecimen H.B., Kara O., Sevgi E., Altundağ Çakir E., Bolat I., "Ecological and Legal Problems of Salep Species (Orchideceae) in Turkey", International Final Conference, Interactive Conservation Platform for orchids native to Greek and Turkey (ICON), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.25-25
Zengin Kurt B., Gazioğlu I., Sevgi E., Sonmez F., "In vitro biological screening of ten edible plants from middle black sea region", 2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2015, pp.26-26
Sevgi E., Altundağ E., "Türkiye’deki Serapias (Orchidaceae) Taksonlarının Taksonomik Durumları ", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.467-467
Sevgi E., Kizilarslan Hançer Ç., "Turhan Baytop’un Bitkilerle Tedavi Kitabında Yer alan Doğal Tıbbi Bitkilerin Türkiye’nin Kırmızı Kitabındaki Koruma Statüleri.", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.153-153
Sevgi E., Kizilarslan Hançer Ç., Akkaya M., Altundağ E., "Plants Used in the Treatment of Hemorrhoid in Biga/Çanakkale (Turkey) ., Vol:25, Supp., page: 40.", XI. International Ethnobotany Symposio (Abstract in Emirates Journal Food and Agriculture, Supplementery Issue), ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2013, no.25, pp.40-40
Yilmaz O.Y., Sevgi O., Tecimen H.B., Cobanoglu G., Sevgi E., "Alaçam Dağların’da (Balıkesir, Kütahya) Bulunan Saf Karaçam (Pinus nigra, Pinaceae) Meşcerelerinde Liken Ölü Örtü Miktarının Mekansal Tahmini", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.127-127
Sevgi E., Altundag E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Çanakkale-Biga'da Serapias bergonii E.G. Camus' nin toplum yapısı ve bireylerinin morfolojik özellikleri arasındaki ilişkiler (tam metin)", Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2012, no.153, ss.157-171
Kizilarslan Hançer Ç., Sevgi E., "Carolus Lınnaeus un Bitkisi Linnaea borealis L.", XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Kongresi, Antalya, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2012, ss.90-90
Sevgi E., Cobanoglu G., Kizilarslan Ç., "Türkiye’de likenlerin doğal kökenli biyoaktif madde hazırlanmasındaki potansiyeli", XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2012, ss.20-20
Altundag E., Sevgi E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge (Orchidaceae) Türünün Morfolojisi, Anatomisi ve Yetişme Ortamı Özellikleri (tam metin)", Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2012, no.153, ss.173-183
Altundag E., Sevgi E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "A Comporative Study on the Morphology, Anatomy and Ecology of Dactylorhiza romana (Seb.) Soo subsp. romana and Dactylorhiza romana (Seb.) Soo subsp. georgica (Klinge) Soo ex Renz & Taub. (Orchidaceae) in Turkey", 2. International Conference of Plant Scientists , Lahore, PAKISTAN, 22-24 Şubat 2011, pp.113-114
Sevgi E., Kizilarslan Ç., "The Ethnobotanical Aspects of Genus Pinus L. (Pinaceae) in Turkey", Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21st Century,, , Sarajevo- Bosna-Hercegovina, BOSNA HERSEK, 9-12 Aralık 2011, pp.78-79
Sevgi E., Altundag E., Kara O., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Morphology, Anatomy and Ecology of Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (Orchidaceae) Distributed in Turkey", 2. International Conference of Plant Scientists , Lahore, PAKISTAN, 22-24 Şubat 2011, pp.113-113
Altundag E., Sevgi E., "Vegetative Anatomy of Orchis italica Poiret. (Orchidaceae) in Turkey", XIII OPTIMA Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Mart 2010, pp.99-99
Erol O. , Sevgi E., "Crocus olivieri Gay subsp. istanbulensis Mathew Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Gözlemler", 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sevgi E., Akkaya M., Kizilarslan Hançer Ç., Altundag E., "Nohut kahvesi", Kahve yanında bir lokum, Gürsoy Naskali, E., Sökmen, M., , Ed., Dergâh Yayınları, iSTANBUL, ss.289-298, 2017
Sevgi E., "Usnea barbata (Sakal likeni), Bölüm 119,", FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri, Demirezer, L.Ö., Ersöz, T., Saraçoğlu, İ., Şener, B., Köroğlu, A., Yalçın, F.N.,, Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1079-1087, 2017
DİĞER YAYINLAR
Sevgi E., "Etnobotanik çalışmaların terminolojiye katkısı, Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi. (Eğitici). 17-23.04.2016, Antalya, Basılmamış Sözlü sunum. ", Sunum, ss.-, 2016
Sevgi E., "Bitki Terimleri”, Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi. (Eğitici). 17-23.04.2016, Antalya, Basılmamış Sözlü sunum.", Sunum, ss.--, 2016
Sevgi E., "Anadolu Orkideleri. 15. Geleneksel Tıp Festivali-Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 15 haziran 2014, İstanbul", Sunum, ss.-, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü