Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Subkutan Antikoagülan Alan Hastalarda Karın ve KolBölgelerindeki Hematom Gelişimi ve Ağrı Şiddetinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.60-72, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çocukta Cinsel İstismar ve Hemşirenin Rolü

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.13, sa.55, ss.57-62, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR VE HEMŞİRENİN ROLÜ

III.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2004