Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pırnal Meşesinin (Quercus ilex L.) Türkiye’deki Yayılışı, Vejetasyon Yapısı Ve Gelişiminin Saptanması İle Farklı Yetişme Ortamı Koşullarıyla İlişkilerinin Belirlenmesi. ", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye’de Kanser Otu Olarak Bilinen Inula viscosa (L.) Aiton Bitkisinin Geleneksel Tedavi Kapsamında Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, Proje No: 12.2016/19 , Yönetici, Devam Ediyor
"Gökçeada’da (İmroz) Etnobotanik Araştırmaları ", BAP Arastırma Projesi, Proje No: 12.2016/20, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Bitkisinden Antioksidan Özelliğe Sahip Diterpenlerin (Karnosik Asit ve Karnosol) ve Aroma Verici Uçucu Yağın İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. (Alt Proje Yürütücüsü) ", TÜBITAK Projesi, 1003, Proje No:215Z646, Yönetici, Devam Ediyor
"Lobaria pulmonaria L. (Hoffm.) Türünden Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Ekstrelerdeki Sekonder Metabolitlerin Belirlenmesi ve Sitotoksisitelerinin Tespiti.", BAP Arastırma Projesi, Proje No:6.2016/34 , Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye’de bulunan bazı liken türlerinin antiproliferatif etkilerinin belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 3001, Proje No: 215S059, Araştırmacı, 2017
"İstanbul Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), İSTKA/TR10/14/YEN/0084 , Araştırmacı, 2015
"Biga ve Çevresinin (Çanakkale) Florasının Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, Proje No:18/9 , Yönetici, 2013
"Biga (Çanakkale) İlçesinde Etnobotanik Açıdan Ön Değerlendirmeler ", BAP Arastırma Projesi, Proje No:9.2011/5 , Yönetici, 2012
"Fıstık Çamı Ağaçlandırma Alanlarında Bitki Çeşitliliğinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, İ.Ü. BAP Proje No: 17298, Araştırmacı, 2014
"Türkiye’nin Valerianella Taksonlarının Meyva Yüzeylerinde Mikromorfolojik Gözlemler", BAP Arastırma Projesi, İ.Ü. (Acip), Proje No: 2282 , Araştırmacı, 2009
"Farklı Ekosistem Birimlerinde Azot Mineralizasyonu Üzerine İncelemeler ", BAP Arastırma Projesi, İ.Ü. BAP Proje No: 2313, Araştırmacı, 2010
"Karaçam Ekosistemlerinde Kabuk Likenlerinin Ölü Örtü Miktarları ve Ormanların Azot Beslenmesine Yaptığı Katkıların Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, İ.Ü. BAP Proje No: 1527, Araştırmacı, 2009
"Bazı Salep Türlerinin Bulundukları Yetişme Ortamına Ait Mantar Florası", TÜBITAK Projesi, TOVAG, Proje No: 105 O 530, Bursiyer, 2009
"Türkiye’nin Valerianella (Valerianaceae) Taksonları Üzerinde Karpolojik Araştırmaları ", BAP Doktora, İ.Ü. BAP Proje No: yeni fen kod T-650/17032005, Yönetici, 2009
"Türkiye’nin Güzçiğdemi Türlerinden Colchicum boissieri Orph. Üzerinde Morfolojik Ve Anatomik Gözlemler", BAP Y.Lisans, İ.Ü. BAP Proje No: yeni fen kod T-1002/19.02.2001, Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü