Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A SINGLE CENTER EXPERIENCE AND SYSTEMIC ANALYSIS OF CASES IN TURKEY

IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.73, ss.177-184, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Familial amyloid polyneuropathy due to p.ALA140 SER mutation.

Neurology India, cilt.66, sa.1, ss.238-241, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome with A Twenty-Three-Year Delay in Diagnosis

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.54, sa.2, ss.189-190, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of autonomic nervous system function in children with overactive bladder syndrome.

Neurourology and urodynamics, cilt.36, sa.3, ss.673-676, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuromuscular transmission impairment in transient global amnesia

NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.34, sa.10, ss.1835-1836, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prophylactic Treatment of Migraine.

Noro psikiyatri arsivi, cilt.50, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A case of isolated neurosarcoidosis associated with psychosis

NEUROSCIENCES, cilt.18, sa.1, ss.70-73, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autonomic nervous system dysfunction and their relationship with disease severity in children with atopic asthma.

Respiratory physiology & neurobiology, cilt.183, ss.206-10, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autonomic dysfunction and clinical severity of disease in children with allergic rhinitis.

International journal of pediatric otorhinolaryngology, cilt.76, ss.1196-200, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Restless legs syndrome responsive to rasagiline treatment: a case report.

Clinical neuropharmacology, cilt.35, ss.88-9, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Asymmetric Blepharospasm Treated with Botulinum Toxin-A: Case Report

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, sa.1, ss.71-73, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Both Legs and Arms are Restless Restless Extremities Syndrome

Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, cilt.17, ss.6-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole Aksiller Sinir Tutulumu Olgu Sunumu Isolated Axillary Nerve Involvement Case Report

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Geriatrik Olgularda Karpal Tünel Sendromunun Elektrofizyolojik Özellikleri

Journal of Geriatrıcs and Geratric Neuropyschıatry, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nitroz oksit Anestezisinin İndüklediği B12 Vitamin Eksikliğine Bağlı Miyelonöropati

Türk Nöroloji Dergisi, cilt.11, ss.402-406, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA İSTİRAHATİN F YANITLARI ÜZERİNE ETKİSİ

30. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KOMGRESİ, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2014

BİLATERAL TALAMİK ENFARKT OLGU SUNUMU

49.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2013

HEMİFASYAL SPAZM İLE PREZANTE OLAN PICA ANEVRİZMASI

47.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011

A FOUR GENERATION TURKISH FAMILY WITH RESTLESS LEGS SYNDROME

9.ULUSAL PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLARI KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

DIFFERENCES BETWEEN FAMILIAL AND SPORADIC ESSANTIAL TREMOR

9. ULUSAL PARKİNSON VE JAREKET BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

THE USE OF RASAGİLİN IN THE TREATMENT OF RESTLESS LEGS SYNDROME

9.ULUSAL PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLARI KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

PERSONAGE TURNER SENDROMU İZOLE AKSİLLER SİNİR TUTULUM

26 ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KONGRESİ, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010

OLGU SUNUMU HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

26 ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KONGRESİ, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010 identifier

AKUT MİYELOPATİLERDE F YANITI KAYBI

26 ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG EMG KONGRESİ, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010