Kistik fibrozis olmayan bronşiektazisi olan çocuk ve ergenlerde ruhsal belirtiler klinik değişkenler ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki


bahalı k., GEDİK A. H. , BİLGİÇ A., ÇAKIR E., ustabaş kahraman f., keskin osmanoğlu n., ...More

Türk toraks derneği 17. yıllık kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey