Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Duration of Breastfeeding, Bottle-Feeding, and Parafunctional Oral Habits in Relation to Anxiety Disorders Among Children.

Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, cilt.14, ss.57-62, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of autonomic nervous system function in children with overactive bladder syndrome.

Neurourology and urodynamics, cilt.36, sa.3, ss.673-676, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between severity of disease and vitamin D levels in children with atopic dermatitis

POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, cilt.34, sa.3, ss.224-227, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The different cutaneous presentations in three cases of Kawasaki disease as confounding factor of diagnosis

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.66, sa.9, ss.1188-1190, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Association between myeloperoxidase gene polymorphism and familial mediterranean fever in Turkish Children

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, sa.11, ss.22856-22864, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recurrent meningitis in a child with IgG3 subclass deficiency.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.64, ss.963-5, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lorazepam in the treatment of posttraumatic feeding disorder.

Journal of child and adolescent psychopharmacology, cilt.24, ss.296-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CINCA syndrome in an infant presenting with hydrocephalus.

International journal of rheumatic diseases, cilt.17, ss.346-8, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Skin temperature measurement using an infrared thermometer on patients who have been exposed to cold.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, cilt.55, ss.767-70, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A pediatric case of factitious disorder with unexplained bleeding symptoms.

General hospital psychiatry, cilt.35, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A comparison of total antioxidant levels in breast-fed and formula- fed infants

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, sa.2, ss.95-98, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of Myocardial Infarction in a 12-Year-Old Female after the Use of Inhaled Salbutamol

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, cilt.9, sa.4, ss.295-298, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A 13-Year-Old Boy Who Has Kawasaki Disease Shock Syndrome Presents with Parotitis

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, cilt.9, sa.1, ss.60-63, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nissen Fundoplikasyon sonrası nüks oluşum mekanizmalarınınyeniden değerlendirilmesi

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.33, sa.3, ss.105-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daha Sık Konulması Gereken Tanı: Beyin Ölümü

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.54-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklardaki tıbbi işlemlerde sedatif-analjezik ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu

Türk Pediatri Arşivi, cilt.54, sa.1, ss.68-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comprehensive Analysis of Severe Viral Infections of Respiratory Tract admitted to PICUs during the Winter Season in Turkey

Indian Journal of Critical Care Medicine, cilt.23, sa.6, ss.263-269, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

; Information Quality on Developmental Dysplasia of the Hip on Turkish Websites

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM, cilt.6, sa.2, ss.84-87, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of 563 children with chronic cough accompanied by a new clinical algorithm.

Italian journal of pediatrics, cilt.41, ss.73, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Lokal Anestezik Uygulamasının Ender Bir Komplikasyonu: Methemoglobinemi

Çocuk Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.85-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trans- anal protrusion of ventriculo-peritoneal shunt related to colon perforation: Two case reports

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.48, sa.3, ss.255-258, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pnömotoraks olarak yanlış tanı alan bir konjenital diyafragma hernisi olgusu

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.69, sa.2, ss.49-51, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A RARE CASE REPORT ARTERIAL TORTUOSITY SYNDROME

FIRST CONGRESS OF SOUTHEAST EUROPEANPEDIATRICIANS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sarajevo, Bosna-Hersek, 4 - 06 Ekim 2019, ss.29-30

Hava yollarında hareketli bir yabancı cisim: olgu sunumu

Çocuk göğüs hastalıkları 2. kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2017, ss.71

The impact of Juvenile Systemic Lupus Erythematosus onpsycho-social status

Proceedings of the 23 Paediatric RheumatologyEuropean Society Congress: part t, 28 Eylül 2016 - 01 Ekim 2017, cilt.15 identifier

Ağır MTHFR Eksikliği Tanısında Metiyonin Düşüklüğünün Önemi

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Nisan 2017, sa.57, ss.48-49

Glutarik Asidüri Tip 2C’de Koenzim Q10 Eksikliği

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.1

A Case of Disseminated Fascioliasis

1st Congress of The European Young Paediatricians Association, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2015 - 06 Aralık 2016

Non-tuberculous pulmonary cavitary diseases of childhood

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Avusturya, 11 - 15 Haziran 2016, cilt.71, ss.520-521 identifier

Kawasaki Disease Shock Syndrome Case Report

1st Congress of European Young Paediatrician Association, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2015

Cutaneous Aspergillosis in a Renal Recipient

The World Society for PediatricInfectious Disease(WSPID), Rio de Janeiro, Brezilya, 18 - 21 Kasım 2015

Çocukluk çağında kronik öksürük 505 olgunun analizi

Türk Toraks Derneği 17.Yıllık Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014

Reynaud fenomeni ve feokromasitoma

49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 Haziran 2013

Hiperventilasyona Bağlı Elektrolit Düzensizliği

49.Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 10 Haziran - 13 Nisan 2013

Olgu Sunumu: HAİR-AN sendromu

48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2012

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 5.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012