Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

 • 2010 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

 • 2000 - 2002 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • 2015 - 2019 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • 2010 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 2010 - 2013 Fakülte Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 2010 - 2012 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Lisans Genel Ekoloji

 • Lisans Genel Ekoloji

 • Doktora Etnobotanik Araştırmalar

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I

 • Lisans Farmasötik Botanik ve Farmakognoziye Giriş kurulu

 • Lisans Bitirme Projesi Dersi-II

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tez Çalışması I

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Bitirme Projesi Dersi-I

 • Lisans Farmasötik Botanik I

 • Lisans Farmasötik Botanik II

 • Lisans Tıbbi Bitkilerin Kültürü, Ekstraksiyon ve Standardizasyonu

 • Lisans Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri

 • Doktora Türkiye Florasının Değerlendirilmesi

 • Ön Lisans Tıbbi Bitkisel Ürünler

 • Yüksek Lisans Türkiye Florasının Değerlendirilmesi

 • Doktora Türkiye Florasının Değerlendirilmesi