Çocukta Cinsel İstismar ve Hemşirenin Rolü


Kaya H., Demircan B., Usta E., Özden Kunver N., Özgen Yurdagül G.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.13, no.55, pp.57-62, 2005 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 55
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.57-62
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan, en uzun bakımı ile büyüyen ve olgunlaşan,özellikle çocukluk döneminde korunması,kollanması,desteklenmesi ve yönlendirilmesi gereken bir varlıktır.Toplumları geleceklerinin sağlam temellere oturtulabilmesi,yarının sosyal yapısını oluşturacak olan çocukların beden ve ruh sağlığı bakımından korunmalarına ve en iyi biçimde eğitilmelerine bağlı olmasına rağmen çocukların istismarının oldukça yaygın olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye'nin geleneksel ve toplumsal yapısı genellikle cinsellikle ilgili konuların konuşulmamasına neden olmakta,bu durum cinsel istismarın fark edilmesini daha da zorlaştırmakta ve önemli bir sağlık sorunu olarak ele alınmasını engellemektedir.Bu yaklaşımla ele alındığında,Türkiye'de çocukta cinsel istismar konusunda bilimsel araştırmalara paralel olarak ilgili yasalara işlerlik kazandırma,toplumu bilinçlendirme ve disiplinler arası işbirliği sağlama zorunlu hale gelmektedir.Çocukta cinsel istismarla ilgilenen sağlık ekibinin içinde hemşire gerek koruyucu,gerekse tedavi ve rehabilite edici alanda çocuk ve aile ile ilk karşılaşan meslek üyesi olma özelliğiyle anahtar konumdadır, bu durum özellikle hemşirelere büyük sorumluluklar yüklemektedir.Bu makalede çocukta cinsel istismar ve hemşirenin sorumlulukları ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, Hemşirenin rolü, çocukta cinsel istismar