Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 Pandeminin Eğitim-Öğretim Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Yaşadığı Güçlüklerle Başa Çıkma Yöntemleri

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Recent Changes in Worldwide Income Distribution and Their Political Effects

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Palyatif Bakın ve Ergoterapi

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Sociologic Imaginations

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2020 I. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi Derneği Sempozyumu

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2020 I. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Kızılay Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi Akademik Danışma Kurulu Çalıştayı

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2019 Multidisipliner Bakışla Ergoterapi Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Ülke Günleri-5: Kırgızistan

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Biraz Ergoterapi Konuşalım

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Herakleitos’tan Sofistlere Antikçağ Felsefesi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Multidisipliner Bakışla Ergoterapi Sempozyumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Fizyoterapi ve Ergoterapi Ortak Sempozyumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Duyguların Psikolojisi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu’na Yaklaşım Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu’na Yaklaşım Sempozyumu

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2019 1.Uluslarası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Deneyimlerle Ergoterapiye Dair Sempozyumu

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Üsküdar Üniversitesi I.Ergoterapi Öğrenci Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

  Attendee

  Turkey

 • 2019 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi “Teoriden Pratiğe”

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Deneyimlerle Ergoterapiye Dair Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Üsküdar Üniversitesi I.Ergoterapi Öğrenci Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2018 “Biraz Ergoterapi Konuşalım”

  Attendee

  Turkey

 • 2018 1st International Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

  Attendee

  Turkey

 • 2018 1st International Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Romatoid Artritte El Deformiteleri Ortezlemesi ve Rehabilitasyonu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2017 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Hemşirelikte Bilim Günleri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2017 3.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 2017 3. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Invited Speaker

  Denizli, Turkey

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Ergoterapide Kariyer Günü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Ergoterapide Kariyer Günü

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 KAGEM: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2016 İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar

  Attendee

  Turkey

 • 2016 İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Lenfödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Lenfödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Yaşamın İçindeki Uğraşı Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2014 Dezavantajlı Bireylerde Geleneksel ve Modern Terapi Yöntemleri İle Sosyal Rehabilitasyonun Yeri Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Dezavantajlı Bireylerde Geleneksel ve Modern Terapi Yöntemleri İle Sosyal Rehabilitasyonun Yeri Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2014 XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Session Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2014 XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2014 ENPHE Spring Seminar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 II. Yeditepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, “Suyun Fizyoterapi ve Rehabilitasyondaki Yeri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Özürlüler Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Özürlüler Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Sporcu Sağlığı Paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 2013 IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 VIII. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2012 VIII. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2012 XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 2011 III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2011 III. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 2010 XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Attendee

  Hatay, Turkey

 • 2010 I. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 2010 1.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2009 II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2009 II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 2007 14th European Paediatric Rheumatology Congress

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2006 Biyomut 2006, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2005 Müzisyen Sağlığı Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1999 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Romatizmal Hastalıklar Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi 1998

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1998 VII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1998 Kadın sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1998 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Alt Ekstremite Deformitelerinde Yürüme Bozuklukları ve Rehabilitasyonu Semineri

  Attendee

  Turkey

 • 1996 VI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 1996 Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, İstanbul Bölge toplantıları: Serebral Palsi Alt ekstremite Problemleri

  Attendee

  Turkey

 • 1996 VIII. Akdeniz Romatoloji Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1996 El Cerrahisi Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • May 2009 En İyi Sunum Ödülü

  II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Scholarships

 • 2014 - 2015 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı

  TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 75

h-index (WOS): 4

Invited Talks

 • January 2020 Türk Kızılay Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi Akademik Danışma Kurulu Çalıştayı

  Workshop

  Türk Kızılayı, Turkey

 • December 2019 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

  Conference

  T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı , Turkey

 • December 2017 Aktivite Performans Modeli

  Seminar

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Turkey

 • March 2017 Ergoterapinin Tarihsel Gelişimi ve Çalışma Alanları

  Seminar

  Üsküdar Üniversitesi, Turkey

 • March 2016 Rehabilitasyon Mühendisliği

  Seminar

  İstanbul Gelişim Üniversitesi, Turkey

 • October 2014 Pediatrik Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Seminar

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Turkey

 • January 2012 Romatolojik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Seminar

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • March 2011 Romatoid Artritte Ortez Uygulamaları

  Seminar

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Turkey

 • December 2010 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

  Seminar

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Turkey

 • June 2009 Rehabilitasyon Mühendisliği

  Seminar

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Turkey

 • January 2009 Romatolojik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

  Seminar

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Turkey